Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9 năm 2015 tại Cung Văn hoá tỉnh Hòa Bình đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã Quyết nghị nhiều nội dung về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh -quốc phòng ... của tỉnh

Chi Tiết
Pages: 1