21 Giáo án Giáo dục quốc phòng và an ninh Khối 10 – Bài 4: Đội ngũ đơn vị – Nguyễn Văn Sơn mới nhất

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

– Nhằm rèn luyện cho học sinh ý thức tổ chức kỷ luật, tư thế tác phong nhanh nhẹn, dứt khoát, khẩn trương theo tác phong của người quân nhân.

– Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo sức mạnh trong chấp hành kỉ luật,kỉ cương, trong thống nhất ý chí và hành động.

– Nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội

– Thực hiện thuần thục động tác đội ngũ từng người không có súng và động tác chỉ huy đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bằng các khẩu lệnh.

– Biết vận dụng linh hoạt vào trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường.

 – Xây dựng ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật của học sinh với nội dung tập luyện của các động tác đội ngũ người và đội ngũ tiểu đội, trung đội, góp phần xây dựng tác phong, nếp sống kỉ luật, kỉ cương của công dân, chấp hành điều lệnh đội ngũ và các nội quy của nhà trường.

2. Yêu cầu:

 – Biết hô khẩu lệnh và thứ tự động tác của người chỉ huy, động tác của chiến sĩ khi tập hợp đội hình và đổi hướng đội hình của tiểu đội, trung đội.

 – Tích cực, tự giác luyện tập để nắm được các động tác, học đến đâu vận dụng ngay đến đó.

 

docx
42 trang
Người đăng
phuochung261
Ngày đăng
04/10/2021
Lượt xem
540Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu “Giáo án Giáo dục quốc phòng và an ninh Khối 10 – Bài 4: Đội ngũ đơn vị – Nguyễn Văn Sơn”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HÀ NỘI 2
Môn học : Giáo dục Quốc phòng – An ninh
BÀI GIẢNG
BÀI 4: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ
Đối tượng : Học sinh THPT – Khối 10
 Người biên soạn : NGUYỄN VĂN SƠN
 Chức vụ : SINH VIÊN
 Đơn vị : LỚP K39 GDQP – AN
HÀ NỘI - 2015
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HÀ NỘI 2
 PHÊ CHUẨN 
 Ngày tháng năm 2015
Môn học : Giáo dục Quốc phòng – An ninh
BÀI GIẢNG
BÀI 4: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ
Đối tượng : Học sinh THPT – Khối 10
 Người biên soạn : NGUYỄN VĂN SƠN
 Chức vụ : SINH VIÊN
 Đơn vị : LỚP K39 GDQP – AN
HÀ NỘI – 2015 
PHẦN I : Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Nhằm rèn luyện cho học sinh ý thức tổ chức kỷ luật, tư thế tác phong nhanh nhẹn, dứt khoát, khẩn trương theo tác phong của người quân nhân.
- Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo sức mạnh trong chấp hành kỉ luật,kỉ cương, trong thống nhất ý chí và hành động. 
- Nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội 
- Thực hiện thuần thục động tác đội ngũ từng người không có súng và động tác chỉ huy đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bằng các khẩu lệnh.
- Biết vận dụng linh hoạt vào trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường.
 - Xây dựng ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật của học sinh với nội dung tập luyện của các động tác đội ngũ người và đội ngũ tiểu đội, trung đội, góp phần xây dựng tác phong, nếp sống kỉ luật, kỉ cương của công dân, chấp hành điều lệnh đội ngũ và các nội quy của nhà trường. 
2. Yêu cầu:
 - Biết hô khẩu lệnh và thứ tự động tác của người chỉ huy, động tác của chiến sĩ khi tập hợp đội hình và đổi hướng đội hình của tiểu đội, trung đội.
 - Tích cực, tự giác luyện tập để nắm được các động tác, học đến đâu vận dụng ngay đến đó.
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
1 Nội dung
 - Đội ngủ tiểu đội
+ Đội hình tiểu đội hàng ngang
+ Đội hình tiểu đội hàng dọc
+ Tiến, lùi, qua phải, qua trái.
+ Giãn đội hình, thu đội hình
+ Ra khỏi hàng về vị trí.
- Đội ngũ trung trung đội
+ Đội hình trung đội hàng ngang.
