209 Tất Tần Tật Các Mẹo Khôi Phục Ghi Chú Trên Iphone mới nhất

Ghi chú trong ứng dụng

, bạn có thể tìm kiếm tất cả các ghi chú cho văn bản được đánh máy và viết tay, đối tượng trong hình ảnh và văn bản trong tài liệu được quét. Bạn cũng có thể sắp xếp các ghi chú vào các thư mục và ghim các ghi chú quan trọng lên đầu danh sách. Sử dụng thẻ, bạn có thể tự động lọc ghi chú trong thư mục và tạo thư mục thông minh.

Bạn đang xem: Tất cả mẹo khôi phục ghi chú trên iPhone

*

Trong danh sách thư mục, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

Tạo thư mục: Nhấn , chọn một tài khoản (nếu bạn có nhiều tài khoản), nhấn Thư mục mới và nhập tên.

Tạo thư mục con: Chạm và giữ một thư mục, sau đó kéo thư mục đó qua một thư mục khác.

Đổi tên thư mục: Chạm và giữ một thư mục, chạm vào Đổi tên, sau đó nhập tên mới.

Di chuyển thư mục: Vuốt sang trái trên một thư mục, nhấn và chọn một vị trí mới. Hoặc chạm và giữ thư mục rồi kéo đến vị trí mới. Một thư mục sẽ trở thành thư mục con nếu bạn kéo nó lên trên một thư mục khác.

Xóa một thư mục: Vuốt sang trái trên thư mục, sau đó chạm vào . Hoặc chạm và giữ thư mục, sau đó chạm vào Xóa.

Nếu bạn đổi ý, hãy mở thư mục Đã xóa gần đây để khôi phục ghi chú của bạn.

sử dụng thẻ

Thẻ là một cách nhanh chóng và linh hoạt để phân loại và sắp xếp các ghi chú của bạn. Bạn có thể thêm một hoặc nhiều thẻ, chẳng hạn như #muasam và #lamviec, để dễ dàng tìm kiếm và lọc các ghi chú trong thư mục của mình.

Thêm thẻ: Khi tạo hoặc chỉnh sửa ghi chú, hãy nhập # trước tên thẻ hoặc chọn thẻ từ menu phía trên bàn phím. Một thẻ có thể là một từ đơn lẻ, nhưng bạn có thể sử dụng dấu gạch ngang hoặc dấu gạch dưới để kết hợp các từ. Bạn có thể thêm nhiều thẻ vào một ghi chú.

Xem ghi chú với các thẻ: Trong Trình duyệt thẻ (dưới các thư mục của bạn), hãy nhấp vào một thẻ hoặc Tất cả các thẻ. Để lọc thêm danh sách, hãy nhấp vào nhiều thẻ ở đầu danh sách.

Tạo thư mục thông minh: Nhấn , chọn một tài khoản (nếu bạn có nhiều tài khoản), nhấn Thư mục thông minh mới, nhập tên và chọn thẻ. Hoặc trong khi xem danh sách ghi chú được gắn thẻ, hãy nhấn , sau đó nhấn Tạo thư mục thông minh.

Chuyển đổi thư mục thành thư mục thông minh: Trong khi xem thư mục bạn muốn chuyển đổi, hãy nhấn , cuộn xuống dưới cùng rồi nhấn Chuyển đổi thư mục thông minh.

Khi bạn chuyển đổi một thư mục, các ghi chú trong thư mục đó sẽ được chuyển sang thư mục Ghi chú và được gắn nhãn tên thư mục thông minh.

Xem thêm: Biểu phí Internet Banking Agribank là gì? Cách đăng ký Internet Banking Agribank

Ghi chú: Bạn không thể chuyển đổi thư mục được chia sẻ, thư mục có thư mục con hoặc thư mục có ghi chú bị khóa.

Chỉnh sửa thư mục thông minh: Chạm và giữ một thư mục thông minh, sau đó chạm vào Sửa thư mục thông minh. Bạn có thể thay đổi tên hiển thị hoặc nhãn.

Thay đổi chế độ xem thư mục và sắp xếp, di chuyển, ghim hoặc xóa ghi chú

*

Trong danh sách ghi chú, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

Thay đổi chế độ xem thư mục: Nhấn , sau đó chọn Xem dưới dạng khung hoặc Xem dưới dạng danh sách.

Thay đổi thứ tự thư mục: Nhấp vào nút, nhấp vào “Sắp xếp theo” rồi chọn Ngày chỉnh sửa, Ngày tạo hoặc Tiêu đề. Để chọn phương pháp sắp xếp mặc định cho tất cả các thư mục của bạn, hãy đi tới Cài đặt

*

> Ghi chú > Sắp xếp ghi chú theo.

Di chuyển ghi chú sang thư mục khác: Vuốt sang trái trên ghi chú, sau đó chạm vào . Hoặc chạm và giữ ghi chú, chạm vào Di chuyển và chọn một thư mục.

Ghim các ghi chú quan trọng lên đầu danh sách: Chạm và giữ ghi chú, sau đó chạm vào Ghim ghi chú. Hoặc vuốt sang phải trên ghi chú, sau đó chạm vào ghim.

Xóa ghi chú: Vuốt sang trái trên ghi chú, sau đó chạm vào . Hoặc chạm và giữ ghi chú, sau đó chạm vào Xóa.

Nếu bạn đổi ý, hãy mở thư mục Đã xóa gần đây để khôi phục ghi chú.

Tìm kiếm ghi chú

Bạn có thể tìm kiếm các thẻ, văn bản được đánh máy và viết tay, các đối tượng trong hình ảnh và văn bản trong tài liệu được quét.

Vuốt xuống trên danh sách ghi chú để hiển thị trường tìm kiếm.

Nhấp vào trường tìm kiếm và nhập những gì bạn đang tìm kiếm. Bạn cũng có thể chọn tìm kiếm được đề xuất, chẳng hạn như “ghi chú vẽ” rồi nhập văn bản bổ sung để tinh chỉnh tìm kiếm của mình.

Nếu thông báo bị khóa, chỉ tiêu đề xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Tìm kiếm bao gồm văn bản viết tay (bằng ngôn ngữ được hỗ trợ), ảnh và tài liệu được quét.