TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN TÂY BẮC

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN TÂY BẮC

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Tiếng Anh

Tin học

Kiến thức chung

Ghi chú

1

Trần Anh Tuấn

1990

83,0

 

92,25

 

2

Phạm Mỹ Giang

1991  

51,0

 

73,0

 

3

Nguyễn Thị Minh Ánh

1997

75,0

79,5

61,25

 

4

Đỗ Thị Khánh Vân

1998

63,0

80,5

74,50

 

5

Nguyễn Thị Thu Huyền

1997

64,0

72,5

95,25

 

6

Lê Thị KiềuTrang

1996

65,0

73,0

69,50

 

7

Nguyễn Thị Tuyên

1998

74,0

80,0

64,75

 

8

Đinh Thị Tưởng

1984

66,0

76,0

78,0

 


Nguồn tin:TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN TÂY BẮC

Các tin khác:

[Quay Trở Về]