19 Kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 10 – Môn: Hóa học (sáng) mới nhất

Câu 1(3 điểm): Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

 1/ Na + O2¬ . 2/ Al2O3 + HCl . 3/ KOH + H2SO4 .

Câu 2(6 điểm): Tổng số hạt cơ bản của 1 nguyên tử X là 82, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22.Tính số khối và viết kí hiệu của nguyên tử X.

Câu 3(1 điểm):Trong tự nhiên Bo có 2 đồng vị và . Nguyên tử khối trung bình của B là 10,81.Tính % khối lượng của có trong H3BO3 (ChoH = 1; O = 16)

 SỞ GD & ĐT NINH THUẬN

TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG

 KIỂM TRA CLĐN: LỚP 10 – NĂM HỌC: 2016 – 2017

Môn: HÓA HỌC (Sáng)

Thời gian làm bài: 15phút (Không kể thời gian giao đề)

 ĐỀ 2

Câu 1(3 điểm): Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

1. C + O2 . 2. Fe2O3 + HCl . 3. NaOH + HNO3 .

Câu 2(6 điểm): Tổng số hạt cơ bản của 1 nguyên tử X là 40, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12.Tính số khối và viết kí hiệu của nguyên tử X.

Câu 3(1 điểm): Trong tự nhiên Cu có 2 đồng vị và . Nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54.Tính % khối lượng của có trong CuCl2.(ChoCl = 35,5)

 

doc
2 trang
Người đăng
hoan89
Ngày đăng
05/10/2021
Lượt xem
242Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 10 – Môn: Hóa học (sáng)”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD & ĐT NINH THUẬN
TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG
KIỂM TRA CLĐN: LỚP 10 - NĂM HỌC: 2016 – 2017
Môn: HÓA HỌC (Sáng)
Thời gian làm bài: 15phút (Không kể thời gian giao đề)
ĐỀ 1
Câu 1(3 điểm): Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
 1/ Na + O2..... 2/ Al2O3 + HCl ..... 3/ KOH + H2SO4....
Câu 2(6 điểm): Tổng số hạt cơ bản của 1 nguyên tử X là 82, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22.Tính số khối và viết kí hiệu của nguyên tử X.
Câu 3(1 điểm):Trong tự nhiên Bo có 2 đồng vị và. Nguyên tử khối trung bình của B là 10,81.Tính % khối lượng của có trong H3BO3 (ChoH = 1; O = 16)
 SỞ GD & ĐT NINH THUẬN
TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG
KIỂM TRA CLĐN: LỚP 10 - NĂM HỌC: 2016 – 2017
Môn: HÓA HỌC (Sáng)
Thời gian làm bài: 15phút (Không kể thời gian giao đề)
 ĐỀ 2
Câu 1(3 điểm): Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
1. C + O2.... 2. Fe2O3 + HCl.... 3. NaOH + HNO3......
Câu 2(6 điểm): Tổng số hạt cơ bản của 1 nguyên tử X là 40, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12.Tính số khối và viết kí hiệu của nguyên tử X.
Câu 3(1 điểm): Trong tự nhiên Cu có 2 đồng vịvà . Nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54.Tính % khối lượng củacó trong CuCl2.(ChoCl = 35,5)
SỞ GD & ĐT NINH THUẬN
TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG
KIỂM TRA CLĐN: LỚP 10 - NĂM HỌC: 2016 – 2017
Môn: HÓA HỌC (Sáng)
Thời gian làm bài: 15phút (Không kể thời gian giao đề)
ĐỀ 1
Câu 1(3 điểm): Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
 1/ Na + O2..... 2/ Al2O3 + HCl ..... 3/ KOH + H2SO4....
Câu 2(6 điểm): Tổng số hạt cơ bản của 1 nguyên tử X là 82, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22.Tính số khối và viết kí hiệu của nguyên tử X.
Câu 3(1 điểm):Trong tự nhiên Bo có 2 đồng vị và. Nguyên tử khối trung bình của B là 10,81.Tính % khối lượng của có trong H3BO3 (ChoH = 1; O = 16)
 SỞ GD & ĐT NINH THUẬN
TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG
KIỂM TRA CLĐN: LỚP 10 - NĂM HỌC: 2016 – 2017
Môn: HÓA HỌC (Sáng)
Thời gian làm bài: 15phút (Không kể thời gian giao đề)
 ĐỀ 2
Câu 1(3 điểm): Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
1. C + O2.... 2. Fe2O3 + HCl.... 3. NaOH + HNO3......
Câu 2(6 điểm): Tổng số hạt cơ bản của 1 nguyên tử X là 40, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12.Tính số khối và viết kí hiệu của nguyên tử X.
Câu 3(1 điểm): Trong tự nhiên Cu có 2 đồng vịvà . Nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54.Tính % khối lượng củacó trong CuCl2.(ChoCl = 35,5)
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Đề1
Câu 1: (3điểm) Mỗi phương trình đúng được 1 điểm ( thiếu cân bằng -0,25đ/ pt)
C + O2CO2
Al2O3 +6 HCl 2AlCl3 + 3H2O
2KOH + H2SO4K2SO4 + 2H2O
Câu 2: ( 6điểm)
Theo đề bài: 2Z + N = 82 (1) (1 điểm)
2Z – N = 22	(2) (1 điểm)
Giải hệ (1),(2):Z = 26 (1điểm)
N = 30 (1 điểm)
 A = Z + N = 30 + 26 = 56(1 điểm)
Kí hiệu nguyên tử(1 điểm)
Câu 3: (1 điểm)
 10x + 11(100 – x) = 1081 Hoặc 10x + 11(1 – x) = 10,81(0,25 điểm)
 x = 19 hoặc x= 0,19 mol
 % = 19 % ; % = 81% hoặc = 0,19 mol; =0,81mol (0,25 điểm)
% m = =14,42% (0,5 điểm)
Đề2
Câu 1: (3điểm) Mỗi phương trình đúng được 1 điểm ( thiếu cân bằng -0,25đ/ pt)
4Na + O22Na2O
Fe2O3 +6 HCl 2FeCl3 + 3H2O
NaOH + HNO3NaNO3 + H2O
Câu 2: ( 6điểm)
Theo đề bài: 2Z + N = 40 (1) (1 điểm)
2Z – N = 12	(2) (1 điểm)
Giải hệ (1),(2): Z = 13(1điểm)
 N = 14(1 điểm)
 A = Z + N = 13 + 14 = 27(1 điểm)
Kí hiệu nguyên tử(1 điểm)
Câu 3: (1 điểm)
63x + 65(100 – x) = 6354 Hoặc 63x + 65(1 – x) = 63,54(0,25 điểm)
 x = 73 hoặc x = 0,73 mol
 % = 73 % ; % = 27%hoặc =0, 73mol ; = 0, 27mol (0,25 điểm)
% m = =13,04% (0,5 điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_chat_luong_dau_nam_lop_10_mon_hoa_hoc_sang.doc