+ Đội hình trung đội hàng dọc. ;
2 Nội dung trọng tâm
- Đội ngũ tiểu đội
III. THỜI GIAN
Thời gian toàn bài 7 tiết
Thời gian lên lớp 7 tiết
IV. TỔ CHỨC VA PHƯƠNG PHÁP
1 Tổ chức
- Lấy đội hình lớp để lên lớp , lấy đội hình tổ để luyện tập
2. Phương pháp
Phương pháp của giáo viên :làm mẫu và phân tích động tác
- Phương pháp của học sinh : Nghe kết hợp quan sát, ghi chép, thực hành luyện tập 
V. ĐỊA ĐIỂM
- Sân trường
VI. VẬT CHẤT BẢO ĐẢM
- Sân trường đảm bảo sạch sẽ, khô ráo
- Tài liệu, giáo án.
 - Trang phục của giáo viên và hs: Quần áo thống nhất đồng phục, đi giầy vải, đội mũ cứng.
PHẦN 2 : KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
STT
Nội dung
Số tiết lên lớp
Số tiết ôn tập
Mục đích, yêu cầu cần đạt 
Phương pháp 
Giáo viên
Học sinh 
I
1
a
b
Đội ngũ tiểu đội
Đội hình tiểu đội hàng ngang 
Đội hình một hàng ngang
Đội hình hai hàng ngang
1
0
Rèn luyện cho học sinh tính tổ chức, kỉ luật, tư thế tác phong nhanh nhẹn, dứt khoát 
Tiến hành 3 bước: 
Bước 1: làm nhanh
Bước 2: làm chậm phân tích
Bước 3: làm tổng hợp
 Tập chung chú ý nghe giảng
Luyện tập nghiêm túc
2
a
b
Đội hình tiểu đội hàng dọc
Đội hình một hàng dọc
Đội hình hai hàng dọc
1
0
Rèn luyện tính tự giác, nhanh nhẹn
Biết hô khẩu lệnh và thứ tự động tác
Tiến hành 3 bước: 
Bước 1: làm nhanh
Bước 2: làm chậm phân tích
Bước 3: làm tổng hợp
Chú ý nghe giảng, quan sát động tác mẫu của giáo viên
3
4
5
Động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái
Giãn đội hình, thu đội hình
Ra khỏi hàng, về vị trí
1
0
Rèn luyện tính tổ chức, kỷ luật nghiêm túc
Biết hô khẩu lệnh và thực hiện theo thứ tự động tác
Tiến hành 3 bước: 
Bước 1: làm nhanh
Bước 2: làm chậm phân tích
Bước 3: làm tổng hợp
Nghe, quan sát động tác mẫu
II
1
a
b
 c
Đội ngũ trung đội
Trung đội hàng ngang
Đội hình trung đội một hàng ngang
Đội hình trung đội hai hàng ngang
Đội hình trung đội ba hàng ngang
1
0
Rèn luyện ý thức tổ chức, kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn
Tiến hành 3 bước: 
Bước 1: làm nhanh
Bước 2: làm chậm phân tích
Bước 3: làm tổng hợp
Chú ý quan sát, lắng nghe.
Luyện tập
Đội hình tiểu đội hàng ngang
Đội hình tiểu đội hàng dọc
Tiến, lùi, qua phải, qua trái
Giãn đội hình, thu đội hình
Ra khỏi hàng, về vị trí
0
1
Rèn luyện tác phong nhanh nhẹn
Học đến đâu vận dụng ngay đến đó
Tiến hành 3 bước: 
Bước 1: làm nhanh
Bước 2: làm chậm phân tích
Bước 3: làm tổng hợp
Quan sát động tác mẫu
2
a
b
c
Đội hình trung dội hàng dọc
Đội hình trung dội 1 hàng dọc
Đội hình trung dội 2 hàng dọc
Đội hình trung dội 3 hàng dọc
1
0
Rèn luyện tổ chức, tác phong nhanh nhẹn 
Học đến đâu vận dung ngay tới đó
Tiến hành 3 bước: 
Bước 1: làm nhanh
Bước 2: làm chậm phân tích
Bước 3: làm tổng hợp
Quan sát, lắng nghe động tác mẫu
Luyện tập.
