239 Ai đúng mới nhất

Trong một cuộc thi, giám khảo hỏi: “Ai là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ?”

Một lần nữa… eng! Một lần nữa… eng!

– Mời đội A.

– Thưa ông, chính Từ Thức đã đi vào khoảng không và làm náo động cả bầu trời…

– Mời nhóm B.

– Thánh Gióng cưỡi ngựa bay đi đầu.

Người hâm mộ hạnh phúc:

– Chú Cuội bay lên cung trăng đã lâu rồi ngồi ôm cây đa rất lâu.

–???