19 Giáo án Hóa học 11 – Bài 44: Anđehit – Xeton (tt) mới nhất

1. Kiến thức.

Biết được :

 Tính chất hoá học của anđehit no đơn chức (đại diện là anđehit axetic) : Tính khử (tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong amoniac), tính oxi hoá (tác dụng với hiđro).

 Phư¬ơng pháp điều chế anđehit từ ancol bậc I, điều chế trực tiếp anđehit fomic từ metan, anđehit axetic từ etilen. Một số ứng dụng chính của anđehit.

 Sơ lược về xeton (đặc điểm cấu tạo, tính chất, ứng dụng chính).

2. Kĩ năng.

 Dự đoán được tính chất hoá học đặc trưng của anđehit và xeton ; Kiểm tra dự đoán và kết luận.

 Quan sát thí nghiệm, hình ảnh và rút ra nhận xét về cấu tạo và tính chất.

 Viết các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của anđehit fomic và anđehit axetic, axeton.

 Nhận biết anđehit bằng phản ứng hoá học đặc trưng.

  Tính khối lượng hoặc nồng độ dung dịch anđehit trong phản ứng.

3. Tình cảm thái độ:

 Có niềm tin vào khoa học hóa học, học tập hăng say, ngiêm túc.

 Có ý thức tự giác trong học tập.

4. Các năng lực cần hướng tới cho học sinh:

 – Sử dụng ngôn ngữ hóa học. (gọi tên các chất)

– Tính toán hóa học.

– Năng lực tự học.

– Vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn.

 

