17 Giáo án Lịch sử 8 – Tiết 36 đến 49 – GV: Đỗ Thị Nga – Trường THCS Việt Long mới nhất

PHẦN II: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918

CHƯƠNG I: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỶ XIX

Tiết 36 BÀI: 24: CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN 1873

A-Mục tiêu bài học:

1.Kiến thức:

Hs nắm được nguyên nhân TDPháp xâm lược VN( nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp.)

Quá trình TD Pháp xâm lược VN ( chiến sự ở Đà Nẵng và Gia Định)

Phong trào kháng chiến của nhân dân ta trong những năm đầu TD Pháp tiến hành xâm lược, Triều đình nhà Nguyễn nhu nhược, chống trả yếu ớt nhưng nhân dân quyết tâm kháng chiến.

2.Tư tưởng:

– Giáo dục cho hs thấy rõ bản chất tham lam tàn bạo xâm lược của bọn thực dân.

-Tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân ta trong những ngày đầu kháng chiến chống TD Pháp.

– Giáo dục ý trí thống nhất đất nước.

3. Kỹ năng:

Rèn luyện cho hs kỹ năng sử dụng bản đồ, quan sát tranh ảnh lịch sử để rút ra những nhận xét minh hoạ cho những kiến thức cơ bản của bài học.

