17 Giáo án Sinh hoạt chủ nhiệm lớp 9 – Trường THCS Ngô Gia Tự mới nhất

SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN 1

I. Mục đích yêu cầu :

– Sơ kết tình hình học tập , đạo đức, nề nếp của học sinh trong tuần.

– Giáo dục đạo đức cho học sinh.

– Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội qui của trường lớp

– Rèn luyện học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh chung , bảo vệ tài sản nhà trường.

II. Trọng tâm :

 – Ý thức học tập.

 – Thực hiện nội qui

 – Sơ kết công tác tuần qua

 – Phương hướng tuần tới

III. Chuẩn bị :

 Giáo án , sổ đầu bài , sổ tổ.

IV. Lên lớp

 1 Ổn định

 Điểm danh

 2. Tiến hành sinh hoạt lớp

 

doc
12 trang
Người đăng
duyphuonghn
Ngày đăng
20/08/2021
Lượt xem
743Lượt tải
1
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Sinh hoạt chủ nhiệm lớp 9 – Trường THCS Ngô Gia Tự”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn :
Ngày dạy : 
SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN 1
I. Mục đích yêu cầu :
- Sơ kết tình hình học tập , đạo đức, nề nếp của học sinh trong tuần.
- Giáo dục đạo đức cho học sinh.
- Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội qui của trường lớp
- Rèn luyện học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh chung , bảo vệ tài sản nhà trường.
II. Trọng tâm :
 - Ý thức học tập.
 - Thực hiện nội qui
 - Sơ kết công tác tuần qua
 - Phương hướng tuần tới
III. Chuẩn bị :
 Giáo án , sổ đầu bài , sổ tổ.
IV. Lên lớp
 1 Ổn định
 Điểm danh
 2. Tiến hành sinh hoạt lớp 
- GVCN mời lớp trưởng lên điều khiển buổi sinh hoạt .
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số đầu năm: 41/20 nữ.
- Tình hình đặc điểm của lớp trong năm học vừa qua.
- Lớp phó báo cáo tình hình học tập của lớp, đưa ra tiêu chuẩn thi đua ở các tổ, ở mỗi cá nhân.
- Mỗi học sinh có quyền nêu ý kiến đóng góp thảo luận phương hướng để đưa chỉ tiêu của lớp cao hơn, tốt hơn.
- Triển khai công tác mới, GVCN đưa ra nội quy của trường lớp
+ HS đóng góp ý kiến.
+ HS thống nhất biểu quyết.
Lớp trưởng mời 4 tổ lên đọc điểm thi đua xếp loại tổ viên và nhận xét ưu , khuyết điểm của tổ mình 
 *Lớp phó học tập báo cáo về việc truy bài đầu giờ , tình hình học tập của lớp .
Lớp phó lao động báo cáo 
Lớp trưởng nhận xét chung
Thông qua báo cáo của ban cán sự và 4 tổ trưởng GVCN cho học sinh đúng lên nhận xét và đóng góp ý kiến xem các tổ đã xếp loại chính xác chưa để đảm bảo sự công bằng 
GVCN xem sổ đầu bài và nhận xét chung về mọi mặt của lớp
Ưu điểm :
khuyết điểm :
GV phổ biến công tác tuần tới , yêu cầu học sinh thực hiện đúng 
Phải vệ sinh trước ,sau, phòng học mỗi ngày.
Yêu cầu lớp trưởng và phó học tập ghi lại danh sách HS lười học , không làm bài. 
- Báo cáo theo yêu cầu của giáo viên:
+ Sĩ số: 41/20 nữ
+ HS ở gần trường, đa số học sinh học yếu, hay nói chuyện trong giờ học.
- Phấn đấu:
Hạnh kiểm:
Giỏi: 98%, khá: 2%
Học lực:
Giỏi: 10%, Khá: 30%, TB: 60%
- Công tác mới:
+ Thông qua bản nội quy của lớp.
+ Hình thức phạt, viết phạt.
+ Tăng số lần viết phạt.
+ Mời PHHS.
+ Cho HS nghỉ học
- Hướng dẫn HS sử dụng sổ liên lạc.
- Cách tổng kết thi đua.
I. Sơ kết công tác tuần qua :
 1.Học tập :
a. Không thuộc bài
