253 Cách tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng mới nhất

Khương Duy –
Thứ Hai, 14/06/2021 20:00 (GMT+7)

Tùy từng trường hợp giải phóng mặt bằng mà pháp luật đất đai có những quy định khác nhau về phương thức nhận đất và số tiền phải trả cho người sử dụng đất.

Bạn đang đọc: Cách tính tiền đền bù thu dọn mặt bằng

Đền bù được tính theo giá quốc gia

– Các trường hợp áp dụng: + Thu hồi đất vì lý do quốc phòng, an ninh, an toàn. + Thu hồi đất để tăng trưởng kinh tế xã hội vì lợi ích của vương quốc và công cộng. rủi ro đe dọa tính mạng con người, bao gồm: Việc thu hồi đất ở tại các khu vực bị ô nhiễm môi trường tự nhiên, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng con người và việc bị tịch thu đất ở do các hiện tượng lạ có thể dẫn đến các tai họa thiên nhiên tiềm ẩn, đe dọa khác. tính mạng con người.- Cách tính tiền bồi thường Thông thường khi Nhà nước thu hồi đất: Theo khoản 4 Điều 114 điểm d Luật Đất đai 2013 thì giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Nói cách khác, người bị Nhà nước thu hồi đất không thể thỏa thuận hợp tác về giá đền bù mà sẽ tính theo giá đất theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

+ Việc xác định giá đất cụ thể phải trên cơ sở nghiên cứu, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường, giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp đánh giá đất phù hợp.

Xem thêm: Những mẫu xe máy nhập khẩu được đánh giá cao nhất 2021 – ASB

+ Theo hiệu lực hiệp thương của việc ấn định giá đất, Cơ quan thẩm định giá đất cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để các cơ quan có thẩm quyền xử lý. được quyết định Khoản 1 Điều 15 Nghị định 44/2014. /NĐ-CP, đất đai căn cứ vào nguyên tắc, phương pháp định giá đất và tác động của việc tổng hợp, nghiên cứu, phân tích thông tin đất đai, giá đất thị trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc định giá đất chẳng hạn. Như vậy, hoàn toàn có thể thấy rằng giá đất, ví dụ như giá đất để làm căn cứ bồi thường khi thu hồi đất, có cách tính toán phức tạp và do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. . khi bị tịch thu mà chỉ được biết giá đền bù.

Việc tính tiền bồi thường cho việc thu dọn mặt bằng được quy định trong từng trường hợp cụ thể. Ảnh: NT

Mức bồi thường được tính theo giá thỏa thuận

– Trường hợp áp dụng Theo quy định tại Điều 73 Luật Đất đai 2013, người góp vốn đầu tư được sử dụng đất để nhận chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh, công ty thương mại, thí dụ. : + Việc sử dụng đất để thực hiện dự án bất động sản, khu sản xuất, kinh doanh thương mại không bị Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, an toàn. vương quốc và công chúng.

– Giá chuyển nhượng đất và giá thuê đất do các bên thoả thuận

Xem thêm: Thị trường vốn là gì? Tính năng và chức năng » Trung tâm giá trị

Đây là khi người sử dụng đất (phần lớn là hộ gia đình, dòng họ, cá nhân) chuyển nhượng quyền sử dụng đất (để bán), cho nhà đầu tư cho thuê quyền sử dụng đất có thời hạn. Ngày nay, nhiều thị trấn đã có chính sách khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện theo phương thức này. Để có đất sản xuất, kinh doanh, chủ đầu tư phải thỏa thuận hợp tác với người dân về giá chuyển nhượng và giá cho thuê quyền sử dụng đất được phép, không thông qua cơ quan Nhà nước. Nước chưa chuyển nhượng với giá chuyển nhượng và giá thuê được phép. giá cả nên người dân có quyền thỏa thuận hợp tác và đưa ra giá cao hơn so với trường hợp Nhà nước thu hồi đất.

Nguồn: https://laodongdongnai.vn
Danh mục: Chợ