Phòng Tổ chức, Hành chính được thành lập và phát triển song song với sự phát triển của nhà trường. Với gần 50 năm qua kể từ ngày thành lập trường (1969 - 2018) cùng với các đơn vị khác trong nhà trường, phòng Tổ chức, Hành chính luôn là đơn vị tham mưu, giúp việc tích cực cho Ban Chấp hành Đảng ủy và Ban Giám hiệu trong công tác tổ chức, hành chính và quản trị đời sống.

Năm 2017, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc được đổi tên thành Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc theo Quyết định số 914/QĐ-BLĐTBXH ngày 20/6/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 4308/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/10/2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của nhà trường.

Theo đó, phòng Tổ chức, Hành chính và các phòng khoa chức năng khác của trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc được thành lập với chức năng nhiệm vụ được quy định trong Quy chế tổ chức, hoạt động của trường, ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-CĐTB ngày 10/01/2018. 

Ngày 09/3/2018, Hiệu trưởng nhà trường ban hành Quyết định số 255/QĐ-CĐTB về việc Kiện toàn và giao nhiệm vụ cán bộ phụ trách phòng Tổ chức, Hành chính.

Chi Tiết

I. Ban lãnh đạo phòng

nguyen tuan dung   luong thi hanh   bùi thanh thảo

II. Đội ngũ cán bộ

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Nguyễn Tuấn Dũng

01/02/1976

Thạc sỹ

- Đảng ủy viên

- Trưởng phòng

- Bí thư chi bộ Nghiệp vụ

nguyentuandunghn@gmail.com

2

Lương Thị Hạnh

05/6/1978

Thạc sỹ

- Phó trưởng phòng

- Uỷ viên BCH CĐ trường

luonghanh1500@gmail.com

3

Bùi Thanh Thảo

20/01/1980

Thạc sỹ

- Phó trưởng phòng

buithao@gmail.com

4

Bùi Thị Năm

17/4/1982

Đại học

- Chuyên viên

- Uỷ viên BCH CĐ khối Nghiệp vụ

buinamhb82@gmail.com

5

Bùi Thị Khuyên

15/9/1985

Trung cấp

- Văn thư, lưu trữ

NgocKhuyenLT@gmail.com

6

Đinh Thị Thanh Trang

20/9/1989

Đại học

- Giáo viên

dinhthanhtrang209@gmail.com

7

Hoàng Hoa Tỉnh

30/10/1983

CNKT

- Nhân viên Điện, nước

 

8

Bùi Đức Thắng

14/12/1973

CNKT

- Lái xe

 

9

Nguyễn Văn Vượng

10/02/1966

 

- Bảo vệ

 

10

Nguyễn Thanh Sơn

07/3/1963

 

- Bảo vệ

 

11

Phạm Văn Tính

10/3/1959

 

- Bảo vệ

 

12

Đinh Văn Giáp

17/3/1984

 

- Bảo vệ

 

13

Nguyễn Hoàng Phương

25/10/1979

 

- Nhân viên phục vụ

Phuongnguyenhoang282@gmail.com

14

Lưu Thị Vân

20/4/1966

 

- Nhân viên phục vụ

 

15

Phạm Thị Hồng Tuyến

06/01/1982

 

- Nhân viên phục vụ

 

Chi Tiết

Phòng Tổ chức, Hành chính

Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: (0218) 3874.404

Email: phongtochuc.cdtb@gmail.com

Chi Tiết
Pages: 1