243 Tại sao chăm sóc rừng đến năm thứ 5 người ta không chăm sóc nữa? mới nhất

Môn Công nghệ lớp 7:

Tùy theo thời gian và số lần chăm sóc cây trong rừng mà trả lời câu hỏi: Tại sao không trồng và chăm sóc rừng mà phải đợi 3-4 tháng mới chăm sóc? Tại sao đến năm thứ 5 người ta không quan tâm?

Ngày mai em có bài kiểm tra, mong mọi người giúp đỡ! Tôi hy vọng bạn sẽ giúp tôi. Cảm ơn bạn.