10 Mẫu lý lịch tự thuật của người lao động nước ngoài mới nhất

LÝ LỊCH TỰ THUẬT
CURRICULUM VITAE


I- SƠ YẾU LÝ LỊCH
(CURRICULUM VITAE)

1- Họ và tên: ………….. Giới tính: ………

Bạn Đang Xem: Mẫu lý lịch tự thuật của người lao động nước ngoài

Full name Male/Female

2- Số hộ chiếu: ……………… Ngày cấp: …./…./…..

Passport number Date of issue

3- Ngày tháng năm sinh: …/…./…..

Date of birth (DD-MM-YY)

4- Tình trạng hôn nhân: ………………

Marital status

5- Quốc tịch gốc: ……………

Xem Thêm : Tờ khai thuế TNCN – Mẫu số 24/KK-TNCN

Nationality of origin

6- Quốc tịch hiện tại: …………

Current nationality

7- Nghề nghiệp hiện tại:…………..

Current profession

8- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: Công ty ………………….

Last or current working place

II- QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Training background

– 1988 ÷ 1992: Học sinh trường trung học phổ thông Pohang Dong – Ji;

– 1992 ÷ 2000: Sinh viên trường Đại học DaeGuKeimyung, chuyên ngành: Thương mại Quốc tế;

Xem Thêm : Các biểu mẫu dùng cho hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại trường học

III- QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BẢN THÂN

Employment Record

9- Làm việc ở nước ngoài:

Employment outside Vietnam

– Từ tháng 03/2000 đến 2002: Trưởng phòng kinh doanh – Công ty Hanchang tại Hàn Quốc;

– Từ năm 2002 đến 2003: Trưởng phòng kinh doanh – Công ty Woogwang Enterprise tại Hàn Quốc;

10- Làm việc ở Việt Nam:

Employment in Vietnam

– Từ năm 2003 đến 2007: Quản đốc – Công ty Woogwang Enterprise tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;

– Từ năm 2007 đến 2011: Quản đốc – Công ty TNHH Karaan Sài Gòn;

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.