Khoa Cơ khí chế tạo được thành lập năm 2008 trên cơ sở tách Khoa Cơ điện thuộc trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc, nay là trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc.

Căn cứ Quyết định số 914/QĐ-BLĐTBXH ngày 20/6/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc thành Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc và Quyết định 4308/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của nhà trường

Ngày 10/01/2018, Hiệu trưởng nhà trường ban hành Quyết định số 25/QĐ-CĐTB quy định Quy chế tổ chức, hoạt động của trường quy định chức năng, nhiệm vụ của khoa Cơ khí chế tạo và các phòng, khoa chức năng khác trong nhà trường.

Ngày 09/3/2018, Hiệu trưởng nhà trường ban hành Quyết định số 250/QĐ-CĐTB về việc Kiện toàn và giao nhiệm vụ cán bộ phụ trách khoa Cơ khí chế tạo.

Chi Tiết

 

I. Ban lãnh đạo khoa

nguyen tien tai le thanh hai

II. Đội ngũ cán bộ

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Nguyễn Tiến Tài

28/5/1977

Thạc sỹ

- Trưởng khoa

- Uỷ viên UBKT Đảng ủy trường

- Chủ nhiệm UBKT Công đoàn trường

Tientai.cdtb@gmail.com

2

Lê Thanh Hải

16/01/1981

Thạc sỹ

- Phó khoa

Lethanhhai.taybac@gmail.com

3

Trần Văn Trình

02/02/1975

Kỹ sư

- Giáo viên

Trantrinhtb@gmail.com

4

Đinh Quang Bắc

09/3/1982

Kỹ sư

- Giáo viên

quangbachb@gmail.com

5

Nguyễn Chí Thanh

03/3/1983

Thạc sỹ

- Giáo viên

Nguyenthanhkcn@gmail.com

6

Nguyễn Viết Quyền

03/9/1983

Kỹ sư

- Giáo viên

nguyenvietquyen82@gmail.com

7

Lưu Trung Kỷ

29/6/1985

Kỹ sư

- Giáo viên

kyluutrung@gmail.com

8

Phạm Quang Huy

24/8/1981

Kỹ sư

- Giáo viên

huy240881@gmail.com

9

Nguyễn Cao Vương

03/11/1984

Thạc sỹ

- Giáo viên

Caovuongbk@gmail.com

10

Nguyễn Thị Huyền

05/02/1984

Đại học

- Giáo viên

Phuonghuyenkhcb@gmail.com

11

Hoàng Văn Bình

10/4/1985

Đại học

- Giáo viên

Nhansu@gmail.com

Chi Tiết

I. Lãnh đạo khoa

nguyen tien tai   le thanh hai

Chi Tiết

Khoa Cơ khí chế tạo có nhiệm vụ đào tạo các nghề Hàn, Tin học văn phòng, Sửa chữa lắp giáp máy tính, Cấp thoát nước, Điện - nước

Chi Tiết
Pages: 1