239 Tìm ra Châu Mỹ mới nhất

Cô giáo mở tấm bản đồ thế giới treo trên bảng và hỏi:

– Ai có thể nhìn vào bản đồ và cho biết châu Mỹ nằm ở đâu, ở mức độ nào? Chúng ta nên tình nguyện vào ban nào?

Lan nhanh nhẹn giơ tay đặt lên tấm bảng chỉ vị trí chính xác của nước Mỹ trên bản đồ. Cô giáo khen ngợi, cho về chỗ và hỏi cả lớp:

– Bạn có biết ai đã khám phá ra Châu Mỹ nào không?

Cả lớp đồng thanh trả lời:

– Công việc bạn bè!