b. Không làm , soạn bài .
c.Quên tập
2. Đạo đức , tác phong :
a. Nói chuyện - mất trật tự - nghỉ học 
b. Trực nhật - bảo vệ tài sản nhà trường
3. Các vấn đề khác :
4. Xếp loại :
Xếp loại 
Tổ 1
Tổ 2
Tổ 3
Tổ 4
Tốt
Khá 
Tbình
Yếu
II. Công tác tuần tới
 - Đóng các khoản tiền đầu năm
Học phí: 200.000đ.
BHYT: 209.160đ.
BHTN: 75.000đ
Phù hiệu, sổ liên lạc: 10.000đ.
 - Nề nếp HS phải tốt
 - Đăng kí thi đua cá nhân
III. Dặn dò :
HS tiếp tục cố gắng duy trì nề nếp của trường và lớp
Học và làm bài đầy đủ 
Thực hiện tốt mọi yêu cầu của nhà trường và GVCN đề ra.
KÝ DUYỆT CỦA TỔ
KÝ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
Ngày soạn :
Ngày dạy : 
SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN 2
I. Mục đích yêu cầu :
- Sơ kết tình hình học tập , đạo đức , nề nếp của học sinh trong tuần.
- Giáo dục đạo đức cho học sinh.
- Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội qui của trường lớp
- Rèn luyện học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh chung , bảo vệ tài sản nhà trường.
II. Trọng tâm :
 - Ý thức học tập.
 - Thực hiện nội qui
 - Sơ kết công tác tuần qua
 - Phương hướng tuần tới
III. Chuẩn bị :
 Giáo án , sổ đầu bài , sổ tổ
IV. Lên lớp :
 1 Ổn định :
 Điểm danh
 2. Sơ kết công tác tuần 
 Tiến hành sinh hoạt lớp 
GVCN mời lớp trưởng lên điều khiển buổi sinh hoạt .
Lớp trưởng mời 4 tổ lên đọc điểm thi đua xếp loại tổ viên và nhận xét ưu , khuyết điểm của tổ mình 
 *Lớp phó học tập báo cáo về việc truy bài đầu giờ , tình hình học tập của lớp .
Lớp phó lao động báo cáo 
Lớp trưởng nhận xét chung
Thông qua báo cáo của ban cán sự và 4 tổ trưởng GVCN cho học sinh đúng lên nhận xét và đóng góp ý kiến xem các tổ đã xếp loại chính xác chưa để đảm bảo sự công bằng 
GVCN xem sổ đầu bài và nhận xét chung về mọi mặt của lớp
Ưu điểm :
khuyết điểm :
GV phổ biến công tác tuần tới , yêu cầu học sinh thực hiện đúng 
Họp PHHS vào ngày 17.9.06
Phải vệ sinh trước ,sau , phòng học mỗi ngày ( Thầy Bích Vân kiểm tra mỗi ngày )
Yêu cầu lớp trưởng và phó học tập ghi lại danh sách HS lười học , không làm bài. 
I. Sơ kết công tác tuần qua :
 1.Học tập :
a. Không thuộc bài
b. Không làm , soạn bài .
c.Quên tập
2.Đạo đức , tác phong :
a. Nói chuyện - mất trật tự - nghỉ học 
b. Trực nhật - bảo vệ tài sản nhà trường
3 Các vấn đề khác :
4.Xếp loại :
Xếp loại 
Tổ 1
Tổ 2
Tổ 3
Tổ 4
Tốt
Khá 
Tbình
Yếu
II. Công tác tuần tới
 - Nề nếp HS phải tốt
 - Đăng kí thi đua cá nhân
III. Dặn dò :
HS tiếp tục cố gắng duy trì nề nếp của trường và lớp
Học và làm bài đầy đủ 
Thực hiện tốt mọi yêu cầu của nhà trường và GVCN đề ra
KÝ DUYỆT CỦA TỔ
KÝ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
Ngày soạn :
Ngày dạy : 
SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN 3
I . Mục đích yêu cầu :
- Sơ kết tình hình học tập , đạo đức , nề nếp của học sinh trong tuần.
- Giáo dục đạo đức cho học sinh.
- Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội qui của trường lớp
- Rèn luyện học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh chung , bảo vệ tài sản nhà trường.
II. Trọng tâm :
 - Ý thức học tập.
 - Thực hiện nội qui
 - Sơ kết công tác tuần qua
 - Phương hướng tuần tới
III. Chuẩn bị :
 Giáo án , sổ đầu bài , sổ tổ
