19 Bài ôn tập môn học Tiếng Anh khối 11 – Unit 5: Competions mới nhất

Accident-prone (adj)

Accident-proneness (n) Thường xảy ra tai nạn

(ofent having accident)

Attribute Phẩm chất, đức tính

(a quality or feature of sb/sth)

Beauty pageant Cuộc thi hoa hậu

(or beauty contest)

Candidacy Sự ứng cử, điều kiện tham gia

(the fact or state of being a candidate)

Celibate (adj)

Celibacy (n) Không lập gia đình, sống độc thân

(not married and not having sex)

Commercialize (v) Thương mại hoá

Controversial (adj)

Controversy (n) Sự tranh luận, tranh cãi

 

doc
4 trang
Người đăng
ngohau89
Lượt xem
706Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Bài ôn tập môn học Tiếng Anh khối 11 – Unit 5: Competions”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHỮNG CUỘC TRANH TÀI
GLOSARY (Phần I : Từ vựng)
Accident-prone (adj)
Accident-proneness (n)
Thường xảy ra tai nạn
(ofent having accident)
Attribute
Phẩm chất, đức tính
(a quality or feature of sb/sth)
Beauty pageant
Cuộc thi hoa hậu
(or beauty contest)
Candidacy
Sự ứng cử, điều kiện tham gia
(the fact or state of being a candidate)
Celibate (adj)
Celibacy (n)
Không lập gia đình, sống độc thân
(not married and not having sex)
Commercialize (v)
Thương mại hoá
Controversial (adj)
Controversy (n)
Sự tranh luận, tranh cãi
Degradation (n)
Degrade (v)
Xúc phạm
Disqualify (v)
Loại
(to prevent sb from doing sth because they have broken a rule or are not suitable)
Distract (v)
Distracted (adj)
Distractedly(adv)
Distracting (adj)
Distraction (n)
Xao lãng, phân tâm
(to take sb’s attention away from what they are trying to do)
Eligible (adj)
Đủ tư cách 
(having the right to do or have sth)
Eloquence (n)
Eloquent (adj)
Tài hùng biện
Enhance (v)
Làm nổi bật
(to encrease or further improve the good quality)
Feminist (n)
Nhà hoạt động nữ quyền
Heyday (n)
Thời hoàng kim
Industry (n)
Tính cần cù
Inhibit (v)
Hạn chế
Live up to sth (phrv)
Xứng đáng với
Monotonous (adj)
Đơn điệu
Peak (n)
Đỉnh cao
N ame : C h au S u n g M i n
Bây giờ đã 10 giờ rồi !
Đi ngủ thôiHe he
Các bạn phải ngủ đứng giờ đấy nhé, nếu không mặt sẽ nổ mụn 
Trông xấu lắm đấyHu Hu

Tài liệu đính kèm:

  • docTu vung giai nghia UNIT 5 lop 11Lee sung min.doc