265 couch potato Tiếng Anh là gì? mới nhất

Thông tin về thuật ngữ

Tiếng Anh
khoai tây văng

Hình ảnh của thuật ngữ khoai tây đi văng

Một người rất lười xem TV quá nhiều. biểu thức tiếng Anh.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan đến khoai tây đi văng bằng tiếng Anh

 • Thanh toán hợp đồng tiếng Trung là gì?

 • 株系 trong Tiếng Trung là gì?

 • 芒草 trong Tiếng Trung là gì?

 • 黑动设计 trong Tiếng Trung là gì?

 • 汊薄每股会技 trong tiếng Trung là gì?

 • 天店每股使用 trong tiếng Trung là gì?

 • 递延来明税起家 trong tiếng Trung là gì?

 • 传电安全税 trong tiếng Trung là gì?

 • 米糊 trong tiếng Trung là gì?

 • Hấp phụ tiếng anh là gì

có thể có thể

Định nghĩa – Khái niệm

sofa khoai tây Tiếng Anh là gì??

Nó có nghĩa là khoai tây đi văng trong tiếng Anh Một người rất lười xem TV quá nhiều

 • sofa khoai tây Tiếng Anh Nó có nghĩa là một người rất lười xem TV quá nhiều. biểu thức tiếng Anh.
 • Đây là .

Một người rất lười xem TV quá nhiều Tiếng Anh là gì?

Một người lười xem TV quá nhiều trong tiếng Anh có nghĩa là “couch Potato” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

khoai tây đi văng tiếng anh Nó có nghĩa là một người rất lười xem TV quá nhiều. biểu thức tiếng anh ..

Đây là Cách sử dụng sofa Potato trong tiếng Anh. đây là thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành Lần cập nhật cuối cùng vào năm 2023.

Tóm lược

Dưới đây là một số thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ sofa khoai tây Tiếng Anh là gì?? (hoặc giải thích Một người rất lười biếng xem quá nhiều TV. Các thành ngữ tiếng Anh. Nó có nghĩa là gì?) . Định nghĩa của couch Potato bằng tiếng Anh gì Nghĩa, ví dụ, cách phân biệt và hướng dẫn sử dụng couch Potato trong tiếng Anh / A very lazy person watch too much TV. Cụm từ trong tiếng Anh.. Truy cập tudienso.com để tìm kiếm thông tin về các thuật ngữ chuyên ngành trong tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn… được cập nhật liên tục. Từ điển số là website giải thích nghĩa của các từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Thông tin thêm Dịch vụ địa phương Trung Quốc là gì?