+ Đội ngũ tiểu đội
+ Đội ngũ trung đội
Hội thao, đánh giá kết quả
0
1
Thực hiện thuần thục động tác đội hình tiểu đội và trung đội
Luyện tập theo nhóm, cá nhân của tiểu đội
Luyện tập nghiêm túc
PHẦN 3 : NỘI DUNG BÀI GIẢNG
STT
Nội dung
Thời gian
Phương pháp của giáo viên và học sinh
Mục tiêu dạt được
Vật chất
Giáo viên
Học sinh
Tiết 1
I 
ĐỘI NGŨ TIỂU ĐỘI
Đội hình tiểu đội hàng ngang
Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang
Trường hợp vận dụng: Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang thường vận dụng trong trường học tập, sinh hoạt, hạ mệnh lệnh, kiểm tra quân số, khám súng, giá súng
Thứ tự các bước chỉ huy đội hình tiểu đội 1 hàng ngang như sau: Tập hợp, Điểm số, Chỉnh đốn hàng ngũ, giải tán.
Bước 1: Tập hợp
Khẩu lệnh: “ Tiểu đội X thành 1 hàng ngang – TẬP HỢP”. Khẩu lệnh gồm dự lệnh và động lệnh. “Tiểu đội X thành 1 hàng ngang” là dự lệnh, “TẬP HỢP” là động lệnh.
Động tác của tiểu đội trưởng và các chiến sĩ:
+ Tiểu đội trưởng: Xác định vị trí tập hợp sau đó quay về phía các chiến sĩ đứng, đứng nghiêm và hô khẩu lệnh “ tiểu đội X”.
+ Chiến sĩ: nghe khẩu lệnh “Tiểu đội X”, toàn tiểu đội quay về phía tiểu đội trưởng, đứng nghiêm sẵn sàng nhận lệnh.
+ Tiểu đội trưởng: Khi thấy toàn tiểu đội đã đứng nghiêm, tiểu đội trưởng hô tiếp “Thành 1 hàng ngang – TẬP HỢP”, rồi quay về hướng định tập hợp, đứng nghiêm làm chuẩn cho các chiến sĩ vào tập hợp.
+ Chiến sĩ: Nghe dứt động lệnh “TẬP HỢP”, các chiến sĩ im lặng, nhanh chóng chạy vào vị trí tập hợp đứng bên trái tiểu đội trưởng thành 1 hàng ngang, đứng đúng giãn cách quy định (giãn cách giữa 2 người đứng cạnh nhau là 70cm, tính từ giữa gót 2 bàn chân của 2 người đứng cạnh nhau hoặc 20cm tính từ khoảng cách hai cánh tay của 2 người đứng cạnh nhau), tự động going hàng, xong đứng nghỉ.
+ Tiểu đội trưởng: Thấy đã có từ 2 – 3 chiến sĩ đứng vào vị trí bên trái mình, tiểu đội trưởng quay nửa bên trái, đi đều lên phía trước chính giữa đội hình, cách đội hình từ 3 – 5 bước thì dừng lại, quay vào đội hình đôn đốc tập hợp.
Bước 2: Điểm số
Khẩu lệnh: “ĐIỂM SỐ”. Khẩu lệnh chỉ có động lệnh, không có dự lệnh.
Động tác của tiểu đội trưởng và các chiến sĩ:
+ Tiểu đội trưởng: thấy các chiến sĩ đã đứng vào vị trí tập hợp, tại vị trí chỉ huy, tiểu đội trưởng hô khẩu lệnh “ĐIỂM SỐ”.
+ Chiến sĩ: Nghe dứt động lệnh “ĐIỂM SỐ”, từng chiến sĩ theo thứ tự từ bên phải sang bên trái về tư thế đứng nghiêm, hô rõ số của mình, đồng thời quay mặt sang bên trái 450, điểm số xong quay mặt trở lại. Lần lượt điểm số từ 1 cho đến hết tiểu đội. Người đứng cuối cùng của hàng, khi điểm số không phải quay mặt , điểm số xong hô “HẾT”.
Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ.
Khẩu lệnh: “ Nhìn bên phải (trái) – THẲNG”. Khẩu lệnh có dự lệnh và động lệnh. “Nhìn bên phải (trái)” là dự lệnh, “THẲNG” là động lệnh.
Động tác của tiểu đội trưởng và các chiến sĩ:
+ Tiểu đội trưởng: Trước khi chỉnh đốn hàng ngũ, tiểu đội trưởng hô cho các chiến sĩ trong hàng đứng nghiêm. Khi thấy các chiến sĩ đã đứng nghiêm sẵn sang nhận lệnh, tiểu đội trưởng hô tiếp “Nhìn bên phải (trái) - THẲNG”.
