265 blue in the face Tiếng Anh là gì? mới nhất

Thông tin về thuật ngữ

Tiếng Anh
mặt xanh

Hình ảnh của thuật ngữ màu xanh trong khuôn mặt

thực hiện những nỗ lực thực sự để giành được sự đồng ý của ai đó, nhưng thường kết thúc bằng thất bại. biểu thức tiếng Anh.

Xem thêm nghĩa của từ này

Blue in the face Thuật ngữ liên quan đến tiếng Anh

 • Thanh toán hợp đồng tiếng Trung là gì?

 • 株系 trong Tiếng Trung là gì?

 • 芒草 trong Tiếng Trung là gì?

 • 黑动设计 trong Tiếng Trung là gì?

 • 汊薄每股会技 trong tiếng Trung là gì?

 • 天店每股使用 trong tiếng Trung là gì?

 • 递延来明税起家 trong tiếng Trung là gì?

 • 传电安全税 trong tiếng Trung là gì?

 • 米糊 trong tiếng Trung là gì?

 • Hấp phụ tiếng anh là gì

có thể có thể

Định nghĩa – Khái niệm

mặt xanh trong tiếng anh là gì?

blue in the face có nghĩa là tiếng anh thực sự nỗ lực để có được sự cho phép của ai đó, nhưng thường thất bại

 • blue in the face trong tiếng Anh có nghĩa là cố gắng hết sức để xin phép ai đó, nhưng thường không thành công. biểu thức tiếng Anh.
 • Đây là .

cố gắng hết sức để xin phép ai đó, nhưng thường thất bại Tiếng Anh là gì?

thực sự cố gắng để có được sự cho phép của ai đó, nhưng thường kết thúc không thành công English mean blue in face tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

màu xanh trên mặt tiếng anh Nó thực sự có nghĩa là cố gắng xin phép ai đó, nhưng thường thất bại. biểu thức tiếng anh ..

Đây là Làm thế nào để sử dụng màu xanh trong khuôn mặt tiếng Anh. đây là thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành Lần cập nhật cuối cùng vào năm 2023.

Tóm lược

Dưới đây là một số thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ mặt xanh trong tiếng anh là gì? (hoặc giải thích nếu bạn cố gắng xin phép ai đó, nhưng thường thất bại. Cách nói tiếng Anh. Điều đó có nghĩa là gì?) . Định nghĩa tiếng Anh của blue in the face gì Ý nghĩa, ví dụ, cách phân biệt và hướng dẫn sử dụng tiếng Anh blue in the face / cố gắng rất nhiều để xin phép ai đó, nhưng thường thất bại. Cụm từ trong tiếng Anh.. Truy cập tudienso.com để tìm kiếm thông tin về các thuật ngữ chuyên ngành trong tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn… được cập nhật liên tục. Từ điển số là website giải thích nghĩa của các từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Thông tin thêm Dịch vụ địa phương Trung Quốc là gì?