KHEN THƯỞNG ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VỮNG MẠNH NĂM HỌC 2018-2019

Ngày 24/10/2019 Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc tổ chức trao thưởng cho các đoàn viên Công đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2018-2019.


Danh sách khen thưởng bao gồm:

* Về tập thể:

1. Tổ Công đoàn Phòng Đào tạo

2. Tổ Công đoàn Khoa Cơ khí Động lực

3. Tổ Công đoàn Khoa Điện - Điện tử

khen tập thể

Các tập thể được khen thưởng

* Về cá nhân

1. Đồng chí Hoàng Hoa Tỉnh -  Đoàn viên Tổ Công đoàn Phòng Tổ chức Hành chính

2. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Đoàn viên Tổ Công đoàn Phòng Tài chính Kế toán

3. Đồng chí Đinh Thị Thoa - Đoàn viên Tổ Công đoàn Phòng Công tác Học sinh sinh viên

4. Đồng chí Đinh Thế Hải - Đoàn viên Tổ Công đoàn Khoa Điện - Điện tử

5. Đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh - Đoàn viên Tổ Công đoàn Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

6. Đồng chí Trịnh Lưu Phương - Đoàn viên Tổ Công đoàn Khoa khoa học Cơ bản

7. Đồng chí Nguyễn Thị Huyền - Đoàn viên Tổ Công đoàn Khoa Cơ khí Chế tạo

8. Đồng chí Nguyễn Viết Quyền - Đoàn viên Tổ Công đoàn Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm

9. Đồng chí Trịnh Viết Đắc - Đoàn viên Tổ Công đoàn Khoa Cơ khí Động lực

NHẬN GIẤY KHEN

Các đoàn viên Công đoàn được khen thưởng

Nguồn tin:TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN TÂY BẮC

Các tin khác:

[Quay Trở Về]