15 LIVESTREAM ÔN THI KỸ NĂNG NGHE GOETHE ZERTIFIKAT B1 [HOT]

Xem ngay video LIVESTREAM ÔN THI KỸ NĂNG NGHE GOETHE ZERTIFIKAT B1

📌 Đường link đăng ký nhận tài liệu học:
📌 Giáo viên hướng dẫn: Thạc sĩ Tâm Nguyễn
Xem giới thiệu về giáo viên:
📌 Mục đích của buổi học:
– Tìm hiểu cấu trúc phần thi Nghe của kì thi Goethe Zertifikat B1
– Phân tích bài thi mẫu
– Tìm hiểu phương pháp làm bài thi để đạt kết quả cao
– Ôn tập và mở rộng từ vựng
📌 Địa điểm: Facebook Tiếng Đức cho người Việt Nam
facebook.com/german4vietnamese

#GoetheZertifikatB1 #Hören #Deutschlernen

⭐️⭐️⭐️
THÔNG TIN CÁC KHÓA HỌC SẮP TỚI
👉🏻Link đăng ký:

⭐️⭐️⭐️
𝐊𝐎𝐍𝐓𝐀𝐊𝐓
🌷Website: htttps://primavn.com
🌷YOUTUBE: youtube.com/c/TamNguyenPRIMA
🌷FACEBOOK: Tiếng Đức cho người Việt Nam
🌷E-Mail: info@primavn.com

⭐ ⭐ ⭐
Urheberrecht ❀ Bản quyền
Alle Videos auf meinem Kanal dürft ihr gerne auf Facebook teilen, aber auf keinen Fall ohne meine Erlaubnis auf einem anderen Kanal oder einer anderen Plattform reuploaden.

Bạn được phép chia sẻ tất cả những video trên kênh này trên Facebook, nhưng không được phát tán lại trên một kênh YouTube hay một nền tảng nào khác mà chưa có sự cho phép.

LIVESTREAM ÔN THI KỸ NĂNG NGHE GOETHE ZERTIFIKAT B1“, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=zR4eOsH2pfg

Tags của LIVESTREAM ÔN THI KỸ NĂNG NGHE GOETHE ZERTIFIKAT B1:#LIVESTREAM #ÔN #THI #KỸ #NĂNG #NGHE #GOETHE #ZERTIFIKAT

Bài viết [vide_title] có nội dung như sau: 📌 Đường link đăng ký nhận tài liệu học:
📌 Giáo viên hướng dẫn: Thạc sĩ Tâm Nguyễn
Xem giới thiệu về giáo viên:
📌 Mục đích của buổi học:
– Tìm hiểu cấu trúc phần thi Nghe của kì thi Goethe Zertifikat B1
– Phân tích bài thi mẫu
– Tìm hiểu phương pháp làm bài thi để đạt kết quả cao
– Ôn tập và mở rộng từ vựng
📌 Địa điểm: Facebook Tiếng Đức cho người Việt Nam
facebook.com/german4vietnamese

#GoetheZertifikatB1 #Hören #Deutschlernen

⭐️⭐️⭐️
THÔNG TIN CÁC KHÓA HỌC SẮP TỚI
👉🏻Link đăng ký:

⭐️⭐️⭐️
𝐊𝐎𝐍𝐓𝐀𝐊𝐓
🌷Website: htttps://primavn.com
🌷YOUTUBE: youtube.com/c/TamNguyenPRIMA
🌷FACEBOOK: Tiếng Đức cho người Việt Nam
🌷E-Mail: info@primavn.com

⭐ ⭐ ⭐
Urheberrecht ❀ Bản quyền
Alle Videos auf meinem Kanal dürft ihr gerne auf Facebook teilen, aber auf keinen Fall ohne meine Erlaubnis auf einem anderen Kanal oder einer anderen Plattform reuploaden.

Bạn được phép chia sẻ tất cả những video trên kênh này trên Facebook, nhưng không được phát tán lại trên một kênh YouTube hay một nền tảng nào khác mà chưa có sự cho phép.

Bài viết [vide_title] có nội dung như sau: 📌 Đường link đăng ký nhận tài liệu học:
📌 Giáo viên hướng dẫn: Thạc sĩ Tâm Nguyễn
Xem giới thiệu về giáo viên:
📌 Mục đích của buổi học:
– Tìm hiểu cấu trúc phần thi Nghe của kì thi Goethe Zertifikat B1
– Phân tích bài thi mẫu
– Tìm hiểu phương pháp làm bài thi để đạt kết quả cao
– Ôn tập và mở rộng từ vựng
📌 Địa điểm: Facebook Tiếng Đức cho người Việt Nam
facebook.com/german4vietnamese

#GoetheZertifikatB1 #Hören #Deutschlernen

⭐️⭐️⭐️
THÔNG TIN CÁC KHÓA HỌC SẮP TỚI
👉🏻Link đăng ký:

⭐️⭐️⭐️
𝐊𝐎𝐍𝐓𝐀𝐊𝐓
🌷Website: htttps://primavn.com
🌷YOUTUBE: youtube.com/c/TamNguyenPRIMA
🌷FACEBOOK: Tiếng Đức cho người Việt Nam
🌷E-Mail: info@primavn.com

⭐ ⭐ ⭐
Urheberrecht ❀ Bản quyền
Alle Videos auf meinem Kanal dürft ihr gerne auf Facebook teilen, aber auf keinen Fall ohne meine Erlaubnis auf einem anderen Kanal oder einer anderen Plattform reuploaden.

Bạn được phép chia sẻ tất cả những video trên kênh này trên Facebook, nhưng không được phát tán lại trên một kênh YouTube hay một nền tảng nào khác mà chưa có sự cho phép.

Từ khóa của LIVESTREAM ÔN THI KỸ NĂNG NGHE GOETHE ZERTIFIKAT B1: ôn thi

Thông tin khác của LIVESTREAM ÔN THI KỸ NĂNG NGHE GOETHE ZERTIFIKAT B1:

Tags của LIVESTREAM ÔN THI KỸ NĂNG NGHE GOETHE ZERTIFIKAT B1:#LIVESTREAM #ÔN #THI #KỸ #NĂNG #NGHE #GOETHE #ZERTIFIKAT

Video này hiện tại có 10816 lượt view, ngày tạo video là 2021-09-28 03:09:19 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=zR4eOsH2pfg , thẻ tag: #LIVESTREAM #ÔN #THI #KỸ #NĂNG #NGHE #GOETHE #ZERTIFIKAT

Cảm ơn bạn đã xem video: LIVESTREAM ÔN THI KỸ NĂNG NGHE GOETHE ZERTIFIKAT B1.

Bản quyền thuộc về: codientaybac.edu.vn