21 Giáo án Công nghệ Lớp 10 – Bài 56: Thực hành Xây dựng kế hoạch kinh doanh – Năm học 2018-2019 mới nhất

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

– Xác định được kế hoạch kinh doanh cho hộ gia đình và doanh nghiệp phù hợp với khả năng của hộ gia đình và doanh nghiệp.

– Hạch toán được chi phí và thu nhập cho một DN kinh doanh thương mại, dịch vụ.

 2. Kĩ năng :

– Kĩ năng tư duy, kĩ năng giải quyết vấn đề.

– Kĩ năng khoa học: quan sát; phân loại; khái niệm

– Kĩ năng học tập: tự học; tự nghiên cứu; hợp tác; giao tiếp.

 3. Thái độ

– Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn.

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

1. Các năng lực chung

1.1. Năng lực tự học: – Xác định được kế hoạch kinh doanh cho hộ gia đình và doanh nghiệp phù hợp với khả năng của hộ gia đình và doanh nghiệp.

– Hạch toán được chi phí và thu nhập cho một DN kinh doanh thương mại, dịch vụ.

1.2. Năng lực giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn.

1.3. Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Phát triển ngôn ngữ nói, viết thông qua thuyết trình

1.4. Năng lực hợp tác: Làm việc cùng nhau, trao đổi và rút ra nội dung

1.5. Năng lực thẩm mỹ: Tạo ra sản phẩm báo cáo khoa học, đẹp.

2 . Năng lực chuyên biệt:

– Quan sát hình ảnh và ví dụ thực tế về điển hình ở địa phương kinh doanh.

III. MÔ TẢ MỨC ĐỘ NHẬN THỨC:

 

