17 Giáo án Ngữ văn 9 – Tiết 145: Rô-Bin-xơn ngoài đảo hoang Trích “Rô-bin-xơn cru-xô”-Đ.Đi-phô mới nhất

 RÔ-BIN-XƠN NGOÀI ĐẢO HOANG

 Trích “Rô-bin-xơn cru-xô”-Đ.Đi-phô

A.MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

– Thấy được cuộc sống gian khổ và tinh thần lạc quan của Rô bin xơn khi sống một mình giữa đảo.

– Thấy được hình thức tự truyện của văn bản

B.TRỌNG TÂM KIẾN THỨC , KĨ NĂNG

1. Kiến thức:

-Nghị lực, tinh thần lạc quan của một con người phải sống cô độc trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn .

2. Kĩ năng:

-Đọc hiểu một văn bản dịch thuộc thể loại tự sự được viết bằng hình thức tự truyện.

– Vận dụng để viết văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả.

3. Thái độ:

 – Biết vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống

C. PHƯƠNG PHÁP:

– Vấn đáp, thuyết trình, thảo luận nhóm.

D. TIEÁN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp:

2. Bài cũ: Trình bày ý nghĩa và nghệ thuật văn bản những ngôi sao xa xôi.

3. Bài mới:

 Đ.Đi- phô là nhà văn nổi tiếng của nước Anh, đến với ông không thể không biết văn bản Rô-bin-xôn Cru-xoâ. Vậy văn bản đó như thế nào. Vậy tiết học hôm nay sẽ gới thiệu về nhân vật này.

 

doc
2 trang
Người đăng
duyphuonghn
Ngày đăng
20/08/2021
Lượt xem
310Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Ngữ văn 9 – Tiết 145: Rô-Bin-xơn ngoài đảo hoang Trích “Rô-bin-xơn cru-xô”-Đ.Đi-phô”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần lễ :30	 	Ngày soạn : 21.03.2011
Tiết : 145	Ngày dạy : 23.03.2011
	RÔ-BIN-XƠN NGOÀI ĐẢO HOANG
	Trích “Rô-bin-xơn cru-xô”-Đ.Đi-phô
A.MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
- Thấy được cuộc sống gian khổ và tinh thần lạc quan của Rô bin xơn khi sống một mình giữa đảo.
- Thấy được hình thức tự truyện của văn bản 
B.TRỌNG TÂM KIẾN THỨC , KĨ NĂNG 
1. Kieán thöùc: 
-Nghị lực, tinh thần lạc quan của một con người phải sống cô độc trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn .
2. Kó naêng: 
-Đọc hiểu một văn bản dịch thuộc thể loại tự sự được viết bằng hình thức tự truyện.
- Vận dụng để viết văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả.
3. Thaùi ñoä: 
 - Bieát vöôït qua khoù khaên vöôn leân trong cuoäc soáng 
C. PHƯƠNG PHÁP:
- Vấn đáp, thuyết trình, thảo luận nhóm.
D. TIEÁN TRÌNH DẠY HỌC:
1. OÅn ñònh lôùp: 
2. Baøi cuõ: Trình bày ý nghĩa và nghệ thuật văn bản những ngôi sao xa xôi.
3. Baøi môùi: 
 Ñ.Ñi- phoâ laø nhaø vaên noåi tieáng cuûa nöôùc Anh, ñeán vôùi oâng khoâng theå khoâng bieát vaên baûn Roâ-bin-xôn Cru-xoâ. Vaäy vaên baûn ñoù nhö theá naøo. Vậy tiết học hôm nay sẽ gới thiệu về nhân vật này.
 Họat động của thầy và trò
 Nội dung bài học
Hoạt động 1
Nêu vài nét về tác giả: Đe-ni-ơn Đi-phô?
Nêu vài nét về tác phẩm?
 Cho H/S đọc một vài từ khó:
Gv: Nếu phải tách đoạn cuối của văn bản thành hai đoạn thì nên ngắt ra ở chỗ nào?
Gv: Tìm bố cục của văn bản và đặt tiêu đề cho từng phần?
P1: Từ đầu  như dưới đây: cảm giác chung khi tự ngắm bản thân & bộ dạng của chính mình.
P2: Tiếp  bên khẩu súng của tôi: trang phục và trang bị của Rô-bin-xơn.
Đoạn này có thể tách thành hai đoạn
Đ1:  quần áo của tôi: trang phục
Đ2: tiếp : trang bị
P3: Còn lại: Diện mạo vị chúa đảo.
Hoạt động 2: Tìm hiểu văn bản 
Gv: Rô – bin – xơn tự giới thiệu về mình như thế nào? Được thể hiện qua những câu văn nào?
? Trang phục của Rô-bin-xơn như thế nào?
Gv: Em có nhận xét gì trang của nhân vật Rô – bin – xơn?
-Trang bị của Rô-bin-xơn gồm những gì?
? Tại sao anh ta lại trang bị lỉnh kỉnh như thế?
?Rô-bin-xơn tự hoạ về diện mạo của mình như thế nào?
Nhận xét cảu em?
? Đằng sau dức chân dung tự hoạ của ông ta cho thấy cuộc sống của Rô-bin-xơn như thế nào?
-
Hoạt động 3: 
? Những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản?
Hoạt động 4: 
I.Giới thiệu chung:
1.Tác giả: :(1660- 1731) Là nhà văn Anh ở thế kỷ XVIII.
2. Tác phẩm: Trích “ Rô-bin-xơn Cru-xô” 1719.
 II. Đọc- Hiểu văn bản
1. Đọc- chú thích.
2. Tìm hiểu văn bản:
a. Chân dung tự hoạ của Rô-bin-xơn.
*Trang phục: 
-Mũ to tướng
- Áo dài tới bắp đùi
- Quần thõng đến bắp chân
-Đôi ủng chẳng biết gọi là gì cho đúng 
->Tất cả đều bằng da dê, túm lại. kì dị, hoang dã
*Trang bị: không đeo kiếm, dao găm mà lủng lẳng chiếc cưa nhỏ, chiếc rìu con 
 Cánh tay trái đeo túi thuốc súng
 Lưng đeo gùi
 Vai đeo súng
Trên đầu là cái dù lớn.
=>Trang bị lỉnh kỉnh, người thường xuyên đối mặt với thử thách để tồn tại. 
* Diện mạo: râu ria mọc dài, xén tỉa thành cặp ria mép to tướng ,dài ,cong đến mức có thể dùng treo mũ =>Diện mạo hài hước 
b. Ý chí nghị lực của Rô-bin-xơn.
Sau bức chân dung kỳ quái là một cuộc sống đầy gian nan, đầy thử thách .buộc phải sáng tạo để tồn tại 
-Tràn đầy tinh thần lạc quan, ý chí nghị lực phi thường.
3 Tổng kết:
a. Nghệ thuật:
Sáng tạo trong việc lựa chọn ngôi kể và nhân vật kể.
Ngôn ngữ tự nhiên, hài hước.
b. Ý nghĩa:
Ca ngợi sức mạnh, tinh thần lạc quan, ý chí của con người trong hoàn cảnh đặc biệt.
III. Hướng dẫn tự học:
1. Học thuộc mục 2.3
2. Soạn bài tiếp theo.
E . Ruùt kinh nghieäm:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-====================

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_ngu_van_9_tiet_145_ro_bin_xon_ngoai_dao_hoang_trich.doc