217 Cách xem có bao nhiêu máy trong mạng wifi mới nhất

Tôi đã thiết lập một mạng không dây để sử dụng tại nhà. Vì một số lý do, tôi chưa thiết lập ID đăng nhập và mật khẩu. Do đó, các máy tính xách tay khác có thể vào được mạng. Tôi muốn hỏi, có cách nào để kiểm tra Có bao nhiêu máy tính đã tham gia mạng của bạn. ?Cảm ơn bạn
tôi thà

Yêu và quý

*

cười lớn

*

*

Khóc

*

tức giận

*

tôi thà

Điều này hơi khó giải thích nhưng nó được tích hợp trong cấu hình modem wifi của bạn, bạn có thể thực hiện một số nghiên cứu.