Đội ngũ cán bộ khoa Điện - Điện tử

I. Ban lãnh đạo khoa

nguyen van yen   Trieu van tien

II. Đội ngũ cán bộ

    TT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Nguyễn Văn Yên

25/11/1975

Thạc sỹ

- Trưởng khoa

- Bí thư Chi bộ Điện, Xe máy

nguyenvanyen.nd@gmail.com

2

Triện Văn Tiến

01/5/1975

Đại học

- Phó khoa

Tien.cdtb@gmail.com

3

Vũ Thị Khuyên

03/3/1966

Đại học

- Giáo viên

Vuthikhuyen1966@gmail.com

4

Nguyễn Phúc Hải

12/10/1970

Đại học

- Giáo viên

nguyenphuchai1970@gmail.com

5

Vũ Thị Khương

04/5/1971

Đại học

- Giáo viên

Vuthikhuonght@gmail.com

6

Phạm Thị Thu

16/12/1969

Đại học

- Giáo viên

Phamthithu.nd.@gmail.com

7

Đinh Thế Hải

17/10/1982

Thạc sỹ

- Giáo viên

thehaihb@gmail.com

8

Dương Hùng Phú

24/10/1983

Thạc sỹ

- Giáo viên

Phudh1983@gmail.com

9

Trần Ngọc Hùng

20/12/1983

Thạc sỹ

- Giáo viên

Hungcdtb@gmail.com

10

Phạm Thị Thùy Dương

09/11/1986

Thạc sỹ

- Giáo viên

titanic.duong@gmail.com

11

Bùi Hoàng Hải

21/7/1987

Đại học

- Giáo viên

hoanghai.cdtb@gmail.com

12

Trịnh Viết Độ

24/9/1986

Đại học

- Giáo viên

 


Nguồn tin:Không xác định

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

Thư Viện Download

Phim Tài Liệu

Hình Ảnh Sự Kiện