10 Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu mới nhất

TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Bạn Đang Xem: Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Xem Thêm : Giấy Lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.