265 bring home the bacon Tiếng Anh là gì? mới nhất

Thông tin về thuật ngữ

Tiếng Anh
mang về nhà thịt xông khói

Hình ảnh cho cụm từ mang thịt xông khói về nhà

Thành ngữ này mô tả một người kiếm sống hoặc hỗ trợ tài chính cho một hộ gia đình. biểu thức tiếng Anh.

Xem thêm nghĩa của từ này

Các điều kiện liên quan đến việc mang thịt xông khói kiểu Anh về nhà

 • Thanh toán hợp đồng tiếng Trung là gì?

 • 株系 trong Tiếng Trung là gì?

 • 芒草 trong Tiếng Trung là gì?

 • 黑动设计 trong Tiếng Trung là gì?

 • 汊薄每股会技 trong tiếng Trung là gì?

 • 天店每股使用 trong tiếng Trung là gì?

 • 递延来明税起家 trong tiếng Trung là gì?

 • 传电安全税 trong tiếng Trung là gì?

 • 米糊 trong tiếng Trung là gì?

 • Hấp phụ tiếng anh là gì

có thể có thể

Định nghĩa – Khái niệm

mang thịt xông khói tiếng anh là gì?

mang về nhà thịt xông khói có nghĩa là tiếng Anh Thành ngữ này mô tả một người kiếm sống hoặc hỗ trợ tài chính cho một hộ gia đình

 • bring home the bacon Tiếng Anh có nghĩa là thành ngữ này mô tả một người kiếm sống hoặc hỗ trợ tài chính cho một hộ gia đình. biểu thức tiếng Anh.
 • Đây là .

Biểu thức này mô tả một người kiếm sống hoặc hỗ trợ tài chính cho hộ gia đình là gì?

Thành ngữ này mô tả một người kiếm sống hoặc hỗ trợ một hộ gia đình. Tiếng Anh có nghĩa là mang thịt xông khói bằng tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

mang về nhà thịt xông khói kiểu Anh có nghĩa là Thành ngữ này mô tả một người kiếm sống hoặc hỗ trợ tài chính cho hộ gia đình. biểu thức tiếng anh ..

Đây là Cách dùng bring home the bacon trong tiếng Anh. đây là thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành Lần cập nhật cuối cùng vào năm 2023.

Tóm lược

Dưới đây là một số thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ mang thịt xông khói tiếng anh là gì? (hoặc giải thích thành ngữ này mô tả một người kiếm sống hoặc hỗ trợ một ngôi nhà. Thành ngữ tiếng Anh. Nó có nghĩa là gì?) . Định nghĩa của bring home the bacon bằng tiếng Anh gì Ý nghĩa, ví dụ, cách phân biệt và hướng dẫn sử dụng bring home the bacon Tiếng Anh / Thành ngữ này mô tả một người kiếm sống hoặc hỗ trợ tài chính cho hộ gia đình. Cụm từ trong tiếng Anh.. Truy cập tudienso.com để tìm kiếm thông tin về các thuật ngữ chuyên ngành trong tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn… được cập nhật liên tục. Từ điển số là website giải thích nghĩa của các từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Thông tin thêm Dịch vụ địa phương Trung Quốc là gì?