IV. Lên lớp :
 1 Ổn định :
 Điểm danh
 2. Sơ kết công tác tuần 
 Tiến hành sinh hoạt lớp 
GVCN mời lớp trưởng lên điều khiển buổi sinh hoạt .
Lớp trưởng mời 4 tổ lên đọc điểm thi đua xếp loại tổ viên và nhận xét ưu , khuyết điểm của tổ mình 
 *Lớp phó học tập báo cáo về việc truy bài đầu giờ , tình hình học tập của lớp .
Lớp phó lao động báo cáo 
Lớp trưởng nhận xét chung
Thông qua báo cáo của ban cán sự và 4 tổ trưởng GVCN cho học sinh đúng lên nhận xét và đóng góp ý kiến xem các tổ đã xếp loại chính xác chưa để đảm bảo sự công bằng 
GVCN xem sổ đầu bài và nhận xét chung về mọi mặt của lớp
Ưu điểm :
khuyết điểm :
GV phổ biến công tác tuần tới , yêu cầu học sinh thực hiện đúng 
Họp PHHS vào ngày 17.9.06
Phải vệ sinh trước ,sau , phòng học mỗi ngày ( Thầy Bích Vân kiểm tra mỗi ngày )
Yêu cầu lớp trưởng và phó học tập ghi lại danh sách HS lười học , không làm bài. 
I. Sơ kết công tác tuần qua :
 1.Học tập :
a. Không thuộc bài
b. Không làm , soạn bài .
c.Quên tập
2.Đạo đức , tác phong :
a. Nói chuyện - mất trật tự - nghỉ học 
b. Trực nhật - bảo vệ tài sản nhà trường
3 Các vấn đề khác :
4.Xếp loại :
Xếp loại 
Tổ 1
Tổ 2
Tổ 3
Tổ 4
Tốt
Khá 
Tbình
Yếu
II. Công tác tuần tới
 - Nề nếp HS phải tốt
 - Đăng kí thi đua cá nhân
III. Dặn dò :
HS tiếp tục cố gắng duy trì nề nếp của trường và lớp
Học và làm bài đầy đủ 
Thực hiện tốt mọi yêu cầu của nhà trường và GVCN đề ra
KÝ DUYỆT CỦA TỔ
KÝ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
Ngày soạn :
Ngày dạy : 
SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN 4
I. Mục đích yêu cầu :
- Sơ kết tình hình học tập , đạo đức , nề nếp của học sinh trong tuần.
- Giáo dục đạo đức cho học sinh.
- Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội qui của trường lớp
- Rèn luyện học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh chung , bảo vệ tài sản nhà trường.
II. Trọng tâm :
 - Ý thức học tập.
 - Thực hiện nội qui
 - Sơ kết công tác tuần qua
 - Phương hướng tuần tới
III. Chuẩn bị :
 Giáo án , sổ đầu bài , sổ tổ
IV. Lên lớp :
 1 Ổn định :
 Điểm danh
 2. Sơ kết công tác tuần 
 Tiến hành sinh hoạt lớp 
GVCN mời lớp trưởng lên điều khiển buổi sinh hoạt .
Lớp trưởng mời 4 tổ lên đọc điểm thi đua xếp loại tổ viên và nhận xét ưu , khuyết điểm của tổ mình 
 *Lớp phó học tập báo cáo về việc truy bài đầu giờ , tình hình học tập của lớp .
Lớp phó lao động báo cáo 
Lớp trưởng nhận xét chung
Thông qua báo cáo của ban cán sự và 4 tổ trưởng GVCN cho học sinh đúng lên nhận xét và đóng góp ý kiến xem các tổ đã xếp loại chính xác chưa để đảm bảo sự công bằng 
GVCN xem sổ đầu bài và nhận xét chung về mọi mặt của lớp
Ưu điểm :
khuyết điểm :
GV phổ biến công tác tuần tới , yêu cầu học sinh thực hiện đúng 
Họp PHHS vào ngày 17.9.06
Phải vệ sinh trước ,sau , phòng học mỗi ngày ( Thầy Bích Vân kiểm tra mỗi ngày )
Yêu cầu lớp trưởng và phó học tập ghi lại danh sách HS lười học , không làm bài. 
I. Sơ kết công tác tuần qua :
 1.Học tập :
a. Không thuộc bài
b. Không làm , soạn bài .
c.Quên tập
2.Đạo đức , tác phong :
a. Nói chuyện - mất trật tự - nghỉ học 
b. Trực nhật - bảo vệ tài sản nhà trường
3 Các vấn đề khác :
4.Xếp loại :
Xếp loại 
Tổ 1
Tổ 2
Tổ 3
Tổ 4
Tốt
Khá 
Tbình
Yếu
