10 Biểu mẫu Hợp đồng mượn văn phòng mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
———oOo——–

HỢP ĐỒNG MƯỢN VĂN PHÒNG
Số:

TPHCM, Ngày……… tháng……. năm………

BÊN MƯỢN(BÊN A):

Bạn Đang Xem: Biểu mẫu Hợp đồng mượn văn phòng

CÔNG TY

Xem Thêm : Mẫu quyết định của Ủy ban nhân dân

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Email:

Mã số thuế:

Do Ông/Bà – Giám đốc làm đại diện

BÊN CHO MƯỢN: ( BÊN B)

CÔNG TY

Xem Thêm : Mẫu quyết định của Ủy ban nhân dân

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Email:

Mã số thuế:

Do Ông/Bà – Giám đốc làm đại diện

Đồng ý ký kết hợp đồng mượn văn phòng với điều khoản và điều kiện như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

– Bên B đồng ý cho Bên A mượn căn phòng tại

– Thời gian cho mượn : Từ ngày: đến ngày: .

– Diện tích sử dụng :

– Mục đích mượn: làm trụ sở công ty

Xem Thêm : Tổng hợp 27 biểu hiện suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1/ Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

– Giao nhà, trang thiết bị và tiện nghi trong nhà cho Bên A đúng ngày thoả thuận có giá trị.

– Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn, riêng rẽ căn nhà cho Bên A.

2/ Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

– Sử dụng đúng mục đích mượn

– Được sửa chữa mới trước khi sử dụng; khi sửa chữa phải tuân theo những quy định xây dựng cơ bản và chịu mọi chi phí sửa chữa phát sinh trong quá trình sửa chữa.

– Có trách nhiệm đối với tác hại gây ra do bên thứ ba khi sử dụng.

– Không được cho mượn lại.

– Chịu trách nhiệm trả mọi chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng: Điện, nước, điện thoại….

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.