doc
29 trang
Người đăng
duyphuonghn
Ngày đăng
20/08/2021
Lượt xem
299Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu “Giáo án Lịch sử 8 – Tiết 36 đến 49 – GV: Đỗ Thị Nga – Trường THCS Việt Long”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phần II: lịch sử việt nam từ năm 1858 đến năm 1918
Chương i: cuộc kháng chiến chống thực dân pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỷ xix
Tiết 36 
Bài: 24: cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến 1873
A-Mục tiêu bài học:
1.Kiến thức:
Hs nắm được nguyên nhân TDPháp xâm lược VN( nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp.)
Quá trình TD Pháp xâm lược VN ( chiến sự ở Đà Nẵng và Gia Định)
Phong trào kháng chiến của nhân dân ta trong những năm đầu TD Pháp tiến hành xâm lược, Triều đình nhà Nguyễn nhu nhược, chống trả yếu ớt nhưng nhân dân quyết tâm kháng chiến.
2.Tư tưởng:
- Giáo dục cho hs thấy rõ bản chất tham lam tàn bạo xâm lược của bọn thực dân.
-Tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân ta trong những ngày đầu kháng chiến chống TD Pháp.
- Giáo dục ý trí thống nhất đất nước.
3. Kỹ năng:
Rèn luyện cho hs kỹ năng sử dụng bản đồ, quan sát tranh ảnh lịch sử để rút ra những nhận xét minh hoạ cho những kiến thức cơ bản của bài học.	
B-Thiết bị và tài liệu:	
	- Bản đồ ĐNA , bản đồ chiến sự Đà Nẵng và Gia định 
	- Tranh ảnh có liên quan.
C-Thực hiện bài giảng:
- Các bước lên lớp:
+ Kiểm tra bài cũ:
	+ Giới thiệu bài mới:
I. Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam.
	1- Chiến sự ở Đà Nẵng những năm 1858- 1859
* y/c: hs nắm được nguyên nhân TD Pháp xâm lược Việt Nam và tình hình chiến sự tại chiến trường Đà Nẵng.
Giáo viên
Học sinh
Nội dung cần đạt
a- Nguyên nhân:
GV sử dụng bản đồ ĐNA
theo dõi
 Các nước phương Tây đẩy mạnh
Gọi hs đọc bài
đọc bài
xâm lược các nước phương đông
Tại sao TDP tiến hành xâm lược VN? 
trả lời
Pháp lấy cớ nào để xâm 
VN nằm trong hoàn cảnh đó
lược VN?
trả lời
-Pháp lấy cớ bảo vệ đạo Gia Tô
Đứng trước nguy cơ đó 
đem quân xâm lược VN.
triều đình nhà Nguyễn đã
Triều đình nhà Nguyễn bạc 
làm gì?
trả lời
nhược với những chính sách thủ
cựu
GV sử dụng bản đồ
theo dõi
b- Chiến sự ở Đà Nẵng
Vì saoPháp chọn Đà Nẵng
thảo luận nhóm
- Sáng 1/9/1858 TDP nổ súng 
là nơi nổ súng xâm lược
trả lời
Xâm lược nước ta.
VM đầu tiên?
nhận xét bổ xung
- Dưới sự lãnh đạo của Nguyễn
Chiến sự diễn ra ntn?
trả lời
Tri Phương ta thu được thắng lợi
bước đầu
nhân dân ta kháng Pháp 
- Sau năm tháng Pháp chỉ chiếm
ntn?
trả lời
được bán đảo Sơn Trà.
Chiến sự ở Gia Định năm 1859
*y/c: hs nắm được âm mưu thủ đoạn và diễn biến chiến sự ở Gia Định .Thái độ trái ngược của triều đình và nhân dân.
Giáo viên
Học sinh
Nội dung cần đạt
Gọi hs đọc mục 2sgk
đọc bài
-2- 1859 Pháp kéo quân vào GĐ
Vì sao Pháp kéo quân vào 
thảo luận 
 -17/2/1859 chúng tấn công GĐ
gia định ?
trả lời
- Nhân dân đứng lên chống Pháp
Âm mưu mới của Pháp là 
bổ xung
gây khó dễ cho chúng
gì?
-Quân triều đình cố thủ tại đồn
Diễn biến chiến sự ntn?
trả lời
Chí Hoà
-Nhân dân GĐ chống giặc 
-Rạng sáng24/2/1861 Pháp tiến
ntn?
trả lời
công đại đồn, sau hai ngày đại
