239 Con của bố mới nhất

Mẹ đang gấp quần áo khô để cất. Mẹ gọi:
– Ai là con ngươi, lại đây giúp ta cất đồ của cha?
Anh lớn hét lên:
-Con trai!
Sau đó cất quần áo và tất của bố vào ngăn kéo.

Vẫn đang xem, người mẹ hỏi:
– Bin (em trai) đâu? Bạn không giúp đỡ mẹ của bạn?
Bin trốn trong phòng và hét lên:
– Con là con gái của mẹ!