hình chữ nhật Đó là hình không gian có 6 mặt đều là hình chữ nhật có 8 đỉnh và 12 cạnh. Hai mặt của một hình hộp song song với nhau gọi là các mặt đối nhau. Như vậy 6 mặt của hình vuông được chia thành 3 cặp mặt đối diện (gồm 1 cặp mặt đáy và 2 cặp mặt bên).

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật

Hai mặt đối diện của hình hộp chữ nhật được coi là hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật, các mặt còn lại đều là các mặt bên của hình hộp chữ nhật.

Hình hộp chữ nhật là một trong những hình thường gặp trong thực tế, trong cuộc sống có những đồ vật có dạng hình chữ nhật hoặc hình hộp. Các em có thể dễ dàng suy ra cách tính chu vi, diện tích toàn phần và thể tích hình chữ nhật dựa vào công thức tính diện tích hình chữ nhật và chu vi hình chữ nhật.

Trong bài viết này csmaritimo-online.com sẽ tổng hợp các công thức liên quan đến diện tích hình hộp chữ nhật bao gồm diện tích xung quanh và diện tích toàn phần để các bạn tiện theo dõi và vận dụng bất cứ khi nào có nhu cầu. Đánh dấu bây giờ.

Diện tích hình hộp chữ nhật

Công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật

Chúng tôi có một hộp hình chữ nhật như thế này:

Công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật

Tính diện tích xung quanh hình chữ nhật

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích bốn cạnh của hình (không kể hai cạnh đáy).

Công thức tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật bằng tích của chu vi đáy và chiều cao:

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích của 6 mặt của hình lập phương.

Công thức tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật: bằng tổng diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật và 2 mặt còn lại:

*

*

Bên trong:

S là diện tích hình hộp chữ nhật (xung quanh, tổng cộng) a là chiều dài hình hộp chữ nhật b là chiều rộng hình chữ nhật h là chiều cao hình chữ nhật

Công thức tính chiều cao của hình hộp chữ nhật

Từ công thức tính diện tích xung quanh ta suy ra được công thức tính chiều cao diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

Ta có: Sxq = (a + b) x 2 xh

Vậy chiều cao của hình hộp chữ nhật là: h = Sxq := Sxq : (a + b) : 2

Từ công thức tổng diện tích bề mặt:

*

=> h = (Stp – 2ab) : (a + b)

Ví dụ tính diện tích hình hộp chữ nhật

Bài 1: Cho một hình hộp chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng 7m và chiều cao 10m. Tính chu vi hình hộp chữ nhật.

Xem thêm: Tên Thật Thầy Thích Tâm Nguyên, Thích Tâm Nguyên

Phần thưởng:

Chu vi hình hộp chữ nhật là:

Sxq = 2h(a+b) = 2 x 10 x (20+7) = 540 m2.

Bài 2: Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều cao 3 cm, chiều dài 5,4 cm, chiều rộng 2 cm.

Phần thưởng:

Chu vi hình hộp chữ nhật là:

Sxq = 2h(a + b) = 2 x 3 x (5,4 +2) = 44,4 cm2

Diện tích toàn phần của thùng hàng hình chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2.ab = 44,4 + 2 x 5,4 x 2 = 66 cm2.

Bài 3: Chu vi hình hộp chữ nhật là 420cm2 và chiều cao là 7cm. Tính chu vi đáy của hình hộp chữ nhật.

Phần thưởng:

Vì chu vi hình hộp chữ nhật bằng chu vi đáy nhân với chiều cao nên ta có:

Chu vi đáy hình chữ nhật bằng = Sxq : h = 420 : 7 = 60 (cm)

bài 4: Một phòng học hình chữ nhật có các kích thước: Dài 7,8m, rộng 6,2m, cao 4,3m. Phải sơn tường và trần của căn phòng này, biết rằng tổng diện tích các cửa là 8,1 m2. Tính diện tích cần sơn trong phòng.

Bài giải: Diện tích xung quanh lớp học (kể cả diện tích xung quanh cửa ra vào) là diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật.

Diện tích sơn trong lớp sẽ bằng diện tích xung quanh cửa cộng với diện tích sàn nhà (trần nhà).

Diện tích xung quanh lớp học là:

2 x 4,3 x (7,8 + 6,2) = 120,4 (m2)

Diện tích trần của căn phòng là:

7,8 x 6,2 = 48,36 (m2)

Diện tích cần sơn trong phòng là:

(120,4 + 48,36) – 8,1 = 160,66 (m2)

Đáp số: 160,66 (m2)

Trên đây là tổng hợp các công thức tính diện tích, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và một số ví dụ cụ thể. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy bình luận bên dưới để cùng csmaritimo-online.com thảo luận nhé.