21 Giáo án Đại số Lớp 10 – Tiết 15: Ôn tập mới nhất

A-Mục tiêu:

1.Kiến thức:

 -Ôn tập và hệ thống lại các kiến thức của chương

 – Học sinh vận dụng được các kiến thức tổng hợp của chương để làm các bài tập

2.Kỷ năng:

 -Tìm tập xác định của hàm số cho bởi công thức và vẽ đồ thị của hàm số

 – Xác định được khoảng đồng biến ,nghịch biến hàm số và vẽ bảng biến thiên

3.Thái độ:

 -Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận,chính xác,chăm chỉ trong học tập

4. Định hướng phát triển năng lực học sinh

 Năng lực chung: Giải quyết được các tình huống, các vấn đề trong nội dung được học.

 Năng lực chuyên biệt: vẻ được đồ thị hàm số bậc nhất, bậc hai. Xác định được công thức của hàm số bậc nhất, bậc hai khi biêt một số yếu tố của nó

B-Phương pháp:

 -Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề

 -Thực hành giải toán

C-Chuẩn bị

 1.Giáo viên:Giáo án,SGK,STK,thước kẻ,phấn màu

 2.Học sinh:Đã chuẩn bị bài trước khi đến lớp

D-Tiến trình lên lớp:

 I-Ổn định lớp:(1′)Ổn định trật tự,nắm sỉ số

 III-Bài mới:

 + Hoạt động khởi động

 

doc
3 trang
Người đăng
phuochung261
Ngày đăng
05/10/2021
Lượt xem
267Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Đại số Lớp 10 – Tiết 15: Ôn tập”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết
15
 Ngày soạn:29 / 10 /2006
ÔN TẬP
A-Mục tiêu:
1.Kiến thức: 
	-Ôn tập và hệ thống lại các kiến thức của chương
	- Học sinh vận dụng được các kiến thức tổng hợp của chương để làm các bài tập
2.Kỷ năng:
	-Tìm tập xác định của hàm số cho bởi công thức và vẽ đồ thị của hàm số
	- Xác định được khoảng đồng biến ,nghịch biến hàm số và vẽ bảng biến thiên
3.Thái độ:
	-Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận,chính xác,chăm chỉ trong học tập
4. Định hướng phát triển năng lực học sinh 
Năng lực chung: Giải quyết được các tình huống, các vấn đề trong nội dung được học.
Năng lực chuyên biệt: vẻ được đồ thị hàm số bậc nhất, bậc hai. Xác định được công thức của hàm số bậc nhất, bậc hai khi biêt một số yếu tố của nó
B-Phương pháp:
	-Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề
	-Thực hành giải toán
C-Chuẩn bị
 1.Giáo viên:Giáo án,SGK,STK,thước kẻ,phấn màu
 2.Học sinh:Đã chuẩn bị bài trước khi đến lớp
D-Tiến trình lên lớp:
 I-Ổn định lớp:(1')Ổn định trật tự,nắm sỉ số
 III-Bài mới:
 + Hoạt động khởi động
Tìm tập xác định 
Xác định công thức hàm số bậc nhất y = ax + b(a)
Xác định hàm số bậc hai y = ax2 + bx + c
+ Hoạt động hình thành kiến thức
Tìm tập xác định của hàm số
Xác định công thức hàm số bậc nhất y = ax + b(a)
Xác định hàm số bậc hai y = ax2 + bx + c
Đi qua A( ) ta có 
Đỉnh I( ) ta có 
Trục đối xứng x = ta có 
+ Hoạt động vận dụng
HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG KIẾN THỨC
GV:Giới thiêu một số dạng bài tập gặp trong chương này
GV:Biểu thức có nghĩa khi nào?
-Gợi ý:Biểu thức dưới mẩu,biểu thức trong căn thì cần điều kiện gì?
HS:,và giải được điều kiện
GV:Vậy tập xácđịnh của hàm số đã cho là gì?
HS:Rút ra được tập xác định của hàm số
HS:Tương tự thực hành làm câu b
GV:Đường thẳng đi qua điểm A ta có điều gì?
HS:3= a.1 + b 
-Tương tự cho đi qua B
HS:Giải hệ phương trình và tìm được a,b và tìm được pt đường thẳng
GV:Yêu cầu thêm học sinh hãy vẽ đồ thị hàm số
Bài1(8/SGK)Tìm tập xác định của các hàm số sau:
a. y = 
b.y = 
Giải:
a.Biểu thức có nghĩa :
Vậy tập xác định của hàm số là
 D = [ -3;+∞)  {-1}
b.Biểu thức có nghĩa:
Vậy tập xác định của hàm số là
 D = (-∞; )
Bài2(11/SGK)Xác định a ,b biết đường thẳng y = ax + b biết đi qua hai điểm A(1;3) và B(-1;5)
Giải
Đường thẳng qua A 3= a.1 + b 
 a + b = 3(1)
Đường thẳng qua B 5 = a.(-1) + b
 -a + b = 5 (2)
Từ (1),(2) ta có hệ phương trình:
Vậy đường thẳng cần tìm là: y = -x + 4
+ Hoạt động mở rộng sáng tạo
Câu 1. Tập xác định của hàm số là:
A. 	B. 	C. 	D. Câu 2. 	Hàm số , điểm nào thuộc đồ thị:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3. Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến trên R:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4. Xác định m để 3 đường thẳng , và đồng quy:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5. Parabol có đỉnh là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6. Cho (P): . Tìm câu đúng:
A. y đồng biến trên B. y nghịch biến trên 
C. y đồng biến trên D. y nghịch biến trên 
 IV.Củng cố:
	-Nhắc lại về hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai và cách vẽ đồ thị các hàm số này
	-Làm bài tập trắc nghiệm sau:Cho hàm số y = -2x2 + 4x -1
	1.Hàm số có đỉnh là
	a.(-1;1) b.(1;-1)
	c.(1;1) d.(1;-1)
	2.Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm:
	a.(0;1) b(0;-1)
	c.(1;0) d.(-1;0)
	3.Hàm số đồng biến và nghich biến trong khoảng nào?
V.Dặn dò:
	-Ôn lại các kiến thức đã học
	-Xem lại các bài tập đã làm
	-Tiết sau kiểm tra một tiết
	 VI.Bổ sung và rút kinh nghiệm

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_dai_so_lop_10_tiet_15_on_tap.doc