253 Công cụ quan trọng nhất trên thị trường tiền tệ mới nhất

Để hiểu đầy đủ về việc làm cách nào để thị trường tài chính thực hiện được vai trò quan trọng trong việc dẫn vốn từ người cho vay – người tiết kiệm tới người vay – người chi tiêu, chúng ta cần nghiên cứu các loại chứng khoán được mua bán trên thị trường tài chính. Vậy các công cụ của thị trường tài chính là những công cụ nào ? Trước hết chúng ta tập trung vào những công cụ mua bán trên thị trường tiền tệ và sau đó đến những công cụ được mua bán ở thị trường vốn.

Nội dung chính

 • 1. Các công cụ của thị trường tiền tệ
 • 2. Các công cụ trên thị trường vốn
 • Video liên quan

Bạn đang đọc: Công cụ quan trọng nhất trên thị trường tiền tệ

1. Các công cụ của thị trường tiền tệ

Các công cụ của thị trường kinh tế tài chính phải kể đến những công cụ trong thị trường tiền tệ, thường có tính thanh toán cao Do có kỳ hạn giao dịch thanh toán ngắn, những công cụ vay nợ được mua và bán trên thị trường tiền tệ chịu mức xê dịch giá tổi thiểu và do đó nó là loại góp vốn đầu tư ít rủi ro đáng tiếc nhất.

– Tín phiếu kho bạc

Là công cụ vay nợ thời gian ngắn của nhà nước, thường được phát hành với kỳ hạn thanh toán giao dịch 3, 6, 9 và nhỏ hơn 12 tháng. Chúng được trả lãi với mức lãi suất vay cố định và thắt chặt và được hoàn trả vốn khi đến hạn thanh toán giao dịch hoặc chúng được thanh toán giao dịch lãi do việc bán lần đầu có giảm giá. Tức là, với giá thấp hơn so với khoản tiền đã định được giao dịch thanh toán khi hết hạn. Ví dụ, bạn hoàn toàn có thể mua một tín phiếu kho bạc kỳ hạn 1 năm trong tháng 3/2012 với số tiền 9 triệu đồng, tín phiếu này hoàn toàn có thể được giao dịch thanh toán 10 triệu đồng vào tháng 3/2013. Tín phiếu kho bạc là loại lỏng nhất trong toàn bộ những công cụ trên thị trường tiền tệ, do vậy, chúng được mua và bán nhiều nhất. Chúng cũng là loại công cụ bảo đảm an toàn nhất trong tổng thể những loại công cụ ở thị trường tiền tệ, vì nhà nước luôn cung ứng được những món nợ phải trả bằng cách tăng thuế hoặc phát hành giấy bạc. Tuy nhiên năng lực sinh lời của loại công cụ này rất thấp, tín phiếu kho bạc đa phần do những ngân hàng nhà nước nắm giữ, cũng có một lượng nhỏ những hộ mái ấm gia đình, những cồng ty và những trung gian kinh tế tài chính khác nắm giữ.

– Giấy chứng nhận tiền gửi của ngân hàng

Giấy ghi nhận tiền gửi ( CD ) là một công cụ vay nợ do NHTM bán cho người gửi. Người gửi được giao dịch thanh toán lãi hàng năm theo một tỷ suất nhất định và khi đến kỳ hạn giao dịch thanh toán, thì hoàn trả gốc theo giá mua khởi đầu. CD hoàn toàn có thể được bán lại ở thị trường cấp hai. Hiện nay công cụ này được hầu hết những NHTM lớn phát hành và thu được thành công xuất sắc to lớn, với tổng số dư vượt quá tổng số dư của tín phiếu kho bạc. Chúng là nguồn vốn đặc biệt quan trọng quan trọng mà những NHTM lôi cuốn được từ những cá thể, công ty, những quỹ tương hỗ thị trường tiền tệ, những tổ chức triển khai từ thiện và những cơ quan của cơ quan abcxyz.

– Thương phiếu

Đây là một giấy nợ trong hoạt động giải trí tín dụng thanh toán thương mại khi phát sinh hoạt động giải trí mua bán chịu giữa những doanh nghiệp với nhau. Tùy thuộc vào việc doanh nghiệp bán chịu hay mua chịu phát hành thương phiếu mà người ta gọi là hối phiếu hay lệnh phiếu. Trong đó : Hối phiếu là giấy đòi nợ do người bán phát hành nhu yếu người mua thanh toán giao dịch một khoản tiền vào một thời hạn xác lập. Lệnh phiếu là giấy nhận nợ do người mua phát hành trong đó cam kết sẽ thanh toán giao dịch một khoản tiền cho người bán vào một thời hạn xác lập. Do đây là một khoản mua chịu sản phẩm & hàng hóa trong thời hạn ngắn nên thương phiếu là công cụ kinh tế tài chính thời gian ngắn.

