10 Biểu mẫu Báo cáo kết qủa thẩm tra hồ sơ thuê đất mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

….ngày…tháng….năm…

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA HỒ SƠ THUÊ ĐẤT

– Căn cứ đề nghị của:……………..

Bạn Đang Xem: Biểu mẫu Báo cáo kết qủa thẩm tra hồ sơ thuê đất

Ngày….tháng….năm…..Sở Địa chính tỉnh (thành phố) đã tiến hành thẩm tra hồ sơ về thuê đất;

– Căn cứ vào kết quả thẩm định về giá thuế của Sở Tài chính; Vật giá; Sở Địa chính có nhận xét, đánh giá như sau:

1. Về vị trí địa điểm công trình:

– Là phù hợp với quy hoạch (lý do?)……………………………

Xem Thêm : Mẫu C2-06/NS: Giấy rút dự toán Ngân sách bằng ngoại tệ

– Không phù hợp với quy hoạch (lý do?)………………………….

2. Về quy mô đất:

– Là thích hợp vì:………………………….

– Không thích hợp vì:………………………….

3. Về hiện trạng khu đất:

Loại đất:

Xem Thêm : Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên

+………………………….

Xem Thêm : Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên

+………………………….

4. Về giá thuê đất:………………………….

5. Về những vấn đề cần xử lý:

– Đền bù, giải toả:………………………….

– Những tồn tại vướng mắc, biện pháp giải quyết:………………………….

6. Kết luận và kiến nghị: ………………………….

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.