Triều đình Huế đã làn gì?
trả lời
đồn thất thủ.-> Pháp mở rộng 
Diễn biến chến sự đồn chí
đánh ra các tỉnh Nam Kỳ.
hoà ntn?
trả lời
* Điều ước Nhâm Tuất 5/6/1862:
Tại sao triều đình ký hiệp 
-ND : sgk
ước nhân tuất?
trả lời
Nội dung của hiệp ước đề
cập vấn đề gì?
trả lời
Điều ước vi phạm chủ 
quyền VN ntn?
trả lời
D- Củng cố- Dặn dò học sinh
 - Củng cố bài 
 - Dặn dò học sinh
Tiết 37 
Bài: 24 cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1859
A-Mục tiêu bài học:
1.Kiến thức:
Hs nắm được nguyên nhân TDPháp xâm lược VN( nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp.)
Quá trình TD Pháp xâm lược VN ( chiến sự ở Đà Nẵng và Gia Định)
Phong trào kháng chiến của nhân dân ta trong những năm đầu TD Pháp tiến hành xâm lược, Triều đình nhà Nguyễn nhu nhược, chống trả yếu ớt nhưng nhân dân quyết tâm kháng chiến.
2.Tư tưởng:
- Giáo dục cho hs thấy rõ bản chất tham lam tàn bạo xâm lược của bọn thực dân.
- Tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân ta trong những ngày đầu kháng chiến chống TD Pháp.
- Giáo dục ý trí thống nhất đất nước.
3. Kỹ năng:
Rèn luyện cho hs kỹ năng sử dụng bản đồ, quan sát tranh ảnh lịch sử để rút ra những nhận xét minh hoạ cho những kiến thức cơ bản của bài học.	
B-Thiết bị và tài liệu:	
	- Bản đồ ĐNA , bản đồ chiến sự Đà Nẵng và Gia định 
	- Tranh ảnh có liên quan.
C-Thực hiện bài giảng:
- Các bước lên lớp:
+ Kiểm tra bài cũ:
	+ Giới thiệu bài mới:
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858-1873 
Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền đông nam kỳ.
Giáo viên
Học sinh
Nội dung cần đạt
Gọi hs đọc bài
đọc bài
a- Tại Đà Nẵng: 
GV sử dụng bản đồ sác 
 - Nhiều toán nghĩa binh đã kết
định vị trí nổ ra các cuộc 
theo dõi
hợp với abcxyz triều đình đánh
k/c.
giặc.
Thái độ của nhân dân ta 
b- Tại Gia Định và ba tỉnh miền
ntn?
trả lời
đông nam kỳ:
khi Pháp XL GĐ nhân dân
- Phong trào kháng chiến sôi nổi
ta đấu tranh ntn?
trả lời
điển hình là k/n của Nguyễn
GV kể chuyện về Nguyễn
Trung Trực , Trương Định.
Trung Trực, Nguyễn Tri
* Khởi nghĩa của Trương Định
Phương, Trương Định
theo dõi
2- Kháng chiến lan rộng ra ba tỉnh miền Tây nam kỳ.
Giáo viên
Học sinh
Nội dung cần đạt
Gọi hs đọc sgk
Hs đọc bài
a- Tình hình nước ta sau điều 
Em hãy cho biết tình hình
 ước 5/6/1858:
nướcta sau điều ước 1862?
trả lời
-Triều đình tập trung đàn áp pt
đấu tranh.
- Cử phái đoàn sang Pháp xin 
chuộc lại ba tỉnh miền ĐN kỳ
nhưng không thành.
b- Thực dân Pháp chiến ba tỉnh
TD Pháp chiếm ba tỉnh 
miền Tây Nam kỳ.
miền Tây nam kỳ ntn?
trả lời
- Từ ngày 20/6-> 24/6/1876
GV xác định ba tỉnh miền
quan sát
TDP chiếm nốt ba tỉnh miền Tây
tây trên bản đồ
nam kỳ không tốn một viên đạn
+ 1863 chiếm CPC
c- Phong trào kháng chiến của 
+ 10/ 1866 cử phái viên ra
nhân dân ta:
Huế 2/1867 ra Huế đòi
-ND Nam kỳ nổi lên chống Pháp 
bồi thường
ở nhiều nơi
Sau khi Pháp chiếm ba 
+Nhiều trung tâm kháng chiến 
tỉnh miền tây nam kỳ PT
được thành lập
đấu tranh của nhân dân ta 
+ Tiêu biểu là k/n Trương quyền
diễn ra ntn?
trả lời
Nguyễn Trung Trực
kể về cuộc kn Nguyễn
+ Phong trào tiếp tục phát triển