– Hối phiếu được ngân hàng chấp nhận

Hối phiếu được ngân hàng nhà nước gật đầu là hối phiếu do một công ty phát hành, đã được ngân hàng nhà nước đóng dấu bảo lãnh gật đầu giao dịch thanh toán lên đó. Ngân hàng cam kết rằng nếu công ty được bảo lãnh không thanh toán giao dịch thì nghĩa vụ và trách nhiệm của ngân hàng nhà nước sẽ đứng ra thanh toán giao dịch hộ. Để hoàn toàn có thể được ngân hàng nhà nước gật đầu bảo lãnh, công ty phát hành hối phiếu phải gửi món tiền buộc vào thông tin tài khoản của mình tại ngân hàng nhà nước đủ để trả cho hối phiếu. Tuy nhiên có những trường hợp công ty hoàn toàn có thể không cần phải có khoản ký quỹ này nếu nó có đủ uy tín với ngân hàng nhà nước. Ngoài thông tin tài khoản ký quỹ, công ty cũng phải nộp cho ngân hàng nhà nước một khoản phí gọi là phí bảo lãnh. Phí bảo lãnh được tính theo một tỷ suất Phần Trăm so với số tiền được bảo lãnh. Nếu công ty không có năng lực giao dịch thanh toán, thì ngân hàng nhà nước buộc phải thanh toán giao dịch theo số tiền đã ghi trên hối phiếu. Công ty phát hành hối phiếu có thêm năng lực được gật đầu khi mua hàng hoá ở quốc tế vì nhà xuất khẩu ngoại bang biết rằng ngay cả trường hợp công ty đã phá sản, thì hối phiếu vẫn được ngân hàng nhà nước thanh toán giao dịch không thiếu.

2. Các công cụ trên thị trường vốn

Một trong những công cụ của thị trường kinh tế tài chính khoogn thể thiếu đó là Các công cụ trên thị trường vốn gồm có những công cụ nợ và CP, với kỳ hạn trên một năm hay vô hạn. Khác với những công cụ trên thị trưòng tiền tệ, những công cụ trên thị trường vốn có độ lệch tiêu chuẩn lớn hơn nhiều, do vậy mức độ rủi ro đáng tiếc lớn và cống phẩm thường cao.

– Cổ phiếu

Là chứng từ ( hoặc bút toán ghi sổ ) ghi nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư so với một phần gia tài và thu nhập của doanh nghiệp. Tức là nó chứng thực quyền chiếm hữu một phần vốn hoặc gia tài của công ty và quyền được chia cổ tức.

Cổ phiếu có thể được chia làm hai loại:

+ Cổ phiếu thường thì là loại CP có thu nhập không cố định và thắt chặt, cống phẩm dịch chuyển tuỳ theo sự dịch chuyển doanh thu của công ty. Tuy nhiẽn, thị giá CP lại rất nhạy cảm trên thị trường, không riêng gì nhờ vào vào doanh thu công ty mà còn phụ thuộc vào rất nhiều tác nhân khác như môi trường tự nhiên kinh tế tài chính, biến hóa lãi suất vay, hay nói cách khác tuân theo quy luật cung và cầu. Cụ thể hơn nữa, thị giá CP thường thì nhờ vào vào tăng trưởng kinh tế tài chính nói chung và dịch chuyển theo chiều nghịch với dịch chuyển lãi suất vay trái phiếu cơ quan abcxyz, những công cụ vay nợ dài hạn lãi suất vay cố định và thắt chặt và lãi suất vay kêu gọi tiền gửi của ngân hàng nhà nước. + Cổ phiếu khuyễn mãi thêm là loại CP có quyền nhận được thu nhập cố định và thắt chặt theo một tỷ suất lãi suất vay nhất định, không nhờ vào vào doanh thu của công ty. Tuy nhiên, thị giá của CP này nhờ vào vào sự đổi khác lãi suất vay trái phiếu kho bạc và tình hình kinh tế tài chính của công ty. Như vậy, việc góp vốn đầu tư vào CP không chỉ đơn thuần là nhận được cổ tức, mà quan trọng hơn chính là giá CP được mua và bán trên thị trường xê dịch mang lại doanh thu nhiều hơn số cổ tức thu được. Khi CP của công ty được nhiều người mua, chứng tỏ thị trường tin cậy vào hiện tại và năng lực tăng trưởng của công ty trong tương lai và ngược lại. Một nhà góp vốn đầu tư sàn chứng khoán không phải chỉ giỏi trong xác lập thời gian mua và bán, mà còn phải biết trung hoà rủi ro đáng tiếc bằng cách thiết kế xây dựng được hạng mục sàn chứng khoán có những mức độ rủi ro đáng tiếc khác nhau hoặc chu kỳ luân hồi giao động chênh lệch nhau. Ngoài ra dựa theo đặc thù ghi danh CP còn gồm có : CP ghi danh và CP vô danh.

