Đội ngũ cán bộ khoa Cơ khí động lực

I. Ban lãnh đạo khoa

tran van hung  vu dai phong

II. Đội ngũ cán bộ

 TT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Trần Văn Hưng

25/10/1964

Đại học

Trưởng khoa

tranhungcdtb@gmail.com

2

Vũ Đại Phong

20/6/1978

Thạc sỹ

Phó khoa

Vuphong78@gmail.com

3

Đặng Đình Khoa

03/01/1971

Đại học

Giáo viên

Khanhhuyen259@gmail.com

4

Bùi Văn Cương

08/12/1980

Đại học

Giáo viên

Buithecuong.yt@gmail.com

5

Nguyễn Thanh Tuấn

02/11/1980

Thạc sỹ

Giáo viên

Thanhtuancdtb@gmail.com

6

Trịnh Viết Đắc

07/11/1981

Đại học

Giáo viên

Trinhvietdac1981@gmail.com

7

Vũ Trọng Tuấn

23/7/1983

Đại học

Giáo viên

Tuanhang25@gmail.com

8

Trần Thành Trung

12/3/1984

Đại học

Giáo viên

Trantrungxm@gmail.com

9

Phạm Thị Hương

26/12/1982

Đại học

Giáo viên

Huongpt2612@gmail.com

10

Nguyễn Tuấn Đình

18/8/1986

Đại học

Giáo viên

 


Nguồn tin:TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN TÂY BẮC

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

Thư Viện Download

Phim Tài Liệu

Hình Ảnh Sự Kiện