239 Uống vào bụng mới nhất

Bố gọi anh là Bin:

Cha: Con trai, lấy cho cha ít nước ngọt từ tủ lạnh.

Bin: Để anh làm gì?

Cha: Cho con uống lót dạ.

Bin: Bố uống gì vào bụng vậy bố?

Cha: Để làm dịu cơn khát của con.

Bin: Cha uống để tắm giun trong bụng hả cha? (Nói xong, anh ấy đi mở tủ đưa cho bố chai nước ngọt).