– Trái phiếu

Là chứng từ xác nhận quyền đòi nợ của nhà đầu tư so với nhà phát hành. Tùy theo những tiêu thức phân loại ta có những loại trái phiếu khác nhau : Dựa vào chủ thể phát hành : Trái phiếu cơ quan abcxyz, trái phiếu địa phương và trái phiếu doanh nghiệp. Dựa vào phương pháp trả lãi : Trái phiếu giao dịch thanh toán lãi một lần duy nhất khi đáo hạn và trái phiếu thanh toán giao dịch lãi định kỳ ( coupon ). Dựa vào sự biến hóa lãi suất vay : Trái phiếu có lãi suất vay cố định và thắt chặt và lãi suất vay thả nổi Dựa vào năng lực quy đổi : Trái phiếu không có năng lực quy đổi và có năng lực quy đổi.

– Vay thế chấp

Vay thế chấp ngân hàng là những món tiền cho những cá thể hoặc những công ty kinh doanh thương mại vay để góp vốn đầu tư vào những khu công trình kiến trúc. Nhà cửa, đất đai được dùng làm vật thế chấp ngân hàng cho những món vay. Hình thức này chiếm một hầu hết trong nguồn hỗ trợ vốn của những công ty, thậm chí còn còn chiếm tỷ trọng lớn tại những nước tăng trưởng. Ngân hàng và những tổ chức triển khai tiết kiệm ngân sách và chi phí là người cho vay số 1 trong nghành nghề dịch vụ này. Những tổ chức triển khai này phân phối vốn cho thị trường vay thế chấp ngân hàng bằng cách bán trái khoán và dùng tiền để mua những món thế chấp ngân hàng. Đây là những khoản cho vay hoàn toàn có thể mang lại một nguồn thu nhập lớn cho những ngân hàng nhà nước nhưng cũng lại là mảng kinh doanh thương mại chứa đựng nhiều rủi ro đáng tiếc. Trên là bài viết về những công cụ của thị trường kinh tế tài chính dành cho những bạn đang khám phá về thị trường kinh tế tài chính và góp vốn đầu tư sàn chứng khoán, dành cho những bạn đang học kế toán trực tuyến về kế toán kinh tế tài chính chuyên sâu

Xem thêm: Các công cụ của thị trường tài chính – Kiến Thức Cho Người lao Động Việt Nam

Trong thời đại phát triển kinh tế toàn cầu hiện nay thị trường tiền tệ đóng một vai trò quan trọng trong việc điều tiết cung cầu về nguồn vốn ngắn hạn nhằm hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn liền với sự phát triển kinh tế đáng xã hội. Vậy thị trường tiền tệ là gì? Đặc điểm, chức năng và công cụ của thị trường tiền tệ như thế nào? Cùng Isinhvien tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé!

Thị trường tiền tệ (Money market) là thị trường tài chính nơi các tài sản tài chính ngắn hạn có tính thanh khoản từ một năm trở xuống được giao dịch trên các sở giao dịch chứng khoán. Các chứng khoán hoặc tín phiếu giao dịch có tính thanh khoản cao. Ngoài ra, những điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu vay ngắn hạn của người tham gia thông qua các kỳ phiếu giao dịch. Các thành phần tham gia thị trường tài chính này thường là các ngân hàng, các nhà đầu tư tổ chức lớn và các nhà đầu tư cá nhân.

