10 Mẫu báo cáo kết quả khắc phục sai lỗi mới nhất

(Ban hành kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẮC PHỤC SAI LỖI

Bạn Đang Xem: Mẫu báo cáo kết quả khắc phục sai lỗi

I. Thông tin chung:

– Tên nhà sản xuất:……………………………………

Xem Thêm : Tờ khai đăng ký thuế dùng cho tổ chức – Mẫu số: 01-ĐK-TCT

– Địa chỉ:………………………………………………

– Số điện thoại:…………… Fax: (nếu có)………………….

– Diện tích sản xuất: ……….m2 hoặc……………….. ha

Xem Thêm : Công văn 3865/BHXH-BT

– Địa điểm: thôn………..xã, (phường)………huyện(quận)……………..tỉnh/thành phố………

– Tên sản phẩm đăng ký chứng nhận VietGAP ………….

II. Kết quả khắc phục sai lỗi:

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.