Trung Trực 
theo dõi
đến năm 1875
D- Củng cố- Dặn dò học sinh
	- Củng cố bài
	- Dặn dò học sinh
Tiết 38 
Bài 25
KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC ( 1873 – 1874 )
A-Mục tiờu bài học:
1.Kiến thức:
Học sinh nắm được nột nổi bật của tỡnh hỡnh Việt Nam năm 1867. Nột chớnh của tiến trỡnh Phỏp xõm lược Bắc Kỳ ( 1873 – 1874 )
Những nột hớnh của cuộc khởi nghĩa chống Phỏp của nhõn dõn Bắc Kỳ, đặc biệt là trận Cầu Giấy.
Hiểu được vỡ sao triều đỡnh phong kiến Huế đó sụp đổ?	
2.Tư tưởng:
Học tập tinh thần yờu nước của Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu và ý chớ chiến đấu bất khuất của nhõn dõn.
Căm thự bố lũ cướp nước và bọn phong kiến bỏn nước.
3. Kỹ năng:
Sử dụng tranh ảnh, bản đồ, dỏnh giỏ sự kiện
B-Thiết bị và tài liệu:	
	- Tư liệu về than thế của Nguyễn Tri Phương
	- Ảnh về thành Hà Nội 
	- Bản đồ hành chớnh Bắc Kỳ
C-Thực hiện bài giảng:
- Cỏc bước lờn lớp:
+ Kiểm tra bài cũ:
Trỡnh bày những nột chớnh của cuộc khởi nghĩa Trương Định?
Vỡ sao Phỏp chiếm 3 tỉnh miền Tõy dễ dàng và nhanh chúng?
Tinh thần đấu tranh của nhõn dõn 6 tỉnh như thế nào? Tiờu biểu?
	+ Giới thiệu bài mới:
I- Thực Dõn Phỏp đỏnh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất- Cuộc khỏng chiến ở Hà Nội và cỏc tỉnh đồng bằng Bắc Kỳ.
Giỏo viờn
Học sinh
Nội dung cần đạt
1- Tỡnh hỡnh Việt Nam trước khi
Sau khi chiếm 3 tỉnh NK 
 Phỏp chiếm Bắc kỳ.
Phỏp đó làm gỡ?
Học sinh trả lời
- Củng cố cỏc vựng chiếm được
Để ổn định tỡnh hỡnh Phỏp
Thiết lập bộ mỏy thống trị
Cú những biện phỏp gỡ?
- búc lột về kinh tế.
Cho hs đọc phần in nhỏ 
Học sinh đọc theo 
sgk
Theo hướng dẫn
Trong khi Phỏp đẩy mạnh
Xõm lược thỡ thỏi độ của 
Triều đỡnh nhà nguyễn 
Học sinh trả lời
-Triều Nguyễn : Thi hành chớnh 
Ntn?
Sỏch đối nội đối ngoại lỗi thời
+ Búc lột ,đàn ỏp nhõn dõn
+ Kinh tế kiệt quệ
+ Thương lượng cầu hũa với P
2- Thực dõn Phỏp đỏnh chiếm 
Bắc Kỳ lần thứ nhất 1873
Dung bản đồ hành chớnh
a- Âm mưu
Việt Nam giới thiệu về
Khu vực hành chớnh Bắc k
Hs quan sỏt
Vỡ sao Phỏp đỏnh Bắc kỳ?
Cho hs thảo luận 
Hs thảo luận 
Gv kết luận 
Trả lời
Để thực hiện õm mưu đú 
- Tung giỏn điệp đội lốt giỏo sĩ
Phỏp đó thi hành những 
Do thỏm Bắc Kỳ
Biện phỏp nào?
Hs trả lời
- 1872 cho lỏi buụn Duypuy gõy
- giới thiệu ảnh Gỏcniờ
Rối ở Hà Nội -> lấy cở ra Bắc
( Thống đốc Nam Kỳ là
Giải quyết 
Đuyprờ gọi điện về nước
Theo dừi
Đại ỳy Gỏc Ni ờ ra Bắc)
b- Diễn biến
GV tường thuật 
Theo dừi
- Gỏc Ni ờ đem quõn ra Bắc
- 20/11/1873 đỏnh thành Hà Nội
7000 quõn triều đỡnh khụng găn
Trả lời
Được quõn địch
c-Kết quả
Tại sao quõn ta đụng 
- Ta thất thủ 
Nhưng lại thất bại?
Trả lời
- Phỏp trong vũng chưa đầy 1 
GV kl
Thỏng chiếm nốt một số tỉnh
Bắc Kỳ
3- Khỏng chiến ở Hà Nội và cỏc
Tỉnh đồng bằng Bắc Kỳ
Bản đồ giới thiệu vị trớ 
a-Hà Nội 
Của Hà Nội 
Quan sỏt
- Đờm đờm tập kớch kho đạn
Cho hs đọc phần in nhỏ
Hs đọc theo hướng
-Chặn đỏnh địch ở ễ quan 
Dẫn
Chưởng
Em hóy nhận xột cỏch 
- Thành lập tổ chức yờu nước
Đỏnh của nhõn dõn HN?
Hs nhận xột
Nghĩa Hội
Nhõn dõn cỏc tỉnh chiến 
b- Cỏc tỉnh
Đấu ntn?
Khỏng cự mạnh mẽ
c- Trận cầu giấy
GV tường thuật
Theo dừi