+ Chiến sĩ: Nghe dứt động lệnh “THẲNG”, chiến sĩ làm chuẩn (người đứng đầu hàng bên phải hoặc bên trái đội hình) vẫn nhìn thẳng, các chiến sĩ còn lại quay mặt hết cỡ sang bên phải (trái), xê dịch lên xuống để gióng hàng cho thẳng và điều chỉnh giãn cách. Muốn gióng hàng ngang thẳng, từng người phải nhìn được nắp túi áo ngực bên trái (phải) của chiến sĩ đứng thứ tư về bên phải (trái) mình (chiến sĩ nữ thì thấy ve cổ áo).
+ Tiểu đội trưởng: Qúa trình các chiến sĩ gióng hàng, tiểu đội trưởng quan sát, đôn đốc để các chiến sĩ tập trung gióng hàng và điều chỉnh giãn cách. Chiến sĩ gióng hàng xong, tiểu đội trưởng hô “THÔI”. 
+ Chiến sĩ: Nghe dứt động lệnh “THÔI”, các chiến sĩ trong hàng quay mặt trở lại vị trí cũ, mắt nhìn thẳng, đứng nghiêm, không xê dịch vị trí đứng. + Tiểu đội trưởng: Quay nửa bên trái (phải), đi đều về phía người làm chuẩn, cách người làm chuẩn từ 2 – 3 bước thì dừng lại, quay vào đội hình để kiểm tra hàng ngang. Khi kiểm tra thấy gót chân và ngực của các chiến sĩ cùng nằm trên 1 đường thẳng ngang là được. Nếu chiến sĩ nào đứng chưa thẳng hàng, tiểu đội trưởng dung khẩu lệnh “Đồng chí (số)  LÊN (XUỐNG)”.Tiểu đội trưởng có thể cùng 1 lúc sửa cho 3 – 4 chiến sĩ, chiến sĩ gần người làm chuẩn trước.
+ Chiến sĩ: Nghe tiểu đội trưởng gọi tên mình phải quay mặt về hướng tiểu đội trưởng và làm theo lệnh, tiến (lùi) phải kết hợp với gióng hàng cho thẳng.
+ Tiểu đội trưởng: Khi thấy các chiến sĩ đã đứng thẳng hàng thì hô “ĐƯỢC”.
+ Chiến sĩ: Nghe dứt động lệnh “ĐƯỢC” quay mặt trở lại hướng cũ, mắt nhìn thẳng.
+ Tiểu đội trưởng: Quay nửa bên phải (trái) đi đều về vị trí chỉ huy.
Bước 4: Giải tán
Khẩu lệnh: “GIẢI TÁN”. Khẩu lệnh chỉ có động lệnh, không có dự lệnh.
Động tác: Nghe dứt động lệnh, các chiến sĩ trong hàng nhanh chóng tản ra. Nếu đang đứng nghỉ thì trở về tư thế đứng nghiêm rồi mới tản ra.
Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang
Ý nghĩa, thứ tự các bước chỉ huy đội hình của tiểu đội trưởng và các chiến sĩ cơ bản như đội hình 1 hàng ngang, chỉ khác: Tập hợp đội hình 2 hàng ngang theo 3 bước (không điểm số), cụ thể như sau:
Bước 1: Tập hợp
Khẩu lệnh: “Tiểu đội X thành 2 hàng ngang – TẬP HỢP”.
Nghe dứt động lệnh “TẬP HỢP”, các chiến sĩ im lặng, nhanh chóng chạy vào vị trí tập hợp, đứng bên trái tiểu đội trưởng thành 2 hàng ngang, các số lẻ (1:3:5:7) đứng hàng trên, các số chẵn (2:4:6:8) đứng hàng dưới. Cự li giữa hàng trên và hàng dưới là 1m.
Bước 2: Chỉnh đốn hàng ngũ
+ Chiến sĩ: Khi gióng hàng, các chiến sĩ đứng hàng thứ 2 vừa gióng hàng ngang, vừa dung ánh mắt gióng hàng dọc để đứng đúng cự li và giãn cách.
+ Tiểu đội trưởng: Khi kiểm tra chỉnh đốn hàng ngũ, tiểu đội trưởng kiểm tra chỉnh đốn hàng trên trước.
