Đội ngũ cán bộ khoa Cơ khí chế tạo

 

I. Ban lãnh đạo khoa

nguyen tien tai le thanh hai

II. Đội ngũ cán bộ

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Nguyễn Tiến Tài

28/5/1977

Thạc sỹ

- Trưởng khoa

- Uỷ viên UBKT Đảng ủy trường

- Chủ nhiệm UBKT Công đoàn trường

Tientai.cdtb@gmail.com

2

Lê Thanh Hải

16/01/1981

Thạc sỹ

- Phó khoa

Lethanhhai.taybac@gmail.com

3

Trần Văn Trình

02/02/1975

Kỹ sư

- Giáo viên

Trantrinhtb@gmail.com

4

Đinh Quang Bắc

09/3/1982

Kỹ sư

- Giáo viên

quangbachb@gmail.com

5

Nguyễn Chí Thanh

03/3/1983

Thạc sỹ

- Giáo viên

Nguyenthanhkcn@gmail.com

6

Nguyễn Viết Quyền

03/9/1983

Kỹ sư

- Giáo viên

nguyenvietquyen82@gmail.com

7

Lưu Trung Kỷ

29/6/1985

Kỹ sư

- Giáo viên

kyluutrung@gmail.com

8

Phạm Quang Huy

24/8/1981

Kỹ sư

- Giáo viên

huy240881@gmail.com

9

Nguyễn Cao Vương

03/11/1984

Thạc sỹ

- Giáo viên

Caovuongbk@gmail.com

10

Nguyễn Thị Huyền

05/02/1984

Đại học

- Giáo viên

Phuonghuyenkhcb@gmail.com

11

Hoàng Văn Bình

10/4/1985

Đại học

- Giáo viên

Nhansu@gmail.com


Nguồn tin:TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN TÂY BẮC

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

Thư Viện Download

Phim Tài Liệu

Hình Ảnh Sự Kiện