21/12/1873 Hoàng Tỏ Viờm và 
GV dung bảng phụ giới 
Lưu Vĩnh Phỳc tập kớch và giết 
Thiệu nội dung điều ước
Hs đọc điều ước 
GỏcNiờ tại cầu Giấy thắng lợi
Nhõm tuất
Trờn bảng phụ
d- Điều ước Nhõm tuất1874
D- Củng cố- Dặn dũ học sinh
	- Củng cố bài
	- Dặn dũ học sinh
Tiết 39 
Bài 25
KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC ( 1873 – 1874 ) 
A-Mục tiờu bài học:
1.Kiến thức:
Học sinh nắm được nột nổi bật của tỡnh hỡnh Việt Nam năm 1867. Nột chớnh của tiến trỡnh Phỏp xõm lược Bắc Kỳ ( 1882 – 1884 )
Những nột hớnh của cuộc khởi nghĩa chống Phỏp của nhõn dõn Bắc Kỳ, đặc biệt là trận Cầu Giấy.
Hiểu được vỡ sao triều đỡnh phong kiến Huế đó sụp đổ?
2.Tư tưởng:
Học tập tinh thần yờu nước của Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu và ý chớ chiến đấu bất khuất của nhõn dõn.
Căm thự bố lũ cướp nước và bọn phong kiến bỏn nước.
3. Kỹ năng:
Sử dụng tranh ảnh, bản đồ, đỏnh giỏ sự kiện
B-Thiết bị và tài liệu:	
	- Chõn dung Hoàng Diệu
C-Thực hiện bài giảng:
- Cỏc bước lờn lớp:
+ Kiểm tra bài cũ:
Trỡnh bày khỏng chiến ở Hà Nội và cỏc tỉnh đồng bằng Bắc Kỳ 
( 1873 – 1874)
2. Sao núi rằng thắng lợi Giỏp Tuất ( 1874 ) đỏnh dấu một bước mới trong quỏ trỡnh đầu hàng của Triều Nguyễn.
	+ Giới thiệu bài mới:
II- Thực dõn Phỏp đỏnh chiếm Bắc Kỳ lần thứ Hai- Nhõn dõn Bắc Kỳ tiếp tục khỏng chiến trong những năm 1882- 1884
Giỏo viờn
Học sinh
Nội dung cần đạt
Tỡnh hỡnh nước ta đầu 
1- Thực dõn Phỏp đỏnh chiếm 
Những năm 80 TK XIX 
 Bắc Kỳ lần thứ Hai1882
Ntn?
Trả lời
a- Nguyờn nhõn
- Triều đỡnh : 
+ KT,tài chớnh cạn kiệt
 +Tỡnh hỡnh XH rối loạn
-Phỏp
+Nuụi dó tõm đỏnh chiếm BKỳ
+Lấy cớ triều đỡnh vi phạm hiệp 
Ước nhõm Tuất1874
Tại sao TDP tiến đỏnh BK
b- Diễn biến
Lần thứ h ... t nam từ 1897 đến năm 1918
Bài 29: chính sách khai thác thuộc địa của thực dân pháp và những biến chuyển về kinh tế, xã hội ở Việt Nam 
A-Mục tiờu bài học:
1.Kiến thức:
	- Hiểu được mục đớch và nắm được những nột chớnh về nội dung của cỏc chớnh sỏch cai trị chớnh trị ,kinh tế , văn húa, giỏo dục của thực dõn Phỏp thi hành ở VN ngay sau khi chỳng hoàn thành cuộc bỡnh định bằng quõn sự.
	- Những nột chớnh về sự biến đổi về kinh tế ,cơ cấu xó hội VN ở nụng thụn và thành thị dưới tỏc động của cuộc khai thỏc thuộc địa
	- Hiểu được cơ sở dẫn đến việc hỡnh thành tư tưởng giải phúng dõn tộc mới.
2.Tư tưởng:
- Thấy được õm mưu gió tõm của TDP –Những mõu thuẫn cơ bản của XH VN đầu thế kỷ XX ;thỏi độ chớnh trị của từng giai cấp tầng lớp đối với độc lập dõn tộc.
3. Kỹ năng: 
- Sử dụng bản đồ
- Rỳt ra đặc điểm của cỏc giai cấp , tầng lớp xó hội trờn cơ sở đú lập bảng biểu để so sỏnh.
B-Thiết bị và tài liệu:	
	- Bản đồ liờn bang Đụng Dương
	- tranh ảnh và tài liệu tham khảo
C-Thực hiện bài giảng:
	+ Giới thiệu bài mới:
I- Cuộc khai thỏc thuộc địa lần thứ nhấtcủa thực dõn Phỏp 1897- 1914
Giỏo viờn
Học sinh
Nội dung cần đạt
Gv cho hs đọc bài 
Hs đọc mục 1 sgk
1- Tổ chức bộ mỏy nhà nước
Cho hs hoạt động nhúm
 Toàn quyền ĐD
Vẽ sơ đồ bộ mỏy hành 
Hs hoạt động nhúm
B Kỳ Tr Kỳ NKỳ Lào CPC
Chớnh Đụng Dương
Trỡnh bày
Th sứ kh sứ th đốc kh sứ kh sứ 
Bổ sung
 Cq cấp kỳ ( ngươỡ Phỏp)