docx
4 trang
Người đăng
phuochung261
Ngày đăng
04/10/2021
Lượt xem
963Lượt tải
1
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Công nghệ Lớp 10 – Bài 56: Thực hành Xây dựng kế hoạch kinh doanh – Năm học 2018-2019”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 8/3/2019
Tuần 27- Tiết: 44
Bài 56. Thực hành
THỰC HÀNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
- Xác định được kế hoạch kinh doanh cho hộ gia đình và doanh nghiệp phù hợp với khả năng của hộ gia đình và doanh nghiệp.
- Hạch toán được chi phí và thu nhập cho một DN kinh doanh thương mại, dịch vụ.
 2. Kĩ năng : 
- Kĩ năng tư duy, kĩ năng giải quyết vấn đề.
- Kĩ năng khoa học: quan sát; phân loại; khái niệm
- Kĩ năng học tập: tự học; tự nghiên cứu; hợp tác; giao tiếp.
 3. Thái độ
- Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn.
II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 
1. Các năng lực chung
1.1. Năng lực tự học: - Xác định được kế hoạch kinh doanh cho hộ gia đình và doanh nghiệp phù hợp với khả năng của hộ gia đình và doanh nghiệp.
- Hạch toán được chi phí và thu nhập cho một DN kinh doanh thương mại, dịch vụ.
1.2. Năng lực giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn.
1.3. Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Phát triển ngôn ngữ nói, viết thông qua thuyết trình 
1.4. Năng lực hợp tác: Làm việc cùng nhau, trao đổi và rút ra nội dung 
1.5. Năng lực thẩm mỹ: Tạo ra sản phẩm báo cáo khoa học, đẹp.
2 . Năng lực chuyên biệt: 
Quan sát hình ảnh và ví dụ thực tế về điển hình ở địa phương kinh doanh.
III. MÔ TẢ MỨC ĐỘ NHẬN THỨC: 
1. Bảng mô tả 4 mức độ nhận thức:
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thâp
Vận dụng cao
Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh
-Cơ sở xác định kế hoạch kinh doanh của hộ gia đình và doanh nghiệp.
Xác định được kế hoạch kinh doanh cho hộ gia đình và doanh nghiệp phù hợp với khả năng của hộ gia đình và doanh nghiệp.
- Hạch toán được chi phí và thu nhập cho một DN kinh doanh thương mại, dịch vụ.
Liên hệ với thực tiễn và vận dụng vào từng công việc cụ thề.
2. Biên soạn câu hỏi/bài tập kiểm tra đánh giá
Câu 1: Việc xác định kế hoạch kinh doanh dựa trên cơ sở nào?
Câu 2 : Giả sử một người mở một quán bán cà phê. Mỗi ngày bán được trung bình 200 cốc, mỗi cốc 12.000 đồng.Tiền thuê quán 4.000.000 đồng/tháng, mua các nguyên vật liệu, thực phẩm 2.500.000 đồng/tháng. Vậy em hãy tính doanh thu của quán cà phê hàng tháng.
IV. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1.Chuẩn bị của giáo viên :
- Giáo án.
- Tham khảo tài liệu liên quan đến kinh doanh.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Nghiên cứu tài liệu.
- Thực hiện theo phân công giáo viên và nhóm.
- Bảng phụ, SGK, 
V. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn định tổ chức lớp: 
	- Kiểm tra sĩ số, ổn định lớp 
2. Kiểm tra bài cũ: 
- Không
Hoạt động 1. Khởi động 
GV nêu mục tiêu của bài thực hành.
GVđặt câu hỏi: Để xây dựng kế hoạch kinh doanh văn phòng phẩm thì cần thực hiện những bước nào?
1) Mục đích
- Giúp học sinh tìm hiểu những nội dung cơ bản về bài thực hành xây dựng kế hoạch kinh doanh.
- Tạo tâm thế vui vẻ, thoải mái cho học sinh. 
- Bộc lộ những hiểu biết, quan niệm sẵn có của học sinh, tạo mối liên tưởng giữa kiến thức đã có với kiến thức mới cần sẽ lĩnh hội trong bài học mới.
- Giúp học sinh huy động những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của bản thân có liên quan đến bài học mới, kích thích sự tò mò, mong muốn tìm hiểu bài học mới.
- Giúp giáo viên tìm hiểu xem học sinh có hiểu biết như thế nào về những vấn đề trong cuộc sống có liên quan đến nội dung bài học.
	2) Nội dung
- Học sinh nghe mục tiêu bài học.
- HS nghe câu hỏi, tìm câu trả lời. Dựa vào câu trả lời của hs để giới thiệu à thực hành xây dựng kế hoạch kinh doanh.
3) Kĩ thuật tổ chức hoạt động
- Học sinh thảo luận theo cặp đôi, giáo viên gọi đại diện 1 nhóm trả lời.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV phân tích và hoàn thiện kiến thức.
 4) Sản phẩm học tập
 - Báo cáo của nhóm về kết quả thảo luận.
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức 
Mục đích
- Biết được các căn cứ lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.
- Biết được nội dung và phương pháp xác định kế hoạch cho doanh nghiệp kinh doanh
- Vận dụng kiến thức của bài học để giải quyết vấn đề được đặt ra khi kết thúc hoạt động.
 2) Nội dung