Nói cách khác, thị trường tiền tệ là nơi để tổng thể mọi người trên quốc tế hoàn toàn có thể trao đổi, mua và bán và thanh toán giao dịch ngoại tệ. Thị trường này hoạt động giải trí 24/24, toàn bộ những ngày trong tuần. Chắc hẳn đến đây bạn đã hiểu thị trường tiền tệ là gì rồi phải không nào ? Tiếp theo tất cả chúng ta hãy cùng khám phá về việc phân loại thị trường tiền tệ. Việc phân loại thị trường tiền tệ, dựa vào 2 đặc thù sau : Nếu địa thế căn cứ vào cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai thị trường tiền tệ, thị trường tiền tệ được chia làm hai cấp : thị trường tiền tệ sơ cấp và thị trường tiến tệ thứ cấp.

 • Thị trường tiền tệ sơ cấp: Là thị trường chuyên phát hành lần đầu các loại trái phiếu mới của ngân hàng, công ty tài chính, kho bạc. Ở thị trường tiền tệ sơ cấp thực sự là việc tìm vốn của người phát hành trái phiếu và việc cung ứng vốn của người mua trái phiếu.
 • Thị trường tiền tệ thứ cấp: Là thị trường chuyên tổ chức mua bán các trái phiếu đã phát hành ở thị trường sơ cấp. Thị trường tiền tệ thứ cấp lại mang tính chất chuyển hóa hình thái vốn. Người nắm vốn có hình thái hiện vật cụ thể là máy móc, vật từ ở nơi công ty phát hành trái phiếu bây giờ họ lại cần vốn dưới hình thái tiền tệ.

Nếu địa thế căn cứ vào những loại công cụ tham gia trên thị trường, thị trường tiền tệ gồm có : Thị trường vay nợ thời gian ngắn, thị trường trái phiếu thời gian ngắn và thị trường những loại chứng từ có giá thời gian ngắn khác :

 • Thị trường vay nợ ngắn hạn: Là thị trường vay nợ giữa các ngân hàng thương mại dưới sự điều hành của ngân hàng trung ương.
 • Thị trường trái phiếu ngắn hạn và thị trường các loại chứng từ có giả ngắn hạn khác như: kỳ phiếu thương mại, khế ước giao hàng, tín phiếu của các công ty tài chính, chứng chỉ tiền gửi tiết kiệm, kỳ phiếu ngân hàng..

Hiểu thị trường tiền tệ là gì và cách phân loại rồi, Isinhvien sẽ trình bày những đặc điểm chính của thị trường tiền tệ ngay sau đây:

 • Thị trường tiền tệ không có quy định cụ thể và không chịu sự giám sát của bất kỳ cơ quan, tổ chức nào.
 • Thị trường tiền tệ mang tính toàn cầu hóa, giao dịch quy mô quốc tế thông qua mạng internet là chủ yếu.
 • Thị trường này tồn tại trong các phòng giao dịch tiền tệ, trong các ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại trên toàn thế giới.
 • Thị trường là nơi trung gian giữa người vay và bên cho vay là các ngân hàng thương mại.
 • Thị trường tiền tệ chủ yếu thực hiện giao dịch mua bán những công cụ tài chính có thời gian đáo hạn trong vòng 1 năm, luân chuyển vốn ngắn hạn
 • Các công cụ của thị trường tiền tệ có tính thanh khoản cao, mang lại lợi tức, lãi suất, lợi nhuận cho nhà đầu tư.
 • Nghiệp vụ cơ bản của thị trường tiền tệ là quyền chọn kỳ hạn, đáo hạn, hoán đổi…

Thị trường tiền tệ góp thêm phần vào sự không thay đổi và tăng trưởng kinh tế tài chính của một vương quốc bằng cách cung ứng thanh khoản thời gian ngắn cho những cơ quan abcxyz, ngân hàng nhà nước thương mại và những tổ chức triển khai lớn khác. Các nhà đầu tư thừa tiền mà họ không cần hoàn toàn có thể góp vốn đầu tư vào thị trường tiền tệ và thu lãi .

