243 Bị mất Căn cước công dân (CCCD) bên abcxyz có làm thẻ mới? mới nhất

À, không phải mình bị mất Căn cước công dân (CCCD) mà lâu lâu mình thấy có việc gấp, giờ mình muốn làm trước với CMND cũ, vậy bây giờ bên abcxyz họ có làm không? Ai đó giúp tôi với, cảm ơn.

Căn cước công dân