10 Quy trình tuyển dụng nhân sự cấp cao mới nhất

QUI TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CẤP CAO

I/ MỤC ĐÍCH:

– Quy trình này được lập ra nhằm đáp ứng đúng nhu cầu về nhân sự, yêu cầu công việc của Công ty, dưới hình thức tuyển dụng nhằm cung cấp những nhân sự cấp cao cho các hoạt động chiến lược kinh doanh của công ty.

II/ PHẠM VI:

– Áp dụng cho toàn bộ công ty.

III/ ĐỊNH NGHĨA:

– Nhân sự cấp cao được hiểu là giám đốc các bộ phận trong công ty, các thành viên Ban giám đốc, trợ lý giám đốc, cố vấn và chuyên gia cao cấp của công ty.

IV/ NỘI DUNG:

1. Xác định nhu cầu tuyển dụng:

– Tương tự trong phần 1 (nhu cầu tuyển dụng) của quy trình tuyển dụng nhân viên.

2. Tập hợp nhu cầu:

Người đề nghị nhu cầu trực tiếp ghi nhau cầu theo phiếu đề nghị nhân sự sau đó chuyển trực tiếp cho Quản lý bộ phận nhân sự.

Bộ phận nhân sự xem xét và chuyển Tổng giám đốc xem và phê duyệt.

Nguyên tắc bảo mật thông tin được quy định như sau:

– Chỉ có cấp quản lý cấp giám đốc các bộ phận trở lên, Quản lý phòng nhân sự mới được tiếp cận thông tin tuyển dụng.

– Các giám đốc bộ phận khác chỉ được biết thông tin nếu như Tổng giám đốc phố biến thông tin cho các giám đốc đó.

3. Lên kế hoạch tuyển dụng:

Sau khi được GĐ phê duyệt tuyển dụng, Quản lý phòng HCNS tiến hành lên kế hoạch tuyển dụng theo biểu mẫu: NS – 01 – BM02 và tương tự theo quy trình tuyển dụng nhân viên (bước 3).

Việc tuyển dụng nhân sự cấp cao phải đảm bảo hai yếu tố sau:
– Tính thu hút: Nội dung thông tin tuyển dụng như thế nào để đảm bảo ứng viên cho rằng đó thực sự là công việc quan trọng, bao gồm như:

+ Kênh tuyển dụng nào thì phù hợp với ứng viên đó (kể cả hành vi và đẳng cấp).

+ Nội dung, khung tuyển dụng….

– Tính bảo mật (nếu có). Quản lý nhân sự phải đảm bảo bảo mật thông tin nhân sự ngay cả đối với bên ngoài và nội bộ công ty thể hiện qua:

+ Nội dung đăng tuyển.

+ Phương pháp gửi CV ứng viên tới người nhận.

+ Tổ chức quá trình phỏng vấn ứng viên.

4. Thông báo tuyển dụng:

– Tương tự như bước 4 trong quy trình tuyển dụng nhân viên.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.