19 Giáo án Hóa học 11 – Bài 33: Luyện tập Ankin mới nhất

A. Chuẩn kiến thức và kỹ năng

1. Kiến thức

 – Sự giống và khác nhau về tính chất giữa anken, ankin và ankađien.

 – Nguyên tắc chung điều chế các hiđrocacbon không no dùng trong công nghiệp hoá chất.

– Mối liên quan giữa cấu tạo và tính chất các loại hiđrocacbon đã học.

2. Kĩ năng

– Viết PTPƯ minh hoạ tính chất hoá học của anken, ankađien và ankin. So sánh ba loại hiđrocacbon trong chươgn với nhau và với hiđrocacbon đã học.

B. Trọng tâm:

 Viết phương trình phản ứng, giải các bài tập có liên quan .

C. Chuẩn bị :

 – GV : chuẩn bị bảng kiến thức cần nhớ

 – HS : chuẩn bị bài trước , xem lại bài cũ

D. Các hoạt động trên lớp :

 1. Ổn định lớp và kiểm tra bài củ : ( 5phút )

 – Kiểm tra bài cũ :

 2. Bài mới :

 

doc
2 trang
Người đăng
hoan89
Ngày đăng
06/10/2021
Lượt xem
267Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Hóa học 11 – Bài 33: Luyện tập Ankin”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn :
Người soạn: Huỳnh Minh Trung
 Bài 33: Luyện tập ANKIN
A. Chuẩn kiến thức và kỹ năng
1. Kiến thức
	- Sự giống và khác nhau về tính chất giữa anken, ankin và ankađien.
	- Nguyên tắc chung điều chế các hiđrocacbon không no dùng trong công nghiệp hoá chất.
- Mối liên quan giữa cấu tạo và tính chất các loại hiđrocacbon đã học.
2. Kĩ năng
- Viết PTPƯ minh hoạ tính chất hoá học của anken, ankađien và ankin. So sánh ba loại hiđrocacbon trong chươgn với nhau và với hiđrocacbon đã học. 
B. Trọng tâm:
	Viết phương trình phản ứng, giải các bài tập có liên quan .
C. Chuẩn bị :
 - GV : chuẩn bị bảng kiến thức cần nhớ
 - HS : chuẩn bị bài trước , xem lại bài cũ
D. Các hoạt động trên lớp :
 1. Ổn định lớp và kiểm tra bài củ : ( 5phút )
	- Kiểm tra bài cũ :
	2. Bài mới :
TG
HĐ GV
HĐ HS
Nội Dung
15'
25'
Gv phát phiếu nội dung ôn tâp cho HS 
GV lựa chọn bài tập trong SGK hoặc bài tập tự soạn cho HS làm để vận dụng kiến thức và củng cố.
HS viết công thức cấu tạo dạng tổng quát và điền những đặc điểm về cấu trúc của ankan, anka-1,3-đien, ankin vào bảng.
HS nêu những tính chất vật lí cơ bản vào bảng.
 HS nêu những tính chất hoá học cơ bản của anken, anka-1,3-đien, ankin vào bảng và lấy ví dụ minh hoạ bằng các phương trình phản ứng.
- HS nêu những ứng dụng cơ bản của 3 loại tính chất trên vào bảng
HS lên bảng làm bài tập 
N ội dung ki ến th ức
1. Cấu trúc
Anken
2. Tính chất vật lí
3. Tính chất hoá học
4. Ứng dụng
1. Cấu trúc
Ankađien
2. Tính chất vật lí
3. Tính chất hoá học
4. Ứng dụng
1. Cấu trúc
Ankin
2. Tính chất vật lí
3. Tính chất hoá học
4. Ứng dụng
* Bài tập SGK 
 3. Củng cố – Dặn dò: ( 3 phút )
	- Dặn dò HS về chuẩn bị cho bài thực hành ở tiết kế tiếp 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_hoa_hoc_11_bai_33_luyen_tap_ankin.doc