Bước 3: Giải tán
Như đội hình tiểu đội 1 hàng ngang.
* Luyện tập
45 phút
20 phút
20 phút
- Dùng phương pháp thuyết trình, giảng giải nội dung theo từng phần, mục
-Kết hợp làm mẫu động tác và sử dụng đội mẫu.
-Thực hiện động tác trên cương vị tiểu đội trưởng.
Chú ý nghe giảng, quan sát giáo viên làm mẫu.
-Tập thực hành động tác lặp đi lặp lại.
Sách giáo khoa giáo  ... ội hình, thu đội hình được vận dụng trong học tập, thể dục, thể thao, trong luyện tập Điều lệnh đội ngũ...
 a) Giãn đội hình hàng ngang:
- Khẩu lệnh: “Giãn cách X bước nhìn bên phải (trái) thẳng”.
- Động tác của tiểu đội trưởng và các chiến sĩ:
+ Chiến sĩ: Khi nghe dứt động lệnh “Thẳng”, chiến sĩ làm chuẩn đứng nghiêm, các chiến sĩ còn lại lấy số đã điểm của mình trừ đi 1 rồi nhân với số bước mà tiểu đội trưởng đã quy định để tính số bước mà mình phải di chuyển. Đồng loạt quay bên trái (phải), đi đều về vị trí mới. Khi về đến vị trí mới chiến sĩ cuối cùng hô “Xong”. Nghe dứt động lệnh “xong”, các chiến sĩ đồng loạt quay về hướng cũ, quay mặt hết cỡ về bên phải (trái) để gióng hàng.
+ Tiểu đội trưởng: Khi các chiến sĩ đồng loạt quay bên trái (phải), đi đều về vị trí mới, tiểu đội trưởng quay bên phải (trái), đi đều về vị trí chỉ huy ở chính giữa phía trước đội hình để đôn đốc tiểu đội gióng hàng. Khi các chiến sĩ đồng loạt quay về hướng cũ, đã ổn định đội hình, tiểu đội trưởng hô “Thôi”, các chiến sĩ quay mặt trở lại, đứng tư thế nghiêm.
b) Thu đội hình hàng ngang:
- Khẩu lệnh: “ Về vị trí nhìn bên phải (trái) – thẳng”.
- Động tác của tiểu đội trưởng và các chiến sĩ:
+ Chiến sĩ: khi nghe dứt động lệnh “Thẳng”, chiến sĩ làm chuẩn đứng nghiêm, các chiến sĩ còn lại đồng loạt quay bên phải (trái), đi đều về vị trí cũ. Khi chiến sĩ cuối cùng về đến vị trí thì hô “xong”.
Nghe dứt động lệnh “Xong”, các chiến sĩ đồng loạt quay về hướng cũ, quay mặt hết cỡ về bên phải (trái) để gióng hàng.
+ Tiểu đội trưởng: Khi các chiến sĩ đồng loạt quay về bên trái (phải), đi đều về vị trí cũ, tiểu đội trưởng quay bên trái (phải), đi đều về vị trí chỉ huy ở chính giữa phía trước đội hình để đôn đốc gióng hàng. Khi các chiến sĩ đồng loạt quay về hướng cũ, đã ổn định đội hình, tiểu đội trưởng hô “Thôi”.
+ Chiến sĩ: Khi nghe dứt động lệnh “Thôi”, các chiến sĩ quay mặt trở lại, đứng ở tư thế nghiêm.
c)Giãn đội hình hàng dọc:
 Động tác giãn đội hình hàng dọc của tiểu đội trưởng và các chiến sĩ cơ bản giống như đội hình hàng ngang, chỉ khác:
- Khẩu lệnh: “Cự li X bước nhìn trước thẳng”
- Động tác: Khi nghe dứt động lệnh “Thẳng”, chiến sĩ làm chuẩn đứng nghiêm, các chiến sĩ còn lại lấy số đã điểm của mình trừ đi 1 rồi nhân với bước mà tiểu đội trưởng đã quy định để tính số bước mình phải di chuyển. Đồng loạt quay đằng sau, đi đều về vị trí mới. Khi về đến vị trí mới, chiến sĩ cuối cùng hô “Xong”. Nghe dứt động lệnh “Xong”, các chiến sĩ đồng loạt quay về hướng cũ, nhìn thẳng về phía trước để gióng hàng.
d) Thu đội hình hàng dọc.
