17 Bài giảng hội giảng Đại số 9 – Tiết 30: Phương trình bậc nhất hai ẩn – Giáo viên: Trần Thái Hoàn mới nhất

1)Khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn.

Tổng quát

* Phương trình bậc nhất hai ẩn x và y là hệ thức có dạng ax + by = c trong đó a,b,c là các số đã biết hoặc

Phương trình bậc nhất hai ẩn của x và y

2x + 4y =100

 

ppt
17 trang
Người đăng
duyphuonghn
Ngày đăng
13/08/2021
Lượt xem
306Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Bài giảng hội giảng Đại số 9 – Tiết 30: Phương trình bậc nhất hai ẩn – Giáo viên: Trần Thái Hoàn”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên: Trần Thái Hoàn Tiết:30 PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN “Vừa gà vừa chó Bó lại cho tròn Ba mươi sáu con Một trăm chân chẵn”.BÀI TOÁN CỔHỏi có bao nhiêu gà, bao nhiêu chó?Giả thiết:Có tất cả 36 con được mô tả bỡi hệ thức * Nếu kí hiệu x là số gà và y là số chó thì :Có tất cả 100 chân được mô tả bỡi hệ thức 1)Khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn.Tổng quátTiết: 30 ChươngIII: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.§.PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨNPhương trình bậc nhất hai ẩn của x và y Gọi a là hệ số của ẩn x b hệ số của ẩn y c là hằng số * Phương trình bậc nhất hai ẩn x và y là hệ thức có dạng ax + by = c trong đó a,b,c là các số đã biết hoặc x + y = 362x + 4y =100Hệ thức nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn. Phương trình bậc nhất hai ẩn Không phải phương trình bậc nhất hai ẩn Phương trình bậc nhất hai ẩn Phương trình bậc nhất hai ẩn Không phải phương trình bậc nhất hai ẩn Không phải phương trình bậc nhất hai ẩn1)Khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn.Tổng quátTiết: 30 ChươngIII: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.§.PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN* Phương trình bậc nhất hai ẩn x và y là hệ thức có dạng ax +by = c(1)trong đó a,b,clà các số đã biết hoặc *Cặp số (x0 ; y0 ) là một nghiệm pt (1) khi giá trị của vế trái tại x =x0 và y = y0 bằng vế phải. *Chú ý: +Trong mp Oxy, mỗi nghiệm của pt ax + by = c là một điểm. +Nghiệm (x0 ; y0 ) được biểu diễn bỡi điểm có toạ độ M(x0; y0)x0Oxy0M(x0; y0 )y*Trong các cặp số sau, cặp số nào là nghiệm của phương trình 2x – y = 1 ? vì sao?ACặp số (1; 1)Là nghiệm của pt vì 2.1 – 1= 1BCặp số (0,5 ; 0)Là nghiệm của pt vì 2.0,5 – 0 = 1CCặp số (1 ; -1 )Không phải nghiệm của pt vìDCặp số (-3; -7 )Là nghiệm của pt vì 2.(–3) –(–7) = 1+Nhận xét về số nghiệm của phương trình 2x – y = 1 ?+Phương trình 2x – y = 1 có vô số nghiệm, mỗi nghiệm là một cặp số.1)Khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn. (trang 5 sgk)Tiết: 30 ChươngIII: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.§.PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Lưu ý: + Đối với phương trình bậc nhất hai ẩn, khái niệm tập nghiệm, phương trình tương đương cũng tương tự đối với phương trình bậc nhất một ẩn.+ Khi biến đổi phương trình , ta vẫn có thể áp dụng qui tắc chuyển vế và qui tắc nhân đã học.1)Khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn. (trang 5sgk)Tiết: 30 ChươngIII: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.§.PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN2)Tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn:*Xét phương trình: a) 2x - y = 1  y = 2x -1x-100,5122,5y =2x-1?. 3 Điền vào bảng sau và viết ra sáu nghiệm của phương trình 2x –y =1-3-10314*Sáu nghiệm của pt 2x - y = 1 là sáu cặp số (1;-3) , (0;-1) , (0,5;0) , (1;1) , (2;3) , (2,5;4)*Tập nghiệm phương trình 2x - y = 1 là *Nghiệm tổng quát Oxy-10,5(d)2x - y = 11)Khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn. (trang 5sgk)Tiết: 30 ChươngIII: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.§.PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN2)Tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn:  2y= 6  y = 3* Nghiệm tổng quát pt 0yx3y = 312-1-2 c) 2x + 0y = 5 Tìm nghiệm tổng quát,vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm phương trình:b) 0x + 2y = 6* Nghiệm tổng quát pt 2x = 5  x = 2,5xy02-1x =2,5x = 012,5y= 01)Khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn. (trang 5sgk)Tiết: 30 ChươngIII: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.§.PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN2)Tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn:*Một cách tổng quát:+) Phương trình bậc nhất hai ẩn ax +by = c có vô số nghiệm. Tập nghiệm được biểu diễn bỡi đường thẳng ax +by = c kí hiệu là (d)Đường thẳng (d) chính là đồ thị Phuơng trình trở thành ax = c hayvà (d) song song hoặc trùng với trục tungPhuơng trình trở thành by = c hayvà(d) song song hoặc trùng với trục hoànhTNTiết: 30 ChươngIII: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.§.PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨNHDBài tập: Tìm nghiệm tổng quát của phương trình saua) 0x +2y = -4b) x +5y = 0 2y = -4  y = -2 NTQ 5y = -x  NTQBSHBài tập trắc nghiệm:Câu 1:Trong các cặp số sau, cặp số nào là nghiệm của phương trình:A. (-1 ; 1)B. (1 ; 1)C. (1 ; -1)D. (-1 ; -1)B.Câu 2:Nghiệm tổng quát của phương trìnhA.HDBài tập trắc nghiệm:Câu 3:Trong mặt phẳng toạ , tập nghiệm của phương trình 4x -3y = -1 được biểu diễn bỡi đường thẳng. B.HD+) Phương trình bậc nhất hai ẩn ax +by = c có vô số nghiệm. Tập nghiệm được biểu diễn bỡi đường thẳng ax +by = c kí hiệu là (d)HƯỚNG DẪN TỰ HỌC*)Bài vừa học:Nghiệm TQNghiệm TQNghiệm TQ0xy(d)(d)yx0(d)yx0HƯỚNG DẪN TỰ HỌC*)Bài vừa học:+Bài tập về nhà : Bài 1; 2; 3 trang 7sgk+Hướng dẫn Bài 3: (trang 7sgk)(d1) x +2y = 4 khi x = 0, y = 2; y = 0 , x = 4(d2) x - y = 1 khi x = 0, y = -1 y = 0 , x = 1*)Bài sắp học: tiết 31: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn+Dạng tổng quát - Nghiệm- Minh hoạ hình học tập nghiệm-10yx24(d1)(d2)A 1NTQ.		.	.BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC XIN CẢM ƠN ! THẦY CÔ ,CÁC EM HỌC SINH

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_hoi_giang_dai_so_9_tiet_30_phuong_trinh_bac_nhat_h.ppt