10 Mẫu thông tin người nước ngoài xin thường trú mới nhất

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TẠM TRÚ
(1)
(kèm theo công văn số………….ngày…../…/…của…………….)

1.Họ và tên (viết chữ hoa):……………………………………………………………………….

Bạn Đang Xem: Mẫu thông tin người nước ngoài xin thường trú

2.Sinh ngày…….tháng……năm…………..

3.Giới tính: nam /nữ

4.Quốc tịch gốc:…………………………. Quốc tịch hiện nay:……………………………..

5.Tôn giáo:…………………………………………………. 6.Nghề nghiệp:……………………

7.Chức vụ:…………………………………………………………………………………………..

8.Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu số:

Xem Thêm : Mẫu HCTL-6: Mẫu báo cáo kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Loai (4):……………………………….cơ quan cấp:…………….. có giá trị đến ngày:…………….

9.Địa chỉ cư trú, nơi làm việc ở nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam:

-Địa chỉ cư trú:……………………………………………………………………………………..

-Nơi làm việc:……………………………………………………………………………………….

10.Nhập cảnh Việt Nam ngày…………. với mục đích……………………….

11.Đã được chứng nhận tạm trú đến ngày:

12.Địa chỉ đang tạm trú và làm việc ở Việt Nam:

-Địa chỉ tạm trú:…………………………………………………………………..

-Làm việc với cơ quan/tổ chức:………………………………………………

Xem Thêm : Mẫu lời cảm ơn đám cưới

Địa chỉ………………………………………………………………………………………………..

13.Đề nghị cấp thẻ tạm trú:

-Thời hạn từ ngày:………………………………………. đến ngày:……………………………

-Địa chỉ tạm trú:…………………………………………………………………………………….

-Mục đích tạm trú (5):……………………………………………………………………………..

+Làm việc với cơ quan/tổ chức:………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………..

+Sống cùng ông/bà:………………………………… quan hệ…………………………………..

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.