II. Công tác tuần tới
 - Nề nếp HS phải tốt
 - Đăng kí thi đua cá nhân
III. Dặn dò :
HS tiếp tục cố gắng duy trì nề nếp của trường và lớp
Học và làm bài đầy đủ 
Thực hiện tốt mọi yêu cầu của nhà trường và GVCN đề ra
KÝ DUYỆT CỦA TỔ
KÝ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
Ngày soạn :
Ngày dạy : 
SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN 5
I. Mục đích yêu cầu :
- Sơ kết tình hình học tập , đạo đức , nề nếp của học sinh trong tuần.
- Giáo dục đạo đức cho học sinh.
- Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội qui của trường lớp
- Rèn luyện học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh chung , bảo vệ tài sản nhà trường.
II. Trọng tâm :
 - Ý thức học tập.
 - Thực hiện nội qui
 - Sơ kết công tác tuần qua
 - Phương hướng tuần tới
III. Chuẩn bị :
 Giáo án , sổ đầu bài , sổ tổ
IV. Lên lớp :
 1 Ổn định :
 Điểm danh
 2. Sơ kết công tác tuần 
 Tiến hành sinh hoạt lớp 
GVCN mời lớp trưởng lên điều khiển buổi sinh hoạt .
Lớp trưởng mời 4 tổ lên đọc điểm thi đua xếp loại tổ viên và nhận xét ưu , khuyết điểm của tổ mình 
 *Lớp phó học tập báo cáo về việc truy bài đầu giờ , tình hình học tập của lớp .
Lớp phó lao động báo cáo 
Lớp trưởng nhận xét chung
Thông qua báo cáo của ban cán sự và 4 tổ trưởng GVCN cho học sinh đúng lên nhận xét và đóng góp ý kiến xem các tổ đã xếp loại chính xác chưa để đảm bảo sự công bằng 
GVCN xem sổ đầu bài và nhận xét chung về mọi mặt của lớp
Ưu điểm :
khuyết điểm :
GV phổ biến công tác tuần tới , yêu cầu học sinh thực hiện đúng 
Họp PHHS vào ngày 17.9.06
Phải vệ sinh trước ,sau , phòng học mỗi ngày ( Thầy Bích Vân kiểm tra mỗi ngày )
Yêu cầu lớp trưởng và phó học tập ghi lại danh sách HS lười học , không làm bài. 
I. Sơ kết công tác tuần qua :
 1.Học tập :
a. Không thuộc bài
b. Không làm , soạn bài .
c.Quên tập
2.Đạo đức , tác phong :
a. Nói chuyện - mất trật tự - nghỉ học 
b. Trực nhật - bảo vệ tài sản nhà trường
3 Các vấn đề khác :
4.Xếp loại :
Xếp loại 
Tổ 1
Tổ 2
Tổ 3
Tổ 4
Tốt
Khá 
Tbình
Yếu
II. Công tác tuần tới
 - Nề nếp HS phải tốt
 - Đăng kí thi đua cá nhân
III. Dặn dò :
HS tiếp tục cố gắng duy trì nề nếp của trường và lớp
Học và làm bài đầy đủ 
Thực hiện tốt mọi yêu cầu của nhà trường và GVCN đề ra
KÝ DUYỆT CỦA TỔ
KÝ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
Ngày soạn :
Ngày dạy : 
SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN 6
I. Mục đích yêu cầu :
- Sơ kết tình hình học tập , đạo đức , nề nếp của học sinh trong tuần.
- Giáo dục đạo đức cho học sinh.
- Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội qui của trường lớp
- Rèn luyện học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh chung , bảo vệ tài sản nhà trường.
II. Trọng tâm :
 - Ý thức học tập.
 - Thực hiện nội qui
 - Sơ kết công tác tuần qua
 - Phương hướng tuần tới
III. Chuẩn bị :
 Giáo án , sổ đầu bài , sổ tổ
IV. Lên lớp :
 1 Ổn định :
 Điểm danh
 2. Sơ kết công tác tuần 
 Tiến hành sinh hoạt lớp 
GVCN mời lớp trưởng lên điều khiển buổi sinh hoạt .
Lớp trưởng mời 4 tổ lên đọc điểm thi đua xếp loại tổ viên và nhận xét ưu , khuyết điểm của tổ mình 
 *Lớp phó học tập báo cáo về việc truy bài đầu giờ , tình hình học tập của lớp .