Gv sử dụng bảng phụ
 Cq cấp tỉnh - huyện (phỏp+Bsứ)
Em cú nhận xột gỡ về bộ 
Cq cấp xó – thụn ( bản sứ)
Mỏy cq do phỏp xõy dựng
Hs nhận xột
=> chia để trị 
2- Chớnh sỏch kinh tế.
Giỏo viờn
Học sinh
Nội dung cần đạt
Cho hs đọc bài
Hs đọc mục 2 SGK
- Nụng nghiệp : đẩy mạnh chiếm
Phỏp thực hiện chớnh sỏch 
 Ruộng đất làm đồn điền
KT nụng nghiệp, CN , 
-CN : + Tập trung trong ngành
Thương nghiệp ntn?
Trả lời
Khai thỏc mỏ 
Em cú nhận xột gỡ về 
Hoạt động nhúm
+ XD một số cơ sở CN chế biến
Chớnh sỏch KT đú? 
Nhận xột
- GTVT: PT hệ thống đường bộ
Cho hs hoạt động nhúm
Đường sắt
- TN: Độc chiếm thị trường
Nhằm mục đớch gỡ?
Trả lời
-Tăng cỏc mức thuế
=> Tăng cường vơ vột búc lột 
Thuộc địa.
3- Chớnh sỏch văn húa giỏo dục:
Giỏo viờn
Học sinh
Nội dung cần đạt
Phỏp thi hành chớnh sỏch
- Văn húa : thực hiện chớnh sỏch
Văn húa ntn?
Trả lời
 Ngu dõn
Tại sao chỳng vẫn duy trỡ
Chế độ giỏo dục phong 
Kiến?
Trả lời
Tổ chức giỏo dục thời phỏp
-GD mở 3 bậc học - Ấu học , 
Ntn?
Trả lời
Tiểu học , trung học 
Em cú nhận xột gỡ về 
=> Nhằm đào tạo tay sai cho
Chớnh sỏch VH-GD thời P? 
Nhận xột
Phỏp
D- Củng cố- Dặn dũ học sinh
	- Củng cố bài
	- Dặn dũ học sinh
Tiết 47
Bài 29
 chính sách khai thác thuộc địa của thực dân pháp và những biến chuyển về kinh tế, xã hội ở Việt Nam
A-Mục tiờu bài học:
1.Kiến thức:
	- Hs nắm được cỏc chớnh sỏch chớnh trị , KT , Vh, GD của thực dõn Phỏp qua đú hiểu được mục đớch và phương phỏp khai thỏc thuộc địa của thực dõn Phỏp ở Việt Nam. 
	- Những nột chớnh về sự biộn đổi về KT, cơ cấu XH ở nụng thụn và thành thị dưới sự tỏc động của cụng cuộc khai thỏc thuộc địa 
	- Hiểu được sơ sở dẫn đến việc hỡnh thành tư tưởng giải phúng dõn tộc mới ở Việt Nam.
2.Tư tưởng:
- Thấy rừ được õm mưu, dó tõm của thực dõn Phỏp : Mõu thuẫn cơ bản của XH VN đầu TK XX : Thỏi độ chớnh trị của từng giai cấp, tầng lớp đối với độc lập dõn tộc.
3. Kỹ năng: 
- Sử dụng bản đồ ,tranh ảnh, tư liệu, lập bảng
B-Thiết bị và tài liệu:	
	- Tài liệu Văn học , Lịch sử cú liờn quan.
C-Thực hiện bài giảng:
	+ Giới thiệu bài mới:
Những chuyển biến của xó hội Việt Nam
1- Cỏc vựng nụng thụn
Giỏo viờn
Học sinh
Nội dung cần đạt
Gọi HS đọc bài
Hs đọc sgk
- G/C PK VN ngày càng đụng
G/C địa chủ PK biến đổi
 +Đầu hang làm tay sai cho F
Ntn?
+ một số địa chủ nhỏ cú tinh 
Cho hs quan sỏt H99
Quan sỏt
Thần yờu nước.
Cho hs nhận xột
Nhận xột
-G/C nụng dõn VN bị tước hết 
G/c nụng dõn VN biến đổi 
 Ruộng đất, nghốo khổ, ko lối 
Ntn?
Trả lời
Thoỏt sẵn sàng hưởng ứng cỏc
Cuộc đấu tranh
2- Đụ thị phỏt triển, sự xuất hiện của giai cấp ,tầng lớp mới:
Giỏo viờn
Học sinh
Nội dung cần đạt
Gọi hs đọc bài 
Hs đọc sgk
a- Đụ thị:
XH VN cú những biến đổi
 -Nhiều đụ thị xuất hiện
Ntn?
Hoạt động nhúm 
(Đụ thị xuất hiện)
 Cỏc nhúm nhận xột
XH cú những biến đổi gỡ?
b- Cỏc g/C tầng lớp mới:
Cho hs hoạt động nhúm
Bổ xung
- Tầng lớp TS xuất hiện
- Tầng lớp TTS ngày càng đụng
- G/C CN xuất hiện với số lượng
Ngày càng đụng.
Xu hướng mới trong cuộc vận động giải phúng dõn tộc :
Giỏo viờn
Học sinh
Nội dung cần đạt
Xu hướng CM mới trờn 
Hs đọc bài
- Đầu TK XX tư tưởng DCTS ở 