 Động tác thu đội hình hàng dọc của tiểu đội trưởng và các chiến sĩ cơ bản như đội hình hàng ngang, chỉ khác:
- Khẩu lệnh: “Về vị trí nhìn trước - thẳng”.
- Động tác: Nghe dứt động lệnh “Thẳng”, chiến sĩ làm chuẩn đứng nghiêm, các chiến sĩ còn lại đi đều về vị trí cũ, nhìn thẳng về phía trước gióng hàng. Thấy các chiến sĩ đã về vị trí cũ, đã gióng hàng thẳng, tiểu đội trưởng hô “Thôi”.
Ra khỏi hàng về vị trí
- Ý nghĩa: Rời khỏi đội được nhanh chóng mà vẫn bảo đảm được trật tự đội hình, đội ngũ.
- Khẩu lệnh: “Đồng chí (số) – ra khỏi hàng; về vị trí”.
- Động tác: Chiến sĩ được gọi tên (số) của mình đứng nghiêm trả lời “có”.Khi nghe lệnh “ra khỏi hàng”, chiến sĩ hô “rõ” rồi đi đều hoặc chạy đều đến trước tiểu đội trưởng, cách tiểu đội trưởng 2 – 3 bước thì dừng lại, chào và báo cáo “tôi có mặt”. Nhận lệnh xong thì hô “rõ”.
 Khi đứng trong đội hình hàng dọc, chiến sĩ phải qua phải (trái) một bước rồi mới đi đều hoặc chạy đều đến gặp tiểu đội trưởng. Nếu đứng hàng thứ 2 trong đội hình hàng ngang, chiến sĩ phải quay đằng sau rồi vòng bên phải (trái), đi đều hoặc chạy đều đến gặp tiểu đội trưởng.
 Khi nhận lệnh ‘về vị trí”, chiến sĩ phải làm động tác chào tiểu đội trưởng trước khi về vị trí.
10 phút
10 phút
10 phút
10 phút
- Dùng phương pháp thuyết trình, giảng giải nội dung theo từng phần, mục
-Kết hợp làm mẫu động tác và sử dụng đội mẫu.
-Thực hiện động tác trên cương vị tiểu đội trưởng.
- Chú ý nghe giảng, quan sát giáo viên làm mẫu.
-Tập thực hành động tác lặp đi lặp lại.
Sách giáo khoa giáo dục quốc phòng an ninh lớp 10
Tiết 4
Luyện tập
Tổ chức luyện tập: chia lớp thành các tổ học tập, phân công tổ trưởng đôn đốc thành viên thục luyện.
Phổ biến kế hoạch luyện tập:
+ Phổ biến nội dung luyện tập.
+ Thời gian luyện tập.
+ Tổ chức và phương pháp luyện tập.
+ Vị trí luyện tập.
+ Kí, tín hiệu luyện tập.
+ Người phụ trách.
Duy trì luyện tập, sửa tập.
 + Cho học sinh tự nghiên cứu và tập lại động tác.
 + Hô khẩu hiệu cho hs tập chậm từng cử động, giáo viên theo dõi, uốn nắn, sửa tập cho từng hs.
 + Nhận xét hs luyện tập.
Kết thúc luyện tập
Tập hợp cả lớp, nhận xét ý thức và kết quả luyện tập của hs.
10 phút
20 phút
5 phút
- Giáo viên sử dụng phương pháp thuyết trình kết hợp với phương pháp giảng giải để giảng bài theo từng phần, mục.
-Sử dụng phương pháp làm mẫu để thực hành động tác.
- Chú ý nghe giảng, quan sát giáo viên làm mẫu
-Tập thực hành động tác lặp đi lặp lại
-Luyện luyện theo đội hình tổ và cá nhân tự luyện tập
Tiết 5
II
1
ĐỘI NGŨ TRUNG ĐỘI
Đội hình trung đội 1 hàng ngang
a.Đội hình trung đội 1 hàng ngang
+ Ý nghĩa: Đội hình trung đội 1 hàng ngang thường dùng trong học tập sinh hoạt, hạ mệnh lệnh, kiểm tra quân số, khám súng, giá súng .
Đội hình trung đội 1 hàng ngang được thực hiên qua 4 bước.
- Bước 1 : Tập hợp. 