Dưới đây là những công dụng chính của thị trường tiền tệ : Thị trường tiền tệ phân phối kinh tế tài chính cho những nhà thanh toán giao dịch trong nước và quốc tế, những người đang cần gấp những nguồn vốn thời gian ngắn. Nó cung ứng một cơ sở để chiết khấu hối phiếu, và điều này cung ứng kinh tế tài chính ngay lập tức để giao dịch thanh toán cho sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ. Các thương nhân quốc tế được hưởng lợi từ những nhà gật đầu và thị trường chiết khấu. Thị trường tiền tệ cũng phân phối tiền cho những đơn vị chức năng khác của nền kinh tế tài chính, ví dụ điển hình như nông nghiệp và những ngành công nghiệp quy mô nhỏ. Ngân hàng TW chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hướng dẫn chủ trương tiền tệ của một vương quốc và thực thi những giải pháp để bảo vệ một mạng lưới hệ thống kinh tế tài chính lành mạnh. Thông qua thị trường tiền tệ, ngân hàng nhà nước TW hoàn toàn có thể triển khai tính năng hoạch định chủ trương của mình một cách hiệu suất cao .

Ví dụ, lãi suất vay thời gian ngắn trên thị trường tiền tệ biểu lộ những điều kiện kèm theo thông dụng trong ngành ngân hàng nhà nước và hoàn toàn có thể hướng dẫn ngân hàng nhà nước TW kiến thiết xây dựng chủ trương lãi suất vay tương thích. Ngoài ra, thị trường tiền tệ tích hợp giúp ngân hàng nhà nước TW ảnh hưởng tác động đến những thị trường thứ cấp và triển khai những tiềm năng chủ trương tiền tệ của mình. Thị trường tiền tệ cung ứng một con đường thuận tiện, nơi những doanh nghiệp hoàn toàn có thể vay thời gian ngắn để hỗ trợ vốn cho nhu yếu vốn lưu động của họ. Do khối lượng thanh toán giao dịch lớn, doanh nghiệp hoàn toàn có thể bị thiếu tiền mặt tương quan đến việc mua nguyên vật liệu, trả lương cho nhân viên cấp dưới, hoặc cung ứng những ngân sách thời gian ngắn khác. Thông qua thương phiếu và tín phiếu, họ hoàn toàn có thể thuận tiện vay tiền thời gian ngắn. Mặc dù thị trường tiền tệ không phân phối những khoản vay dài hạn, nhưng nó tác động ảnh hưởng đến thị trường vốn và cũng hoàn toàn có thể giúp những doanh nghiệp có được nguồn kinh tế tài chính dài hạn. Thị trường vốn định mức lãi suất vay của nó dựa trên lãi suất vay thông dụng trên thị trường tiền tệ .

Thị trường tiền tệ cung ứng cho những ngân hàng nhà nước thương mại một thị trường chuẩn bị sẵn sàng, nơi họ hoàn toàn có thể góp vốn đầu tư dự trữ dư thừa của mình và kiếm lãi trong khi vẫn duy trì tính thanh toán. Các khoản góp vốn đầu tư thời gian ngắn, ví dụ điển hình như hối phiếu, hoàn toàn có thể thuận tiện quy đổi thành tiền mặt để tương hỗ người mua rút tiền. Ngoài ra, khi gặp yếu tố về thanh khoản, họ hoàn toàn có thể vay thời gian ngắn từ thị trường tiền tệ như một giải pháp sửa chữa thay thế cho vay từ ngân hàng nhà nước TW. Ưu điểm của điều này là thị trường tiền tệ hoàn toàn có thể tính lãi suất vay cho những khoản vay thời gian ngắn thấp hơn so với thường thì của ngân hàng nhà nước TW. Một số công cụ kinh tế tài chính được tạo ra để cho vay thời gian ngắn và đi vay trên thị trường tiền tệ. Chúng gồm có : Tín phiếu kho bạc được coi là công cụ bảo đảm an toàn nhất vì chúng được cơ quan abcxyz phát hành với sự bảo lãnh khá đầy đủ. Chúng được Bộ Tài chính phát hành tiếp tục để tái cấp vốn cho những tín phiếu Kho bạc đến kỳ hạn thanh toán giao dịch và hỗ trợ vốn cho những khoản thâm hụt của abcxyz nước nhà liên bang. Chúng có thời hạn trưởng thành từ một, ba, sáu hoặc mười hai tháng .