TG ah đến Vn lỳc này là 
 Chõu õu được truyền bỏ vàoVN
Xu hướng tư tưởng nào?
Trả lời
Cỏc nhà yờu nước VN cú
-Những nhà tri thức yờu nước 
Thỏi độ ntn?
Trả lời
Lao vào con đường vận động
CM theo hướng DCTS
D- Củng cố- Dặn dũ học sinh
	- Củng cố bài
	- Dặn dũ học sinh
Tiết 48
Bài 30
 phong trào yêu nước chống pháp từ đầuthế kỷ xx đền năm 1918
A-Mục tiờu bài học:
1.Kiến thức:
	- HS nắm được nội dung của phong trào yờu nước đầu thế kỷ XX
	-Diễn biến của phong trào Đụng Du 1905-1909, Đụng Kinh Nghĩa Thục 1907, Cuụch Vận Động Duy Tõn và Chống Thuế ở Trung Kỳ.
2.Tư tưởng:
-Nờu gương tinh thần yờu nước của cỏc chiến sĩ CM đầu TK XX 
- Giỳp HS nhận thức được về sự tàn bạo của chế độ thực dõn.
- Giỳp HS hiểu thờm về giỏ trị của độc lập tự do.
3. Kỹ năng: 
- Học sinh làm quen với phương phỏp đối chiếu ,so sỏnh cỏc sự kiện lịch sử.
- kỹ năng rỳt ra bài học kinh nghiệm.
B-Thiết bị và tài liệu:	
	-Tài liệu thơ yờu nước đầu TK xx 
	-Chõn dung cỏc nhà yờu nước: Phan Bội Chõu, Phan Chõu Trinh
C-Thực hiện bài giảng:
	+ Giới thiệu bài mới:
Phong trào yờu nước trước chiến tranh thế giới thứ nhất.
 1- Phong trào Đụng Du 1905-1909
Giỏo viờn
Học sinh
Nội dung cần đạt
Cho hs đọc mục 1 sgk 
Đọc SGK
- 1904 Hội Duy Tõn dược thành 
Em biết gỡ về PBC 
Kể
 Lập
Hội Duy Tõn thành lập 
- Lập ra nước VN độc lập
Vào thời gian nào?
Trả lời
-Chủ trương: Đưa người sang 
Chủ trương của hội là gỡ?
Theo học tại Nhật Bản
Tại sao PBC chọn Nhật
-DB: PT được đụng đảo thanh 
Bản để xuất dương chứ ko
Niờn tham gia cú lỳc thanh viờn 
Phải là TQ?
Trả lời
Lờn tới 200 người
PT diễn ra ntn?
KQ: 9/1908 Nhật trục xuất 
KQ của PT?
Những người VN yờu nước
Em cú nhận xột gỡ về chủ
3/1909 PBC rời Nhật => PT tan
Trương của hội?
ró
T/C của PT?
Trả lời
-TC: PT yờu nước theo lối bạo
Động.
2- Đụng Kinh Nghĩa Thục 1907
Giỏo viờn
Học sinh
Nội dung cần đạt
Gọi hs đọc bài
Hs đọc mục 2 sgks
- 3/1907 LVCan, NG Quyền
GV nờu hoàn cảnh diễn ra
 Mở trường ĐKNT tại HN
Đụng Kinh Nghĩa Thục
-Hoạt động+ Mở trường dạy học
ĐKNT hoạt động khi nào?
Trả lời
+T/c diễn thuyết bỡnh văn
Hoạt động của ĐKNT là
+Xuất bản sỏch bỏo
Gỡ?
Trả lời
-Mục đớch: Nõng cao lũng yờu 
Em hóy nhận xột mặt tớch 
Nước, truyền bỏ nếp sống mới
Cực tiến bộ của ĐKNT?
Hoạt động nhúm
-Quy mụ: HN và cỏc tỉnh lõn
(cho hs hoạt đọng nhúm)
Trả lời
Cận .Hs lờn tới 1000 ng
GV kết luận 
So sỏnh
-KQ: 11/1907 TDF đúng cửa 
Quy mụ hoạt động ntn?
Trả lời
Trường
3- Cuộc vận động duy tõn và phong trào chống thuế ở Trung Kỳ:
Giỏo viờn
Học sinh
Nội dung cần đạt
Cho hs đọc mục 3 sgk
Đọc 
* Cuộc vận động duy tõn:
Cuộc vận động duy Tõn
- Đầu TKXX cuộc vận động tõn
Diễn ra vào thời gian nào?
Trả lời
 tõn diễn ra do PCT, HTKLĐ
Hoạt động với những hỡnh
-Hoạt động phong phỳ với nhiều
Thức nào?
Trả lời
Hỡnh thức
 hóy nhận xột hoạt đ đú?
Nhận xột
Cho hs quan sỏt chõn 
Dung H103,104
Hs quan sỏt
* Phong trào chống thuế ởTr Kỳ
PT diễn ra ntn?
Trả lời
- 1908 do a.h của CVĐDT pt 
Tại sao diễn ra ở MTR ?
Trả lời
Chống thuế diễn ra ở TR Kỳ
KQ của pT ntn?
Trả lời
- KQ: 
TDF thẳng tay đàn ỏp những
Người lónh đạo bị bắt. 
D- Củng cố- Dặn dũ học sinh
	- Củng cố bài
