Thông tin liên hệ phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo

Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: (0218) 3874.282


Nguồn tin:TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN TÂY BẮC

Các tin khác:

[Quay Trở Về]