Tín phiếu kho bạc được bán chiết khấu theo mệnh giá và chênh lệch giữa giá mua chiết khấu và mệnh giá biểu lộ lãi suất vay. Chúng được mua bởi những ngân hàng nhà nước, đại lý môi giới, nhà đầu tư cá thể, quỹ hưu trí, công ty bảo hiểm và những tổ chức triển khai lớn khác. Chứng chỉ tiền gửi ( CD ) được phát hành trực tiếp bởi một ngân hàng nhà nước thương mại, nhưng nó hoàn toàn có thể được mua trải qua những công ty môi giới. Nó có thời hạn đáo hạn từ ba tháng đến năm năm và hoàn toàn có thể được phát hành với bất kể mệnh giá nào. Hầu hết những CD đưa ra một ngày đáo hạn và lãi suất vay cố định và thắt chặt, và chúng sẽ bị phạt nếu rút tiền trước thời hạn. Cũng giống như thông tin tài khoản séc của ngân hàng nhà nước, chứng từ tiền gửi được bảo hiểm bởi Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang ( FDIC ). Thương phiếu là một khoản vay không có bảo vệ do những tổ chức triển khai hoặc tập đoàn lớn lớn phát hành để hỗ trợ vốn cho những nhu yếu dòng tiền thời gian ngắn, ví dụ điển hình như hàng tồn dư và những khoản phải trả. Nó được phát hành dưới hình thức chiết khấu, với phần chênh lệch giữa giá và mệnh giá của thương phiếu là doanh thu cho nhà đầu tư .

Chỉ những tổ chức triển khai được xếp hạng tin tưởng cao mới hoàn toàn có thể phát hành thương phiếu, và do đó nó được coi là một hình thức góp vốn đầu tư bảo đảm an toàn. Thương phiếu được phát hành với mệnh giá từ 100.000 USD trở lên. Các nhà đầu tư cá thể hoàn toàn có thể góp vốn đầu tư gián tiếp vào thị trường thương phiếu trải qua những quỹ thị trường tiền tệ. Thương phiếu có thời hạn đáo hạn từ một tháng đến chín tháng. Sự gật đầu của ngân hàng nhà nước là một dạng nợ thời gian ngắn do một công ty phát hành nhưng được ngân hàng nhà nước bảo lãnh. Nó được tạo ra bởi một người ký phát, cung ứng cho người mang những quyền so với số tiền được ghi lại trên sách vở vào một ngày đơn cử. Nó thường được sử dụng trong thương mại quốc tế vì những quyền lợi cho cả người ký phát và người ký tên. Người nắm giữ sự gật đầu hoàn toàn có thể quyết định hành động bán nó trên thị trường thứ cấp và nhà đầu tư hoàn toàn có thể thu doanh thu từ khoản góp vốn đầu tư thời gian ngắn. Thời gian đáo hạn thường nằm trong khoảng chừng từ một tháng đến sáu tháng kể từ ngày phát hành .

Thỏa thuận mua lại ( repo ) là một hình thức vay thời gian ngắn gồm có việc bán một sàn chứng khoán với thỏa thuận hợp tác mua lại với giá cao hơn vào một ngày nào đó. Nó thường được sử dụng bởi những nhà kinh doanh sàn chứng khoán cơ quan abcxyz, những người bán tín phiếu Kho bạc cho người cho vay và chấp thuận đồng ý mua lại chúng với giá thỏa thuận hợp tác vào một ngày nào đó trong tương lai.

Các đối tượng tham gia thị trường tiền tệ có thể kể đến là:

Xem thêm: Thị trường vốn là gì ? Đặc điểm và chức năng » Chứng khoán Center

 • Chính phủ: tham gia với tư cách là nhà phát hành, nhà quản lý.
 • Ngân hàng Trung Ương: điều tiết, quản lý thị trường.
 • Ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính: vừa thu nhận luồng tiền từ dân cư thông qua kênh tiết kiệm và tiền gửi của khách hàng, phát hành và mua bán lại các giấy tờ có giá, hoặc trên kênh thị trường mở.
 • Doanh nghiệp và tổ chức kinh tế: tham gia thị trường với tư cách là người có nhu cầu về vốn kinh doanh.
 • Cá nhân, tổ chức đoàn thể xã hội: các chủ thể hội đủ điều kiện pháp nhân và có thu nhập cũng tham gia thị trường tiền tệ nhằm thỏa mãn các nhu cầu về vốn, giao dịch tiền tệ, mua bán giấy tờ có giá.

Vậy là Isinhvien đã hướng dẫn đến bạn thị trường tiền tệ là gì? Cũng như chức năng và công cụ của thị trường tiền tệ rồi đấy. Hi vọng, những thông tin này sẽ giúp ích đến bạn, nhớ truy cập Isinhvien mỗi ngày để đọc thêm nhiều kiến thức hay hơn nhé!

Bài viết khác liên quan đến Thị trường tiền tệ
 • Sự khác nhau giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Thị Trường