	- Dặn dũ học sinh
Tiết 49
Bài 30
phong trào yêu nước chống pháp từ đầuthế kỷ xx đền năm 1918
A-Mục tiờu bài học:
1.Kiến thức:
	-Hs nắm được những cỏi mới, tiến bộ của phong trào yờu nước đầu TK XX so với pt cuối TK XIX 
	- Đặc điểm của phong trào GPDT thời kỳ chiến tranh t/g 1914-1918
	- yờu cầu lịch sử và hoạt động đầu tiờn trờn con đường cứu nước của lành tụ nguyễn Ái Quốc.
2.Tư tưởng:
.- -Nờu gương tinh thần yờu nước của cỏc chiến sĩ CM đầu TK XX 
- Giỳp HS nhận thức được về sự tàn bạo của chế độ thực dõn.
- Giỳp HS hiểu thờm về giỏ trị của độc lập tự do.
-Nờu gương tinh thần yờu nước của cỏc chiến sĩ CM đầu TK XX 
- Giỳp HS nhận thức được về sự tàn bạo của chế độ thực dõn.
- Giỳp HS hiểu thờm về giỏ trị của độc lập tự do.
3. Kỹ năng: 
- Học sinh làm quen với phương phỏp đối chiếu ,so sỏnh cỏc sự kiện lịch sử.
- kỹ năng rỳt ra bài học kinh nghiệm.
B-Thiết bị và tài liệu:	
	-Tài liệu thơ yờu nước đầu TK xx 
	-Chõn dung cỏc nhà yờu nước: Phan Bội Chõu, Phan Chõu Trinh
C-Thực hiện bài giảng:
	+ Giới thiệu bài mới:
II- Phong trào yờu nước thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất.
1- Chớnh sỏch của thực dõn Phỏp ở Đụng Dương trong chiến tranh.
Giỏo viờn
Học sinh
Nội dung cần đạt
Gọi hs đọc bài
Hs đọc mục 1sgk
- TDF tăng cường vơ vột sức 
Em hóy cho biết những 
 Người, sức của cho chiến tranh
Ah tiờu cực và tớch cực 
Hs hoạt động nhúm
Từ những chớnh sỏch của P 
Trả lời 
ởĐD thời kỳ chiến tranh?
Nhận xột bổ xung
Cho hs Hoạt động nhúm
 => làm cho >< G?C 
Hậu quả của chớnh sỏch
Ngày càng gay gắt.
Đú là gỡ?
Trả lời
2- Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế1916, Khởi nghĩa của binh lớnh và tự chớnh trị ở Thỏi nguyờn 1917
Giỏo viờn
Học sinh
Nội dung cần đạt
a- Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế:
Cho hs đọc bài
Hs đọc mục 2 sgk
 -Ng nhõn: Do TDF bắt lớnh ng
N.nhõn nào dẫn đến vụ 
Việt đưa sang chiến trường chõu
Mkn? Do ai lónh đạo?
Trả lời
Âu 
Thỏi Phiờn và Trần Cao Võn lờn 
KQ của pt ntn?
Trả lời
 Lạc với vua Duy Tõn mưu KN.
Ng nhõn nào dẫn đến thất 
Bại? 
Trả lời
b- KN của binh lớnh và tự chớnh
GV kể LNQ. Đội Cấn
Trị ở Thỏi Nguyờn:
Ng nhõn nào dẫn đến KN 
- Do bị bạc đói bị đưa đi làm bia 
Bựng nổ?Ai lónh đạo ?
Trả lời
Đỡ đạn binh lớnh bất bỡnh
Gv trỡnh bày vị trớ của TN 
-Được tự chúnh trị giỏc gộ
Lực lượng tham gia là ai?
*DB; 
Hỡnh thức Kn ntn?
 Sgk
KQ ntn?
-KQ: kn bị đàn ỏp
í nghĩa của cuộc kn ntn?
-í nghĩa: Giỏng đũn nặng nề 
Vào chớnh sỏch “dựng ng Việt
Trị ng Việt” của TDF
3- Những hoạt động của nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tỡm đường cứu nước.
Giỏo viờn
Học sinh
Nội dung cần đạt
Gv nờu hoàn cảnh 
- 5/6/1911 NgTT ra đi tỡm 
Thõn thếcủa Ng TấtThành
Theo dừi
 Đường cứu nước
Động cơ nào để Ng TT đi
-1917 người trở về Phỏp hoạt 
Sang phương tõy?
Trả lời
Động trong hội những người VN
Gv sử dụng bản đồ trỡnh 
Yờu nước tại P
bày
Theo dừi
 -Viết bỏo , truyền đơn, diễn 
Thuyết.
D- Củng cố- Dặn dũ học sinh
	- Củng cố bài
	- Dặn dũ học sinh

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lich_su_8_tiet_36_den_49_gv_do_thi_nga_truong_thcs_v.doc