10 Biểu mẫu Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT

Bạn Đang Xem: Biểu mẫu Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất

I- TÊN CHỦ SỞ HỮU, SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT:

1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền LPTB:

2. Điện thoại liên hệ (nếu có):

II- ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:

1. Đất:

1.1. Địa chỉ thửa đất:

1.2. Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):

Xem Thêm : Thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân

1.3. Mục đích sử dụng đất:

1.4. Diện tích (m2):

1.5. Nguồn gốc đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, nhận tặng cho):

a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:

Địa chỉ người giao QSDĐ:

b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày ………………… tháng ………………… năm …………………

1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):

2. Nhà:

2.1. Cấp nhà: Loại nhà:

Xem Thêm : Mẫu đơn xin việc dành cho người đã có kinh nghiệm (Tiếng Anh)

2.2. Diện tích nhà (m2sàn xây dựng):

2.3. Nguồn gốc nhà:

a) Tự xây dựng:

Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):

b) Mua, thừa kế, cho, tặng:

Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà ngày ………………… tháng ………………… năm …………………

2.4. Giá trị nhà (đồng):

3. Tổng giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):……………………

4. Tài sản thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ (lý do):……………

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.