doc
3 trang
Người đăng
hoan89
Ngày đăng
06/10/2021
Lượt xem
380Lượt tải
1
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Hóa học 11 – Bài 44: Anđehit – Xeton (tt)”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Người soạn: Huỳnh Minh Trung
Bài 44: ANĐEHIT - XETON
(tt)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức. 
Biết được :
- Tính chất hoá học của anđehit no đơn chức (đại diện là anđehit axetic) : Tính khử (tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong amoniac), tính oxi hoá (tác dụng với hiđro). 
- Phương pháp điều chế anđehit từ ancol bậc I, điều chế trực tiếp anđehit fomic từ metan, anđehit axetic từ etilen. Một số ứng dụng chính của anđehit.
- Sơ lược về xeton (đặc điểm cấu tạo, tính chất, ứng dụng chính).
2. Kĩ năng.
- Dự đoán được tính chất hoá học đặc trưng của anđehit và xeton ; Kiểm tra dự đoán và kết luận.
- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh và rút ra nhận xét về cấu tạo và tính chất.
- Viết các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của anđehit fomic và anđehit axetic, axeton.
- Nhận biết anđehit bằng phản ứng hoá học đặc trưng.
 - Tính khối lượng hoặc nồng độ dung dịch anđehit trong phản ứng.	
3. Tình cảm thái độ:
- Có niềm tin vào khoa học hóa học, học tập hăng say, ngiêm túc.
- Có ý thức tự giác trong học tập.
4. Các năng lực cần hướng tới cho học sinh:
 - Sử dụng ngôn ngữ hóa học. (gọi tên các chất)
- Tính toán hóa học. 
- Năng lực tự học.
- Vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn. 
II. Trọng tâm:
- Đặc điểm cấu trúc phân tử và tính chất hoá học của andehit và xeton.
- Phương pháp điều chế andehit và xeton 
(chỉ xét anđehit no, đơn chức, mạch hở chủ yếu là metanal và etanal và xeton tiêu biểu là axeton)
III. Chuẩn bị :
 - GV: bộ dụng cụ thí nghiệm tráng bạc 
 - HS : chuẩn bị bài trước , xem lại bài cũ
IV. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định lớp: ( 1 phút )
2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- Viết các đồng phân và gọi tên của :C5H10O
3. Bài mới: (35 phút)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1: Tính chất hóa học
- Từ đặc điểm cấu tạo hãy nêu tính chất hóa học của andehit?
- Yêu cầu HS viết phản ứng cộng hidro của andehit axetic. Nhận xét và đưa ra phương trình TQ.
- Kết luận có thể điều chế ancol từ andehit.
- Do có liên kết đôi, nên andehit có tính chất tương tự anken : cộng, oxi hóa...
- HS lắng nghe và ghi chép.
III. Tính chất hoá học
1. Phản ứng cộng H2.
CH3CH=O + H2 -t0,Ni→ CH3-CH2-OH
TQ: R-CH=O + H2 -t0,Ni→ R-CH2-OH
- andehit là chất OXH.
- Phản ứng trên có thể dùng để điều chế rượu từ anđêhit.
- Cho học sinh quan sát video thí nghiệm andehit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư. Yêu cầu HS cho biết hiện tượng.
- GV yêu cầu HS viết PTHH từ đó rút ra PT tổng quát.
- Có thể dùng chất oxi hóa khác để oxi hóa anđehit thành axit.
- Quan sát và nhận xét hiện tượng.
- HS viết PTHH.
Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn.
HCHO + 2AgNO3 + H2O + 3NH3 -t0→ HCOONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag
PTTQ: R-CHO+2AgNO3 + H2O + 3NH3 -t0→ R-COONH4 + NH4NO3 + 2Ag.
- Andehit là chất khử.
* Phản ứng này được gọi là phản ứng tráng bạc.
2RCHO + O2 -t0,xt→ 2RCOOH
- Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.
- Khi bị khử anđehit chuyển thành ancol bậc 1.
-Là sản phẩm trung gian giữa rượu và axit.
Hoạt động 3: Điều chế
- Yêu cầu HS tìm hiểu SGK và cho biết có thể điều chế anđehit từ đâu?
- Yêu cầu HS viết PTHH. Nhận xét.
- HS lắng nghe và thực hiện
V. Điều chế:
1. Từ ancol bậc 1:
R-CH2-OH + CuO -t0→ R-CHO + H2O + Cu.
VD: CH3CH2OH + CuO -t0→CH3CHO + Cu+ H2O
2. Từ hidrocacbon:
* CH4 + O2 -t0,xt-> HCHO + H2O.
* CH2=CH2 + O2 -t0,xt→ CH3-CHO.
* CH≡CH + H2O -xt→ CH3-CHO.
Hoạt động 4: Ứng dụng
- GV yêu cầu HS nêu một số ứng dụng của anđehit.
- HS tìm hiểu SGK và trả lời.
V. Ứng dụng:
- HCHO dùng sản xuất nhựa phenolfomandehit, urefomandehit.
- Dung dịch fomon làm chất tẩy uế, sát trùng, ngâm mẫu động vật làm tiêu bản.
- CH3-CHO dùng sản xuất axit axetic làm nguyên liệu cho nhiều ngành sản xuất.
- Một số dùng làm hương liệu trong CN thực phẩm, mỹ phẩm...
V. Tổng kết, hướng dẫn tự học: (4 phút)
- GV yêu cầu hs nhắc lại tính chất hóa học, điều chế của anđehit.
1. Trong các chất có cấu tạo dưới đây chất nào không phải là anđehit:
A.HCHO
B. O=CH-CHO
C. CH3-CO-CH3
D. CH3-CHO
2. Chỉ dùng một hóa chất nào dưới đây để phân biệt hai bình mất nhãn chứa khí C2H2 và HCHO ?
A. DD AgNO3/NH3
B. DD NaOH
C. DD Br2
D. Cu(OH)2
3. Để điều chế anđehit từ ancol bằng một phản ứng người ta dùng :
A. ancon bậc một 
B. ancon bậc hai
C. ancon bậc ba
D. ancon bậc một và ancon bậc hai.
- Về nhà học bài, làm bài tập 1,2,3,4,5,7,8,9 SGK/203,204.
- Chuẩn bị bài tiếp theo.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_hoa_hoc_11_bai_44_andehit_xeton_tt.doc