+ Khẩu lệnh: “Trung đội X thành 1 hàng ngang – TẬP HỢP”. Khẩu lệnh có dự lệnh và động lệnh.
- Bước 2 : Điểm số
+ Khẩu lệnh : “ ĐIỂM SỐ” hoặc 
“TỪNG TIỂU ĐỘI ĐIỂM SỐ”. Khẩu lệnh chỉ có động lệnh.
- Bước 3 : Chỉnh đốn hàng ngũ
+ Khẩu lệnh : “Nhìn bên phải (trái) – THẲNG”.Khẩu lệnh có dự lệnh và động lệnh, “ Nhìn bên phải (trái)” là dự lệnh, “THẲNG” là động lệnh.
- Bước 4 : Giải tán
+ Khẩu lệnh : “GIẢI TÁN” . Khẩu lệnh chỉ có động lệnh,không có dự lệnh.
b.Đội hình trung đội 2 hàng ngang 
+ Ý nghĩa : Thứ tự các bước tập hợp đội hình của trung đội và các chiến sỹ cơ bản như tập hợp tiểu đội 2 hàng ngang.
Đội hình trung đội 2 hàng ngang được thực hiên qua 3 bước.
- Bước 1 : Tập hợp : 
+ Khẩu lệnh : “Trung đội X thành 2 hàng ngang - tập hợp” có có dự lệnh và động lệnh 
- Bước 2 : Chỉnh đốn hàng ngũ : 
+ Khẩu lệnh:“Nhìn bên phải thẳngthôi” có dự lệnh và động lệnh 
- Bước 3 : Giải tán: 
+ Khẩu lệnh “Giải tán” không có dự lệnh
c. Đội hình trung đội 3 hàng ngang 
+ Ý nghĩa : Thứ tự các bước tập hợp đội hình của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sỹ trong trung đội cơ bản như tập hợp đội hình trung dội 2 hàng ngang, chỉ thêm bước điểm số . 
- Bước 1:Tập hợp. 
+ Khẩu lệnh : “Trung trung x thành 3 hàng ngang - tập hợp”, có dự lệnh và động lệnh 
- Bước 2 : Điểm số : 
+ Khẩu lệnh : “Điểm số ” không có DL
- Bước 3 : Chỉnh đốn hàng ngũ : 
+ Khẩu lệnh : “Nhìn bên phải thẳngthôi” có dự lệnh và động lệnh 
- Bước 4 : Giải tán: 
+ Khẩu lệnh “Giải tán” không có dự lệnh.
* LUYỆN TẬP 
7 phút
7 phút
20 phút
- Dùng phương pháp thuyết trình, giảng giải nội dung theo từng phần, mục
-Kết hợp làm mẫu động tác và sử dụng đội mẫu.
-Thực hiện động tác trên cương vị tiểu đội trưởng.
- Chú ý nghe giảng, quan sát giáo viên làm mẫu.
-Tập thực hành động tác lặp đi lặp lại.
- Sách giáo khoa giáo dục quốc phòng an ninh lớp 10.
Tiết 6 
Đội hình trung đội hàng dọc.
a. Đội hình trung đội 1 hàng dọc
+ Ý nghĩa: Đội hình trung đội 1 hàng dọc thường dùng trong hành quân để di chuyển đội hình được nhanh chóng, thuận tiện và thống nhất.
Đội hình trung đội 1 hàng dọc được thực hiên qua 4 bước.
- Bước 1 : Tập hợp.
+ Khẩu lệnh : “Trung trung X thành 1 hàng dọc - tập hợp”, có dự lệnh và động lệnh.
- Bước 2 : Điểm số : 
+ Khẩu lệnh: “Điểm số ” không có dự lệnh 
- Bước 3 : Chỉnh đốn hàng ngũ :
 + Khẩu lệnh : “Nhìn trước thẳngthôi” có dự lệnh và động lệnh
- Bước 4 : Giải tán: 
+ Khẩu lệnh “Giải tán” không có dự lệnh. 
b. Đội hình trung đội 2 hàng dọc
+ Ý nghĩa : Thứ tự các bước tập hợp đội hình của trung đội và cán bộ, chiến sỹ cơ bản như tập hợp trung đội 1 hàng dọc.
Đội hình trung đội 2 hàng dọc được thực hiện qua 3 bước.
- Bước 1 : Tập hợp :
 + Khẩu lệnh : “Trung đội X thành 2 hàng dọc - tập hợp” 
có dự lệnh và động lệnh.
