265 blue-pencil Tiếng Anh là gì? mới nhất

Thông tin về thuật ngữ

Tiếng Anh
bút chì màu xanh

Hình ảnh của thuật ngữ bút chì màu xanh

để kiểm duyệt một cái gì đó hoặc giới hạn thông tin được chia sẻ. biểu thức tiếng Anh.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan đến blue-pencil trong tiếng Anh

 • Thanh toán hợp đồng tiếng Trung là gì?

 • 株系 trong Tiếng Trung là gì?

 • 芒草 trong Tiếng Trung là gì?

 • 黑动设计 trong Tiếng Trung là gì?

 • 汊薄每股会技 trong tiếng Trung là gì?

 • 天店每股使用 trong tiếng Trung là gì?

 • 递延来明税起家 trong tiếng Trung là gì?

 • 传电安全税 trong tiếng Trung là gì?

 • 米糊 trong tiếng Trung là gì?

 • Hấp phụ tiếng anh là gì

có thể có thể

Định nghĩa – Khái niệm

Bút chì xanh tiếng anh là gì??

tiếng anh nghĩa là blue-pencil để kiểm duyệt một cái gì đó hoặc hạn chế những thông tin được chia sẻ

 • Bút chì màu xanh tiếng Anh có nghĩa là kiểm duyệt một cái gì đó hoặc hạn chế thông tin được chia sẻ. biểu thức tiếng Anh.
 • Đây là .

để kiểm duyệt một cái gì đó hoặc giới hạn thông tin được chia sẻ Tiếng Anh là gì?

để kiểm duyệt một cái gì đó hoặc để hạn chế việc chia sẻ thông tin bằng tiếng Anh có nghĩa là tiếng Anh bút chì màu xanh.

Ý nghĩa – Giải thích

bút chì màu xanh tiếng anh nó có nghĩa là kiểm duyệt một cái gì đó hoặc hạn chế thông tin được chia sẻ. biểu thức tiếng anh ..

Đây là Cách sử dụng bút chì tiếng Anh màu xanh. đây là thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành Lần cập nhật cuối cùng vào năm 2023.

Tóm lược

Dưới đây là một số thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bút chì xanh tiếng anh là gì?? (hoặc giải thích điều gì đó để kiểm duyệt hoặc hạn chế thông tin được chia sẻ. Ngôn ngữ tiếng Anh. Nó có nghĩa là gì?) . Định nghĩa bút chì màu xanh trong tiếng Anh gì Blue-pencil Tiếng Anh / Ý nghĩa, ví dụ, sự khác biệt và giải thích để kiểm duyệt một cái gì đó hoặc hạn chế thông tin được chia sẻ. Cụm từ trong tiếng Anh.. Truy cập tudienso.com để tìm kiếm thông tin về các thuật ngữ chuyên ngành trong tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn… được cập nhật liên tục. Từ điển số là website giải thích nghĩa của các từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Thông tin thêm Dịch vụ địa phương Trung Quốc là gì?