Trình bày nội dung kiến thức mà học sinh cần hình thành
- Xác định kế hoạch kinh doanh cho hộ gia đình.
-Xác đỊnh kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp.
- Hoạch toán hiệu quả kinh doanh.
3) Kĩ thuật tổ chức hoạt động
Các bước
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV chia lớp thành 4 nhóm và yêu cấu HS đọc SGK thảo luận nhóm trả lời:
Nhóm 1: Tìm hiểu cách “ Xác định kinh doanh cho hộ gia đình”.
-Yêu cầu HS đọc tình huống (Kinh doanh ăn uống bình dân) và giải quyết tình huống.
Nhóm 2: Tìm hiểu cách “ Xác định kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp”
Yêu cầu HS đọc tình huống (Xác định kế hoạch kinh doanh cho một doanh nghiệp thương mại) và giải quyết tình huống.
Nhóm 3: Tìm hiểu tình huống “Hạch toán hiệu quả kinh doanh của một cửa hàng ăn uống bình dân và của một doanh nghiệp thương mại” xác định:
Tổng doanh thu bán hàng
Chi phí kinh doanh
Lợi nhuận
Nhóm 4: Tìm hiểu tình huống “ Hạch toán hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp sản xuất” hãy tính:
Tổng doanh thu
Tổng chi phí và lợi nhuận trong một năm của doanh nghiệp.
- Nhận nhiệm vụ của nhóm.
- Phân công người viết báo cáo vào bảng phụ.
- Phân công người trình bày.
- Hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm.
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV quan sát, theo dõi các nhóm hoạt động, chủ động phát hiện những học sinh khó khăn để giúp đỡ; khuyến khích học sinh hợp tác, hỗ trợ nhau để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
HS quan sát, thảo luận nhóm để trả lời
Báo cáo kết quả
GV chỉ định đại diện các nhóm trình bày câu trả lới
Đại diện các nhóm trình bày trước lớp.
Đánh giá kết quả
GV tổng hợp nhận xét đánh giá và đưa ra kiến thức chuẩn.
- Nghe, ghi chép, hoàn thiện nội dung .
Kiến thức:
I. XÁC ĐỊNH KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO HỘ GIA ĐÌNH.
 * Doanh thu bán hàng
- Sáng : 500.000 đồng
 - Trưa : 1.300.000 đồng
Tổng doanh thu : 1.800.000 đồng
* Chi phí trả công : 180.000 đồng
* Nhu cầu vốn kinh doanh: 900.000 đồng.
 Chi phí mua hàng : 900.000 đồng
II. XÁC ĐỊNH KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP.
 *Tổng mức bán: 109.000.000
- Thị trường địa phương : 60.000.000
 - Thị trường khác : 49.000.000
 *Tổng giá trị mua : 81.000.000
- Hàng A : CS1 12.000.000; 
CS2 8.000.000
 - Hàng B : CS1 7.000.000; CS2 7.000.000
 - Hàng C : CS1 15.200.000; CS2 11.400.000; CS3 11.400.000.
 *Tổng chi phí : 99.000.000
 *Lợi nhuận : 10.000.000
III. HOẠCH TOÁN HIỆU QUẢ KINH DOANH
 A – Doanh thu bán hàng: 1.800.000
 - Chi phí mua hàng : 1.270.000
 - Trả công lao động : 180.000
 - Chi khác : 100.000
 -Tổng chi phí : 1.550.000
 - Lợi nhuận : 250.000
 B - Tổng doanh thu bán hàng:
 Trong đó, hàng A 114.000.000; hàng B 432.000.000
 - Tổng chi phí KD : 498.000.000; Trong đó, mua hàng 456.000.000
 - Lợi nhuận : 48.000.000
C - Hoạch toán hiệu quả Kinh doanh
 * Tổng doanh thu : 34.800.000.000
 * Chi phí sản xuất : 28.320.000.000
 * Lợi nhuận : 
 - Thu nhập của DN : 6.480.000.000
 - Tiền lương : 1.944.000.000
 - Nộp thuế : 1.296.000.000
 - Lợi nhuận : 3.240.000.000
4) Sản phẩm học tập
 - Báo cáo của nhóm về kết quả thảo luận.
Hoạt động 3. Luyện tập
Mục đích 
HS vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các câu hỏi liên quan.
2) Nội dung
Câu 1: Việc xác định kế hoạch kinh doanh dựa trên cơ sở nào?
3) Kĩ thuật tổ chức hoạt động
 - GV đặt câu hỏi 
- HS thảo luận theo cặp đôi, GV gọi đại diện 1 nhóm trả lời.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV phân tích và hoàn thiện kiến thức
4) Sản phẩm học tập
- HS vận dụng kiến thức về bài thực hành để trả lời
- GV hướng dẫn và giúp đỡ HS hoàn chỉnh kiến thức 
 Hoạt động 4. Vận dụng, Tìm tòi, mở rộng
1) Mục đích 
 Học sinh vận dụng các kiến thức mới đã học về thực hành xây dựng kế hoạch kinh doanh. Qua đó, củng cố, kiểm nghiệm các kiến thức đã lĩnh hội được.
2) Nội dung 
Yêu cầu HS làm bài tập sau:
- Giả sử một người mở một quán bán cà phê. Mỗi ngày bán được trung bình 200 cốc, mỗi cốc 12.000 đồng.Tiền thuê quán 4.000.000 đồng/tháng, mua các nguyên vật liệu, thực phẩm 2.500.000 đồng/tháng. Vậy em hãy tính doanh thu của quán cà phê hàng tháng.
3) Kỹ thuật tổ chức:
- GV đưa bài tập
- HS thảo luận nhóm cặp đôi để trả lời
4) Sản phẩm học tập
 - Báo cáo của nhóm về kết quả thảo luận.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_cong_nghe_lop_10_bai_56_thuc_hanh_xay_dung_ke_hoach.docx