CÁC MẪU ĐƠN PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

Dưới đây là một số mẫu đơn phục vụ công tác đào tạo theo Thông báo số 519/TB-CĐTB ngày 23/9/2019 của Hiệu trưởng nhà trường:


1. Đơn xin rút hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Tải về mẫu đơn xin rút hồ sơ đăng ký xét tuyển file word TẠI ĐÂY

- Tải về mẫu đơn xin rút hồ sơ đăng ký xét tuyển file PDF TẠI ĐÂY

2. Đơn xin phép nghỉ học

- Tải về mẫu đơn xin phép nghỉ học file word TẠI ĐÂY

- Tải về mẫu đơn xin phép nghỉ học file PDF TẠI ĐÂY

3. Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập

- Tải về mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập file word TẠI ĐÂY

- Tải về mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập file PDF TẠI ĐÂY

4. Đơn xin chuyển ngành học

- Tải về mẫu đơn xin chuyển ngành học file word TẠI ĐÂY

- Tải về mẫu đơn xin chuyển ngành học file PDF TẠI ĐÂY

5. Đơn xin chuyển lớp

- Tải về mẫu đơn xin chuyển lớp file word TẠI ĐÂY

- Tải về mẫu đơn xin chuyển lớp file PDF TẠI ĐÂY

6. Đơn xin cấp/ đổi lại thẻ học sinh sinh viên  

- Tải về mẫu đơn cấp/ đổi lại thẻ học sinh sinh viên file word TẠI ĐÂY

- Tải về mẫu đơn xin cấp/ đổi lại thẻ học sinh sinh viên file PDF TẠI ĐÂY

Nguồn tin:TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN TÂY BẮC

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

Thư Viện Download

Phim Tài Liệu

Hình Ảnh Sự Kiện