10 Mẫu đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là người Việt Nam đang ở nước ngoài mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

TỜ KHAI
Đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài

(để sử dụng vào việc làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu)

1-Người đứng khai (2):

Bạn Đang Xem: Mẫu đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là người Việt Nam đang ở nước ngoài

Họ và tên khai sinh (chữ in hoa):……………………………………………………. Nam/ Nữ

Sinh ngày …….. tháng ……. năm …………… tại………………………

Giấy CMND số:………………….. cấp ngày ………………….. Cơ quan cấp:…………….

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú:…………. ….

(số nhà) (đường, phố, thôn) (phường, xã, thị trấn) (quận, huyện,thị xã) (thành phố, tỉnh)

Nghề nghiệp:…………………………………………….

Xem Thêm : Bảng mô tả công việc nhân viên hành chính

Nơi làm việc :Tên cơ quan, tổ chức hiện đang làm việc………………………

Địa chỉ ………………………………………………. Điện thoại…………………….

Họ và tên khai sinh (chữ in hoa):………………. Nam/ Nữ

Sinh ngày …….. tháng ……… năm ………….. tại

Giấy CMND số: …………………. cấp ngày ……………….. Cơ quan cấp:…………………

Quê quán:………………………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú ở Việt Nam trước khi xuất cảnh:……………………

(số nhà) (đường, phố, thôn) (phường, xã, thị trấn) (quận, huyện,thị xã) (thành phố, tỉnh)

Nghề nghiệp:………………………………………..

Xem Thêm : Mẫu nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Địa chỉ thường trú ở nước ngoài:…………………………………… Điện thoại:…………….

Quan hệ với người đứng khai:………………………………………………………

Giấy tờ xuất cảnh đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp trước đây (Nếu có):

Loại giấy: ………………………………….số………………. ngày cấp…………………..

Có giá trị sử dụng đến ngày…………………………………….. Cơ quan cấp………….

Xuất cảnh Việt Nam ngày ……… /…… /……… Hình thức xuất cảnh:……………………

Cửa khẩu xuất cảnh……………………………….

Nay xin cấp hộ chiếu với lý do:…………….

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.