Toàn cảnh lễ khai giảng

Chi Tiết

thông báo

Chi Tiết

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo tuyển viên chức trong biên chế năm 2016 

Chi Tiết

Chiều ngày 18/12/2015, được sự nhất trí của Đảng ủy và Ban giám hiệu Nhà trường, Công đoàn  Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc đã tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội đã tổng kết, đánh giá và kiểm điểm các mặt hoạt động công đoàn giai đoạn lâm thời, bầu ra Ban Chấp hành công đoàn cho nhiệm kỳ mới, thông qua nghị quyết của Đại hội.

Chi Tiết

Ngày 16/4/2015 tại hội trường đa chức năng trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc nhà trường đã phối hợp với phòng PA83 - Công an tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác an ninh trật tự năm 2014 và Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015; ra mắt Ban Chỉ đạo Mô hình nhà trường không ma túy. Bà Đinh Thị Sơn thay mặt Đảng ủy, Ban giám hiệu trình bày Báo cáo Tổng kết công tác an ninh trật tự năm 2014 và Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015 trong đó khẳng định năm 2014 trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả tốt chương trình Công tác bảo vệ an ninh trật tự. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, không để xảy ra các diễn biến tiêu cực. Không có hiện tượng “Tự diễn biến” trong nội bộ nhà trường. Không có cán bộ, đảng viên, viên chức có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức chính trị hoặc vi phạm pháp luật. Không để sảy ra hiện tượng mất mát, hư hỏng tài sản của trường. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước đã thực hiện tốt. Xây dựng được khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và trong nhà trường. Công tác tuyên truyền giáo dục đối với toàn thể cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên được làm tốt. Đã làm chuyển biến, nâng cao một bước cơ bản về nhận thức cho cán bộ, viên chức và học sinh sinh viên trong trường về âm mưu, phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch và phản động.

 

Chi Tiết
Pages: 1