10 Mẫu hợp đồng thẩm định giá tài sản mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————

HỢP ĐỒNG
DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN
Số: /2008/HĐ-TĐG-VFS

Bạn Đang Xem: Mẫu hợp đồng thẩm định giá tài sản

– Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà abcxyz Việt Nam;

– Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà abcxyz Việt Nam;

– Căn cứ Quyết định số: 59/QĐ-CT ngày 1/10/2008 của Tổng Giám đốc Công ty CP Thẩm định Giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội về việc uỷ quyền ký hợp đồng, chứng từ kế toán cho bà Nguyễn Thị Bình Minh – Phó Tổng Giám đốc;

– Căn cứ công văn hoặc Giấy đề nghị thẩm định giá ngày tháng năm 2008 của ……..

Hôm nay, ngày tháng năm 200 , tại văn phòng Công ty Cổ phần Thẩm định Giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội, số 37 Lý Thường Kiệt, chúng tôi gồm:

Bên thuê dịch vụ (Bên A): …………….

– Đại diện: ……………………………………….. Chức vụ: ……..

Xem Thêm : Lời dẫn chương trình văn nghệ ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

– Trụ sở tại :…………………

– Điện thoại: ………………………………….; Fax : ………………..

– Mã số thuế: ……….

– Số tài khoản:

Xem Thêm : Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Bên cung cấp dịch vụ (Bên B): CÔNG TY …………….

– Đại diện: ………………….. – Chức vụ: …………………

– Địa chỉ: …………………….

– Điện thoại:……………… ; Fax: ………………….

– Mã số thuế: ……………………..

– Số tài khoản: ………………tại Ngân hàng ………………………

Hai bên cùng nhau tiến hành thoả thuận đi đến thống nhất ký kết hợp đồng dịch vụ này với nội dung tại những điều, khoản sau:

Điều I. Nội dung chính của Hợp đồng.

Hai bên đồng ý sử dụng và cung cấp dịch vụ thẩm định giá trị tài sản, vật tư, hàng hoá, dịch vụ theo đề nghị tại Công văn hoặc Giấy đề nghị thẩm định giá ngày tháng năm 200 của …….

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.