209 Quy định về biển quảng cáo mới nhất

Một trong những điều quan trọng nhất khi bắt đầu chiến dịch là phải chú ý và tuân thủ các quy định về quảng cáo ngoài trời. Luật Quảng cáo 2012 đã nêu rõ những yêu cầu và nguyên tắc cụ thể đối với hình thức này. Hôm nay, Sixth Sense Media sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về luật quảng cáo.

Thực trạng thị trường quảng cáo ngoài trời tại Việt Nam

Cartel vốn luôn được biết đến là “Thị trường tiềm năng nhưng rất hẹp”. Sự “hẹp hòi” càng rõ nét hơn ở các đô thị lớn, nơi mà những tấm biển “đua” xuất hiện ở mọi góc phố. Tuy nhiên, do điều này, lỗi bắt đầu xảy ra.

Bạn đang xem: Quy định làm biển quảng cáo

Dù đã có luật biển quảng cáo, thông tư quy định cartel Rõ ràng là vậy nhưng vẫn còn một bộ phận người dân, doanh nghiệp treo biển trái phép. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị và quy hoạch của thành phố, tỉnh.

Trước tình hình đó, The quy định quảng cáo ngoài trời được xây dựng, sửa đổi và cập nhật liên tục với các mức phạt nặng đối với các trường hợp treo biển báo trái phép.

Quy định về quảng cáo ngoài trời

Dưới đây là những quy tắc quan trọng và cần thiết nhất mà bạn cần biết khi muốn sử dụng chúng Các loại poster ngoài trờiđặc biệt là các quy định về bảng thông báo, bảng tin các bạn cần lưu ý để tránh vướng mắc.

1. Quy định làm pano, băng rôn quảng cáo

1 – Việc đặt áp phích, băng rôn phải tuân thủ các quy định về khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa; hành lang an toàn giao thông, đê điều, điện lưới quốc gia; không được che khuất đèn tín hiệu giao thông, biển báo công cộng; không được băng qua đường và phải tuân thủ quy hoạch quảng cáo tại địa phương và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

2 – Sản phẩm quảng cáo thể hiện trên áp phích, băng rôn phải thể hiện rõ tên, địa chỉ của người thực hiện.

3.- Quảng cáo trên áp phích, băng rôn có nội dung tuyên truyền, cổ động chính trị, chính sách xã hội phải tuân theo các quy định sau:

a) Biểu trưng, ​​biểu tượng, nhãn hiệu của người quảng cáo phải được đặt ở phía dưới áp phích, băng rôn dọc và bên phải băng rôn ngang;

b) Diện tích thể hiện của biểu tượng, lô gô, thương hiệu của người quảng cáo không được vượt quá 20% diện tích bề mặt của bảng, băng rôn.

4 – Thời gian treo băng rôn không quá 15 ngày.

2. Quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo

1 – Việc đặt màn hình chuyên quảng cáo phải tuân theo quy định của Luật này, quy định khác có liên quan và quy hoạch quảng cáo ngoài trời của địa phương.

2 – Khi quảng cáo trên màn hình quảng cáo ngoài trời không được sử dụng âm thanh.

3 – Quảng cáo trên các màn hình không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này được sử dụng âm thanh theo quy định của pháp luật về môi trường.

3. Quy định về bảng hiệu quảng cáo

1 – Biển báo phải có các nội dung sau:

a) Tên tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có);

b) Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Địa chỉ, điện thoại.

Xem thêm: Người sinh tháng 8 là cung hoàng đạo gì và những thông tin thú vị Tháng 8 là cung hoàng đạo gì?

2 – Việc thể hiện chữ viết trên biển báo phải tuân theo quy định tại Điều 18 của Luật này.

3 – Quy định kích thước áp phích như thế này:

a) Đối với biển báo ngang chiều cao tối đa 02 mét (m), chiều dài không vượt quá chiều rộng mặt tiền nhà;

b) Đối với biển hiệu đứng, chiều rộng tối đa là 01 mét (m), chiều cao tối đa là 04 mét (m) nhưng không được vượt quá chiều cao của nền nhà nơi đặt biển báo.

4 – Biển báo không được che lối thoát nạn và khoảng ngăn cháy; không được đi vào vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng.

5 – Việc đặt biển hiệu phải tuân theo các quy định của Luật này và các quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

4. Quy định áp phích xây dựng

1 – Màn hình quảng cáo ngoài trời, bảng hiệu, màn hình quảng cáo độc lập hoặc gắn liền với công trình hiện có phải tuân theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2 – Đối với việc xây dựng màn hình quảng cáo ngoài trời, bảng hiệu, màn hình quảng cáo độc lập hoặc gắn liền với công trình có sẵn phải được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng tại địa phương trong các trường hợp sau:

a) Dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20 mét vuông (m2) trở lên;

b) việc xây dựng các bảng hiệu và quảng cáo có diện tích hơn 20 mét vuông (m2) trên một mặt của khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào các công trình xây dựng hiện có;

c) Quảng cáo độc lập có diện tích một mặt từ 40 mét vuông (m2) trở lên.

*

5. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động quảng cáo như sau:

a) Mẫu đề nghị cấp giấy phép hoạt động quảng cáo;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép thực hiện việc quảng cáo;

c) Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; văn bản thỏa thuận hoặc thỏa thuận thuê đất để thực hiện công việc quảng cáo độc lập theo quy định của pháp luật về đất đai; văn bản thỏa thuận thuê địa điểm giữa chủ đầu tư công trình quảng cáo với chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp công trình quảng cáo có liên quan đến công trình hiện có hoặc văn bản thông báo trúng thầu công trình quảng cáo đối với trường hợp quy hoạch địa điểm quảng cáo. , đấu thầu phải được thực hiện;

d) Trường hợp công trình quảng cáo gắn liền với công trình trước thì khi thi công công trình quảng cáo phải có thỏa thuận hoặc hợp đồng bằng văn bản giữa chủ đầu tư với chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý công trình trước.

đ) Các phương án thiết kế của tổ chức thiết kế hợp pháp, thể hiện vị trí, mặt cắt và cao độ thường dùng; sàn móng công trình có chữ ký, đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo. Trường hợp công trình quảng cáo gắn với công trình hiện có thì phương án thiết kế phải thể hiện giải pháp đấu nối công trình quảng cáo với công trình hiện có.

6. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động quảng cáo:

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo nộp hồ sơ tại tổ chức xây dựng công trình có thẩm quyền tại địa phương;

b) Trường hợp không gian quảng cáo thuộc quy hoạch quảng cáo đã được Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền về xây dựng tại địa phương cấp giấy phép sau đây để thực hiện. công việc quảng cáo cho các tổ chức. và các cá nhân. nếu không cho phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

c) Trường hợp địa phương chưa phê duyệt phương án quảng cáo, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về xây dựng địa phương có văn bản gửi các sở, ngành có liên quan lấy ý kiến.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến ​​của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng tại địa phương, các sở, ban, ngành nêu trên phải có văn bản trả lời cơ quan có thẩm quyền.

Trong thời hạn 13 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến ​​của các sở, ban, ngành nêu trên, tổ chức xây dựng có thẩm quyền tại địa phương phải cấp giấy phép thi công công trình công cộng cho tổ chức, cá nhân. nếu không cho phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.