Lớp phó lao động báo cáo 
Lớp trưởng nhận xét chung
Thông qua báo cáo của ban cán sự và 4 tổ trưởng GVCN cho học sinh đúng lên nhận xét và đóng góp ý kiến xem các tổ đã xếp loại chính xác chưa để đảm bảo sự công bằng 
GVCN xem sổ đầu bài và nhận xét chung về mọi mặt của lớp
Ưu điểm :
khuyết điểm :
GV phổ biến công tác tuần tới , yêu cầu học sinh thực hiện đúng 
Họp PHHS vào ngày 17.9.06
Phải vệ sinh trước ,sau , phòng học mỗi ngày ( Thầy Bích Vân kiểm tra mỗi ngày )
Yêu cầu lớp trưởng và phó học tập ghi lại danh sách HS lười học , không làm bài. 
I. Sơ kết công tác tuần qua :
 1.Học tập :
a. Không thuộc bài
b. Không làm , soạn bài .
c.Quên tập
2.Đạo đức , tác phong :
a. Nói chuyện - mất trật tự - nghỉ học 
b. Trực nhật - bảo vệ tài sản nhà trường
3 Các vấn đề khác :
4.Xếp loại :
Xếp loại 
Tổ 1
Tổ 2
Tổ 3
Tổ 4
Tốt
Khá 
Tbình
Yếu
II. Công tác tuần tới
 - Nề nếp HS phải tốt
 - Đăng kí thi đua cá nhân
III. Dặn dò :
HS tiếp tục cố gắng duy trì nề nếp của trường và lớp
Học và làm bài đầy đủ 
Thực hiện tốt mọi yêu cầu của nhà trường và GVCN đề ra
KÝ DUYỆT CỦA TỔ
KÝ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
Ngày soạn :
Ngày dạy : 
SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN 7
I. Mục đích yêu cầu :
- Sơ kết tình hình học tập , đạo đức , nề nếp của học sinh trong tuần.
- Giáo dục đạo đức cho học sinh.
- Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội qui của trường lớp
- Rèn luyện học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh chung , bảo vệ tài sản nhà trường.
II. Trọng tâm :
 - Ý thức học tập.
 - Thực hiện nội qui
 - Sơ kết công tác tuần qua
 - Phương hướng tuần tới
III. Chuẩn bị :
 Giáo án , sổ đầu bài , sổ tổ
IV. Lên lớp :
 1 Ổn định :
 Điểm danh
 2. Sơ kết công tác tuần 
 Tiến hành sinh hoạt lớp 
GVCN mời lớp trưởng lên điều khiển buổi sinh hoạt .
Lớp trưởng mời 4 tổ lên đọc điểm thi đua xếp loại tổ viên và nhận xét ưu , khuyết điểm của tổ mình 
 *Lớp phó học tập báo cáo về việc truy bài đầu giờ , tình hình học tập của lớp .
Lớp phó lao động báo cáo 
Lớp trưởng nhận xét chung
Thông qua báo cáo của ban cán sự và 4 tổ trưởng GVCN cho học sinh đúng lên nhận xét và đóng góp ý kiến xem các tổ đã xếp loại chính xác chưa để đảm bảo sự công bằng 
GVCN xem sổ đầu bài và nhận xét chung về mọi mặt của lớp
Ưu điểm :
khuyết điểm :
GV phổ biến công tác tuần tới , yêu cầu học sinh thực hiện đúng 
Họp PHHS vào ngày 17.9.06
Phải vệ sinh trước ,sau , phòng học mỗi ngày ( Thầy Bích Vân kiểm tra mỗi ngày )
Yêu cầu lớp trưởng và phó học tập ghi lại danh sách HS lười học , không làm bài. 
I. Sơ kết công tác tuần qua :
 1.Học tập :
a. Không thuộc bài
b. Không làm , soạn bài .
c.Quên tập
2.Đạo đức , tác phong :
a. Nói chuyện - mất trật tự - nghỉ học 
b. Trực nhật - bảo vệ tài sản nhà trường
3 Các vấn đề khác :
4.Xếp loại :
Xếp loại 
Tổ 1
Tổ 2
Tổ 3
Tổ 4
Tốt
Khá 
Tbình
Yếu
II. Công tác tuần tới
 - Nề nếp HS phải tốt
 - Đăng kí thi đua cá nhân
III. Dặn dò :
HS tiếp tục cố gắng duy trì nề nếp của trường và lớp
Học và làm bài đầy đủ 
Thực hiện tốt mọi yêu cầu của nhà trường và GVCN đề ra
KÝ DUYỆT CỦA TỔ
KÝ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoat_chu_nhiem_lop_9_truong_thcs_ngo_gia_tu.doc