- Bước 2 : Chỉnh đốn hàng ngũ 
 + Khẩu lệnh : “Nhìn trước 
thẳngthôi” có dự lệnh và động lệnh.
- Bước 3 : Giải tán:
 + Khẩu lệnh “Giải tán” không có dự lệnh .
 c. Đội hình trung đội 3 hàng dọc
+ Ý nghĩa : Thứ tự các bước tập hợp đội hình của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sỹ trong trung đội cơ bản như tập hợp đội hình trung đội 1 hàng dọc.
- Bước 1 : Tập hợp. Khẩu lệnh : “Trung trung X thành 3 hàng dọc - tập hợp”, có dự lệnh và động lệnh.
- Bước 2 : Điểm số : 
+ Khẩu lệnh : “Điểm số ” không có dự lệnh 
- Bước 3 : Chỉnh đốn hàng ngũ : 
+ Khẩu lệnh : “Nhìn trước thẳngthôi” có dự lệnh và động lệnh.
- Bước 4 : Giải tán: 
+ Khẩu lệnh “Giải tán” không có dự lệnh 
* LUYỆN TẬP
7 phút
7 phút
 7 phút
20 phút
- Dùng phương pháp thuyết trình, giảng giải nội dung theo từng phần, mục
-Kết hợp làm mẫu động tác và sử dụng đội mẫu.
-Thực hiện động tác trên cương vị tiểu đội trưởng.
- Chú ý nghe giảng, quan sát giáo viên làm mẫu.
-Tập thực hành động tác lặp đi lặp lại.
- Sách giáo khoa giáo dục quốc phòng an ninh lớp 10.
Tiết 7
Luyện tập
Tổ chức luyện tập: chia lớp thành các tổ học tập, phân công tổ trưởng đôn đốc thành viên thục luyện.
Phổ biến kế hoạch luyện tập:
+ Phổ biến nội dung luyện tập.
+ Thời gian luyện tập.
+ Tổ chức và phương pháp luyện tập.
+ Vị trí luyện tập.
+ Kí, tín hiệu luyện tập.
+ Người phụ trách.
Duy trì luyện tập, sửa tập.
 + Cho học sinh tự nghiên cứu và tập lại động tác.
 + Hô khẩu hiệu cho hs tập chậm từng cử động, giáo viên theo dõi, uốn nắn, sửa tập cho từng hs.
 + Nhận xét hs luyện tập.
Kết thúc luyện tập
Tập hợp cả lớp, nhận xét ý thức và kết quả luyện tập của hs.
10 phút
20 phút
5 phút
- Giáo viên sử dụng phương pháp thuyết trình kết hợp với phương pháp giảng giải để giảng bài theo từng phần, mục.
-Sử dụng phương pháp làm mẫu để thực hành động tác.
- Chú ý nghe giảng, quan sát giáo viên làm mẫu
-Tập thực hành động tác lặp đi lặp lại
-Luyện luyện theo đội hình tổ và cá nhân tự luyện tập
PHẦN IV : TỔ CHỨC ÔN LUYỆN
Nội dung luyện tập
Tập hợp đội hình tiểu đội hàng ngang
Tập hợp đội hình tiểu đội hàng dọc
Tập hợp đội hình trung đội hàng ngang
Tập hợp đội hình trung đội hàng dọc
Tiến lùi, qua phải, qua trái
Giãn đội hình, thu đội hình
Ra khỏi hàng, về vị trí
Tổ chức luyện tập
Chia lớp thành bốn tổ để luyện tập, tổ trưởng duy trì luyện tập, giáo viên theo dõi
Thời gian luyện tập
Hai tiết luyện tập 90 phút
Phương pháp
Giáo viên
Chia lớp ra thành bốn tổ, phân ra các địa điểm để luyện tập
Hướng dẫn học sinh luyện tập
Học sinh
Luyện tập nghiêm túc nội dung học
Địa điểm và kí tín ám hiệu
Địa điểm: Thao trường, bãi tập, sân trường
Kí tín ám hiệu: +) 1 hồi còi: Luyện tập
+) 2 hồi còi: Thôi tập
+) 3 hồi còi: Tập trung đội hình

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_giao_duc_quoc_phong_va_an_ninh_khoi_10_bai_4_doi_ngu.docx