245 Bạc Liêu có 9 sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu hàng hóa mới nhất

Được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu gạo tài nguyên Vĩnh Lợi. Ảnh: M.ĐỎ

(BL-MĐ) Bằng việc xây dựng và bảo vệ thương hiệu các sản phẩm quan trọng của tỉnh, đến nay, Bạc Liêu có 9 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu hàng hóa. Trong đó, có 2 sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý là “Muối ăn Bạc Liêu” và “Gạo nếp đỏ Hồng Dân”; 7 sản phẩm đã được cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là: Tổ hợp tác sản xuất lúa gạo tài nguyên Vĩnh Lợi, HTX Tôm cua giống Gành Hào, HTX Rau mùi Bạc Liêu, HTX Artemia Vĩnh Châu – Bạc Liêu… Khô – Mắm Tứ Hải, Nhãn Bạc Liêu và Trại tôm sú Sáu Ngoan rửa – Việt Nam.